Toiminta

Parhaassa joukkueessa tarvitaan monimuotoisuutta ja luovuutta. Rakennamme yhdessä joukkueen, jossa työntekijät viihtyvät ja kehittyvät. Edistämme hyvää johtajuutta ja osaamisen kehittämistä kaikille.

 

FN_goal16-FI-690x230.jpg

Samat odotukset toimittajille kuin itsellemme

Bravidan tavoitteet vuoteen 2023 mennessä

2023

100 %

Kaikki työntekijät ovat suorittaneet vastuullisuuspolitiikkaan perustuvan Bravidan kestävän kehityksen koulutuksen sekä eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän koulutuksen.

2023

80 %

Tavoitteena on, että 80 % sopimustoimittajistamme täyttää toimittajien eettisen ohjeiston vaatimukset ja sitoutuu siihen.

Yhteinen kompassi

Bravida haluaa, että se koetaan luotettavaksi ja vastuulliseksi toimijaksi, hyväksi liikekumppaniksi ja liiketoimintaetiikaltaan markkinajohtajaksi.

Bravida Way, arvot ja eettiset toimintaperiaatteemme ovat kompassi, joka auttaa meitä luomaan terveitä ja pitkäaikaisia liikesuhteita sekä kestävää yhteiskuntaa.

Bravida Way

Bravida koostuu paikallisista yksiköistä, mutta teemme työtä yhtenä yrityksenä, jolla on sama kulttuuri sekä samat työtavat ja strategiat. Bravida Way ja eettiset toimintaperiaatteemme ovat kompassi, joka auttaa meitä luomaan terveitä ja pitkäaikaisia liikesuhteita sekä kestävää yhteiskuntaa.

Arvot

Työntekijöinä odotamme toisiltamme vastuullista käytöstä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että elämme arvojemme mukaisesti:

- Pidämme huolta liiketoiminnasta.
- Pidämme asiat yksinkertaisina.
- Olemme vastuullisia.
- OIemme oma-aloitteisia.

Eettiset toimintaperiaatteet

Bravidan eettisten arvojen lähtökohtana ovat sen eettiset toimintaperiaatteet. Ne muodostavat perustan tavallemme toimia arjessa ja pitävät sisällään tärkeät aiheet, kuten tasa-arvon ja monimuotoisuuden, ihmisoikeudet, työolot, ympäristön, kestävän kehityksen, johtajuuden ja liiketoiminnan etiikan.

Toimimmeko arvojemme ja periaatteidemme vastaisesti?

Meidän Bravidan työntekijöiden tulee elää niin kuin opetamme – noudattaa eettisiä toimintaperiaatteitamme ja arvojamme. Jos huomaat, että emme noudata arvojamme ja toimintaperiaatteitame, voit ilmoittaa siitä ilmiantajan ilmoituslomakkeella.

Yhtä tiukat vaatimukset toimittajille kuin itsellemme

Alan johtavana toimijana asetamme samat vaatimukset toimittajillemme kuin itsellemme. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava eettisten toimintaperiaatteidemme vaatimuksia.

Toimittajaketju

Bravida pyrkii muodostamaan toimitusketjun, jossa huomioidaan ihmiset, ympäristö ja ilmasto. Arvioimme huolellisesti, miten toimittajat noudattavat eettisten toimintaperiaatteidemme vaatimuksia.

Lue lisää Bravidan toimitusketjun vaatimuksista

Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet

Kaikkien toimittajien on täytettävä Bravidan eettisten toimintaperiaatteiden vaatimukset. Toimittajien arviointi tapahtuu ennen niiden lisäämistä hankintajärjestelmään. Ohjaamme hankintoja vakiintuneille pohjoismaisille toimijoille riskien vähentämiseksi.
Lue toimittajien eettiset periaatteet

Bravidan kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti on olennainen osa Bravidan vuosikertomusta. Kerromme siinä selkeästi vastuistamme, vahvuuksistamme ja kehitettävistä alueistamme kestävän kehityksen näkökulmasta. YK:n Global Compact -aloitetta lähtökohtana käyttäen kuvailemme, miten työskentelemme kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten parissa.

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2022 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2021 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2020 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2019 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2018 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2017 (englanniksi)