Kylanläggningar

Vi effektiviserar och installerar kylanläggningar för allt från livsmedelshantering till ishallar. Som vanligt ligger vårt fokus på energioptimering och minskad miljöpåverkan. Våra kylmontörer underhåller och och installerar system för CO2, propan, ammoniak samt mer traditionella köldmedium. Genom regelbunden service ökar du driftsäkerheten och effektiviteten i din kylanläggning.

Kontakta oss om du behöver se över din kylanläggning!

Kontakt