Kestävän kehityksen ohjaaminen, seuranta ja kehittäminen Bravidalla

Bravidalla kestävä kehitys on osa tulevaisuuden turvaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Teemme parhaillaan intensiivisesti töitä viedäksemme kestävän kehityksen seuraavalle tasolle. Meillä ei ole valmiita vastauksia kaikkeen, mutta opimme, kehitymme ja teemme yhteistyötä tarvittavien askelten ottamiseksi.

Bravidan tavoitteena on pitkäjänteinen, vastuullinen ja kestävää kehitystä tukeva yritystoiminta, jossa ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat ovat osa liiketoimintaa. Olemme viime vuodet luoneet perustaa vuonna 2015 laaditun vastuullisuusstrategian mukaisesti. Moni asia on muuttunut sen jälkeen.

Tammikuussa 2021 päätimme uudesta vastuullisuuspolitiikasta, ja teemme parhaillaan sen pohjalta intensiivisesti töitä viedäksemme työmme kestävässä kehityksessä seuraavalle tasolle. Osana tätä työtä meidän on osoitettava selkeästi, miten asiakastarjontamme auttaa vähentämään asiakkaidemme resurssien käyttöä. Samanaikaisesti olemme nostaneet omia tavoitteitamme kestävän kehityksen painopistealueilla. Pyrimme myös parantamaan oman toimintamme vaikutusta mittaavien avainlukujen seurantaa, jotta voimme olla avoimia ympäristö- ja ilmastovaikutuksemme suhteen.

Bravidan kestävän kehityksen organisointi

Bravidan kestävän kehityksen lähtökohtana ovat kokonaisstrategiset linjaukset ja tavoitteet, joista hallitus päättää. Konsernijohto päättää kestävän kehityksen strategiat ja tavoitteet ja varmistaa, että tavoitteet saavutetaan. Viime kädessä vastuussa on toimitusjohtaja.

Bravidan kestävän kehityksen komitea koostuu konsernijohdon jäsenistä, ja sitä johtaa liiketoiminnan kehitysjohtaja. Komitea vastaa vastuullisuusstrategian, pitkän aikavälin tavoitteiden ja kestävään kehitykseen liittyvien käytäntöjen laatimisesta ja kehittämisestä. Komitean työtä tukee liiketoiminnan kehittämisestä vastaava konsernitoiminto, joka seuraa myös ulkoisia vaatimuksia, käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa sekä kertoo kestävän kehityksen työssämme saavutetuista tuloksista ja edistyksestä.

Pohjoismaiset toiminnot varmistavat, että maakohtainen vastuullisuusstrategia sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja käytännöt ovat käytössä ja että niitä sovelletaan koko konsernin strategiaan ja tavoitteisiin. Ylin vastuu tästä on maa- ja divisioonakohtaisilla päälliköillä. Kansalliset lainopilliset, hankinta- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät antavat lisätukea työssä.