Arvomme

Olemme tiivistäneet arvomme neljään sanaan; ammattimaisuus, yksinkertaisuus, osaaminen ja tyyli. Yhdessä ne luovat pohjan toiminnallemme ja kuvaavat identiteettiämme. Konsernin arvot ohjaavat toimiamme päivittäisessä työssä.

Ammattimaisuus

Selkeä vastuu taloudesta

Kaikkeen toimintaan liittyy mahdollisuuksia, jotka vievät yritystä eteenpäin. Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa yrityksen taloudellisesta tuloksesta hankkeen kaikissa vaiheissa - ensimmäisestä asiakakohtaamisesta valmiiseen työsuoritukseen. Toimeksiannoissa otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon sekä asiakkaan että yrityksen etu. Työntekijät kantavat vastuuta ja pitävät lupauksensa.

Yksinkertaisuus

Yhtenäinen ja mutkaton toiminta

Yksinkertaiset rutiinit ja yhdenmukaiset työtavat tekevät päivittäisestä toiminnasta sujuvaa ja tehokasta. Jokainen Bravidan toimipiste ratkaisee samankaltaiset kysymykset samalla tavalla. Motto on: sama tarve – sama ratkaisu.

Osaaminen

Taidot, tahto ja kyky

Bravida varmistaa aina, että jokaisessa toimeksiannossa käytetään juuri oikeanlaista osaamista. Toimeksiannoissa otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon sekä yrityksen että asiakkaan etu. Bravida on aina askeleen edellä sekä hakee uusia ajattelutapoja, ja yhteistyö toimisto- ja teknisen henkilöstön välillä on saumatonta.

Tyyli

Luotettavuus ja asiallinen käytös

Bravidan tyyli asiakaskohtaamisissa perustuu luotettavuuteen ja asialliseen käytökseen. Työntekijät kantavat vastuuta ja pitävät lupauksensa. Ystävällisyys ja avoin asenne ovat itsestäänselvyyksiä kaikissa tilanteissa.

Bravidan eettiset toimintaperiaatteet

Olemme laatineet erillisen ohjeen siitä, kuinka tulee toimia – Bravidan eettiset toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteet luovat perustan päivittäiselle toiminnallemme ja käyttäytymiselle ja ohjaavat päätöksentekoamme.

Lue lisää: Bravidan eettiset toimintaperiaatteet