Pohjoismainen työsuojeluviikko

Bravidalla on selkeä työympäristöön liittyvä nollavisio – pyrimme siihen, ettei yksikään Bravidan työntekijä sairastu fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. Bravida järjestää vuosittain turvalliseen työkulttuuriin keskittyvän työsuojeluviikon.

Työsuojeluviikkoon osallistuvat kaikki työntekijät, ja sen aikana järjestämme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja keskusteluja. Näin voimme lisätä tietämystä, jota voimme hyödyntää vuoden ympäri.

– Kaikki Bravidan työntekijät vastaavat yhteisesti turvallisen ja viihtyisän työpaikan edistämisestä. Siksi on tärkeää, että kaikki osallistuvat – asentajat, esimiehet ja muut työntekijät. Työsuojeluviikko on hyvä tilaisuus tutustua tarkemmin juuri työsuojelukysymyksiin, ja kyseessä on yksi tärkeimmistä osa-alueista, joiden kanssa on tehtävä töitä päivittäin vuoden ympäri, sanoo Bravida Finlandin työsuojelupäällikkö Samuel Enkvist.

Vuoden 2018 teema: riskien arviointi
Vuoden työsuojeluviikon teemana oli riskien arviointi. Riskien arviointi on suoritettava aina ennen jokaista työvaihetta. Näin voidaan välttää monia tapaturmia. Riskien hallintaan liittyviä keskusteluja ja koulutuksia järjestetään Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

Lisäksi keskityimme siihen, miten voimme minimoida sähkö-, viilto- ja putoamistapaturmia Bravidassa.

Yhteistyöllä turvallisempi toimiala
Vuosittaiseen työsuojeluviikkoomme osallistuu asiakkaita, kilpailijoita ja yhteistyökumppaneita. Uskomme, että meillä on paljon opittavaa toisiltamme. Jakamalla toisillemme tietämystämme voimme toivottavasti luoda paremman ja turvallisemman toimialan kaikille.