Energiatehokkuus – kiinteistön ja meidän kaikkien hyväksi

Kiinteistöjen energiankulutuksen merkitys korostuu korkeiden energiahintojen ja ilmastonmuutoksen takia.

Kartoituksessamme rakennuksista löytyy usein energiasyöppöjä, joita kukaan ei ole ennen huomannut. Pienilläkin toimenpiteillä voi saada suuria vaikutuksia myös tilojen käyttömukavuuteen.

 

Ota yhteyttä myyntipäällikköömme Hannu Halmeeseen (044 970 0625), niin jutellaan lisää energiatehokkuudesta kiinteistössänne!

Parannamme kiinteistösi energiatehokkuutta – joka päivä

Teemme kiinteistön energiahankkeita aina tarpeiden mukaan ja avaimet käteen -periaatteella. Teemme kaiken suunnittelusta projektin luovutukseen, ja jatkuvan kiinteistöautomaation etähallinnan avulla varmistamme, että tehdyt energiainvestoinnit myös tuottavat kartoitusvaiheessa luvatut säästöt.

 

Näin teemme kiinteistöstäsi energiatehokkaan

Kartoitamme ensin veloituksetta rakennuksen perustiedot sekä käytetyn talotekniikan, kuten sähkö-, valo-, lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät. Tarkastelemme esimerkiksi aiempia kulutustietoja ja tehtyjä energiansäästötoimenpiteitä.

Vertailemme energiatietoja muiden vastaavien kohteiden tietoihin ja selvitämme kiinteistön säästöpotentiaalin

 

 

 

Tämän jälkeen Bravidan energia-asiantuntija tekee varsinaisen kiinteistön energiakartoituksen, jossa käydään läpi kohteen tekniset järjestelmät ja rakenteet. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, jossa on esitetty investointiarviot ja takaisinmaksuaikalaskelmat.

Kartoitusvaiheessa Bravida etsii ja raportoi myös sellaiset löydettävissä olevat talotekniset investoinnit, jotka tulevat välttämättömiksi toteuttaa lähivuosien aikana, vaikka takaisinmaksuaikaa investoinneille ei pystytäkään osoittamaan.

Neuvomme sinua myös energia-avustusten hakemisessa.

Kun olemme valinneet kanssasi kiinteistölle parhaat energiansäästötoimet, toteutamme ne alusta loppuun yhteisesti sovitussa aikataulussa. Niitä voivat olla esimerkiksi lämmitystavan muutos tai sen monipuolistaminen.

 

 

 

 

Kumppanina seuraamme ja hallinnoimme kiinteistön talotekniikan prosesseja ja olosuhteita. Asiantuntijamme ohjaavat ohjausjärjestelmiä etäyhteydellä ja varmistavat, että tavoitellut säästöt todella saavutetaan.

Avustamme myös myöhemmin toteuttavissa energiaprojekteissa sekä huolehdimme käyttäjien tarpeista ja kiinteistön muuntojoustavuudesta. Tavoitteena on energiatehokkuuden lisäksi myös rakennuksen pitkä elinikä.

Bravida on luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani, ja kanssamme on vaivatonta ja helppoa tehdä yhteistyötä. Meiltä saat kaikki palvelut samasta talosta.

 

 

 

 

Saat  meiltä nämä energiatehokkuutta parantavat palvelut

 • energiakartoitus
 • energian käytön optimointi
 • energiatehokkuushanke
 • säännölliset energiaraportit ja seurantapalvelut
 • etäkäyttöpalvelut

Energiatehokkuussuunnitelma takaa parhaan lopputuloksen

Energiatehokkuusraporttimme kertoo kiinteistön pitkän aikavälin tavoitteista ja pidentää kiinteistön elinkaarta. Se sisältää myös järjestelmien nykyaikaistamisehdotukset. Nopeasti tehtäviä energiankäyttöä tehostavia töitä teemme usein heti.

1. Nopeasti suoritettavia toimenpiteitä, esimerkkeinä:

 • lämpötilan säätö,
 • käyttöaikojen tarkistus ja
 • viallisten laitteiden kunnostus.

 
2. Pidemmän aikavälin toimenpiteet, esimerkkeinä:

 • vanhentuneen ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmän uusiminen,
 • lämmitystavan muutos ja lisäykset (esimerkiksi hybridiratkaisut),
 • tilakohtaiset ratkaisut,
 • Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus energia-automaatioksi,
 • lämmöntalteenottoratkaisut,
 • aurinkoenergia,
 • EC-puhaltimien hyödyntäminen ja
 • hukkalämmön hyödyntäminen.

 

Miksi energiatehokkuusprojekti kannattaa tehdä?

Nousevatko energiahinnat, kiristyvätkö päästötavoitteet, mitä tulevat taksonomiaraportointivaateet tarkoittavat? Jos kiinteistön energiatehokkuuden koko kuva ei ole selvillä ja hallinta omissa käsissä, energiakustannusten nousu voi aiheuttaa yllättäviä ja merkittäviä lisäkustannuksia.

Energiatehokkuusprojekti kannattaa käynnistää. Sen avulla:

 • saat tärkeää dataa kiinteistön tilanteesta ja energiankulutuksesta,
 • kiinteistön energia- ja ylläpitokustannukset pienenevät,
 • vaikutukset ympäristölle selviävät ja ne saadaan minimoitua sekä
 • ennen hukkaan mennyt energia saadaan hyötykäyttöön.


Kun parannat kiinteistön energiatehokkuutta, saat:

 • maksimaalisen tuoton investoinnille,
 • kiinteistön arvo nousee lyhyellä ja pitkällä aikavälillä,
 • voit yhdistää energiatehokkuus- ja korjausvelkainvestoinnit,
 • voit hakea energiatukea,
 • kiinteistön käyttö-, huolto- ja ylläpitokustannukset pienenevät,
 • kiinteistön sisäilmasto-olosuhteet ja viihtyvyys paranee sekä
 • kiinteistön ympäristökuormitus pienenee.

Parannamme kiinteistösi energiatehokkuutta – joka päivä

Teemme kiinteistön energiahankkeita aina tarpeiden mukaan ja avaimet käteen -periaatteella. Teemme kaiken suunnittelusta projektin luovutukseen, ja jatkuvan kiinteistöautomaation etähallinnan avulla varmistamme, että tehdyt energiainvestoinnit myös tuottavat kartoitusvaiheessa luvatut säästöt.


Hannu Halme
myyntipäällikkö
hannu.halme@bravida.fi
044 970 0625