Työympäristö- ja työturvallisuus

Bravidan tavoitteena on, ettei työtapaturmia sattuisi lainkaan. Kyse on sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista. Jokaisen työntekijän on voitava aloittaa ja päättää uusi työpäivä hyvinvoivana ja terveenä. Siksi teemme järjestelmällisesti työtä terveyden ja turvallisuuden hyväksi.

Työskentelemme yhdessä kohti turvallisempaa työympäristöä

Työskentelemme nopeatempoisella ja riskialttiilla alalla, tekijöitä on monta ja ympäristö vaarallinen. Kukaan ei halua loukkaantua, mutta sitä tapahtuu silti.

Usein vahinko olisi ollut helppo välttää, mikäli asiaa olisi mietitty tarkemmin ennen sen suorittamista ja käytetty työhön soveltuvia suojavarusteita.

Oikeat henkilökohtaiset suojavarusteet

Jokaisen työntekijän tulee esimiehensä kanssa tarkastaa, että työntekijällä on työhön tarvittavat suojavarusteet.

Käytämme STOPP-menetelmää kaikissa työtehtävissä

Usein vahinko olisi ollut helppo välttää, mikäli asiaa olisi mietitty ja suunniteltu tarkemmin ennen työn suorittamista. 

Jos havaitset riskin, tee kirjallinen riskienarviointi

Työntekijän, joka havaitsee STOPP-menetelmän avulla riskin, tulee aina tehdä kirjallinen riskinarviointi ja suorittaa tarvittavat turvatoimenpiteet ennen työn turvallista aloittamista.

Riskienhallinta

BIA-poikkeamaraportointijärjestelmämme avulla työntekijät voivat helposti ilmoittaa esimerkiksi turvallisuushavainnoista, läheltä piti -tilanteista tai onnettomuuksista. Järjestelmä antaa meille mahdollisuuden analysoida toimintamme ja riskejämme. Tällä tavoin voimme kehittää kohdennettuja toimenpiteitä, jotka parantavat työympäristöämme.

Jos emme pysty toteuttamaan työtehtävää turvallisesti, sanomme STOPP

Jos emme voi taata työntekijöillemme, että työn tekeminen on turvallista, lopetamme. Mikään aikataulu tai projekti ei ole tärkeämpi kuin työntekijöidemme turvallisuus.

Kohti turvallisempaa yrityskulttuuria

Bravida järjestää vuosittain turvalliseen työkulttuuriin keskittyvän työsuojeluviikon kaikissa Pohjoismaissa. Työsuojeluviikkoon osallistuvat kaikki työntekijät, ja sen aikana järjestämme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja keskusteluja. Näin voimme lisätä osaamista, jota voimme hyödyntää vuoden ympäri.