Västerås Kyla

  • Postiosoite

    Transformatorgatan 2,
    721 37 Västerås

    Välkommen till Bravida i Västerås!

    Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi ger service och installerar anläggningar för traditionella köldmedium, men även CO2-, propan- och ammoniakanläggningar. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och ger service eller installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.