Me sanomme STOPP

Me Bravidalla työskentelemme riskialttiilla alalla. Kukaan ei halua loukkaantua, mutta sitä tapahtuu silti. Me haluamme muuttaa tilanteen.

Bravidan asentajat työskentelevät päivittäin asiakkaidemme työmailla. Työtahti on usein kiivas, toimijoita on paljon ja ympäristöt voivat olla vaarallisia. Asentajamme kokevat vaaratilanteita ja onnettomuuksia lähes joka päivä, tosin valtaosa niistä ei ole kovinkaan vakavia.

Mutta se voi tapahtua koska vaan. Se, mitä lapset, puolisot, sisarukset, vanhemmat ja työkaverit eivät halua edes ajatella.

 Arbetsdagen kampanja6.jpg

Yhteistyö on tärkeää

Rakennusalalla tapahtuu aivan liian paljon onnettomuuksia. Me haluamme muuttaa tilanteen. Haluamme, että kaikki pääsevät töistä kotiin terveenä, niin omat työntekijämme kuin työkaverimme muista yrityksistä. Alihankkijana emme kuitenkaan voi aina itse hallita työympäristöämme.

Miten me Bravidalla voisimme vähentää onnettomuuksia? On oleellisen tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua muiden työmaalla työskentelevien toimijoiden kanssa. Jos uskallamme nostaa esiin riskejä ja sanoa tarvittaessa STOPP, voimme yhdessä vähentää onnettomuuksien määrää. Siksi olemmekin mukana 0-tapaturmaa foorumissa, jossa pyrimme saamaan rakennusalan onnettomuudet nollaan.

Turvallisyys on meille tärkeää

Bravidalla panostamme jatkuvasti vahvan turvallisuuskulttuurin luomiseen. Luomalla vahvan turvallisuuskulttuurin, voimme parhaiten välttyä pahimmilta tapaturmilta. Turvallisuuskulttuuri on asia, jonka jokainen työntekijä kantaa mukanaan päivittäisessä työssään.

Turvallisuuskulttuurissa on oleellista se, että pidämme huolta toisistamme. Kun joku huomaa minkä tahansa riskin, hänen vastuullaan on tarttua asiaan. Meidän on ennen jokaista työtehtävää pysähdyttävä miettimään tilannetta, ja meidän on luonnollisesti aina noudatettava turvallisuuskäytäntöjä.

Tuemme jokaista työntekijäämme

Mutta se ei aina riitä. Joskus työtehtävän aloittaminen ei vain tunnu hyvältä riskiarvioinneista ja suojavälineistä huolimatta. Kyse voi olla sotkuisesta työpaikasta, epäselvästä vastuunjaosta tai riittämättömistä turvatoimista. Tai vain huonosta ilmapiiristä. Olipa kyse mistä tahansa, suhtaudumme siihen vakavasti.

Silloin sanomme STOPP

Kun huomaamme työympäristöämme koskevia ongelmia, yritämme aina ratkaista ne yhdessä toimeksiantajan kanssa. Yleensä se onnistuu hyvin.

Mutta jos emme voi taata työntekijöidemme turvallisuutta, sanomme STOPP. Joissakin yksittäisissä tapauksissa meidän on ollut pakko pysäyttää työt, kunnes työlle saadaan luotua turvallisemmat olosuhteet. Emme tee niin kevyin perustein, mutta teemme niin tarvittaessa.

Koska mikään aikataulu ei ole työntekijöidemme turvallisuutta tärkeämpi!