Kestävä kehitys arjessa

Eläminen kestävällä tavalla on aikamme suurin haaste. Arkiset toimemme tuottavat suuren osan maailman ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Asunnot, työpaikat, koulut, sairaalat, kaupat ja liikenne jättävät jälkensä.

Se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että hyvillä kiinteistöillä on merkitystä. Sen vuoksi on Bravida. Kattavilla service- ja urakointipalveluilla autamme asiakkaitamme luomaan hyvin toimivia kiinteistöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja voivat elää kestävällä tavalla.

Ilmastoneutraalius asiakkaille ja meille

Bravidan pitkän aikavälin ilmastotavoitteet

2025

- 30 %

Vähennämme oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä 30 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

2030

- 55%

Palveluillamme autamme asiakkaita vähentämään heidän päästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla teemme saman vähennyksen omassa toiminnassamme.

2045

CO2 = 0

Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla ilmastoneutraali koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä, jotta myös asiakkaamme voivat saavuttaa saman.

Bravidan tavoitteena on täyttää YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet

Yhteiskunta muuttuu, ja Bravida on osa muutosta. Kestävät ratkaisut ovat tulevaisuutemme lähtökohta, ja ne ovat keskeisiä kaikelle toiminnallemme. Toiminnalla ja tuloksilla on merkitystä.

Meillä ei ole valmiita vastauksia kaikkeen, mutta opimme, kehitymme ja teemme yhteistyötä tarvittavien askelten ottamiseksi. Sen vuoksi otamme vastaan haasteen luoda kiinteistöjä, joissa ihmiset voivat elää kestävästi – nyt ja tulevaisuudessa.

Teemme määrätietoisesti työtä ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten vastuiden parissa, saavuttaaksemme YK:n globaalit kehitystavoitteet, noudattaen Pariisin ympäristösopimusta.
Kestävät ratkaisut ovat tulevaisuutemme lähtökohta, ja ne ovat keskeisiä kaikelle toiminnallemme. Sen vuoksi otamme vastaan haasteen luoda kiinteistöjä, joissa ihmiset voivat elää kestävästi – nyt ja tulevaisuudessa.

Bravidan kestävän kehityksen painopisteet

Ilmasto, energia ja resurssien käyttö

Meillä on vain yksi planeetta, mutta me Pohjolassa elämme kuin niitä olisi neljä. Bravida haluaa olla mukana edistämässä kehitystä työskentelemällä järkevästi ja tehokkaasti, resursseja säästäen.

Bravidan sosiaalinen vastuu

Bravida haluaa olla alan paras työnantaja työntekijöille, jotka sitoutuvat asiakkaiden menestykseen, haluavat oppia uutta joka päivä ja ottaa vastuuta tulevaisuudesta.

Toiminta

Työntekijöinä odotamme toisiltamme vastuullista käytöstä. Asetamme yhtä suuret odotukset toimittajille kuin itsellemme.

Työhyvinvointi ja turvallisuus Bravidalla

Bravidalla on nollatoleranssi työtapaturmille. Rakennamme yhdessä joukkueen, jossa työntekijät ovat turvassa sekä viihtyvät ja kehittyvät. Asetamme terveyden ja turvallisuuden etusijalle, harkitsemme tarkkaan, ennen kuin toimimme, ja välitämme toisistamme.

Lue lisää

 

Hjälm skyddsombud_xlarge.jpg

Nyt viemme kestävän kehityksen Bravidalla seuraavalle tasolle

Bravidan kestävän kehityksen työ on osa tulevaisuuden turvaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Olemme viime vuodet luoneet perustaa, mutta paljon on vielä tehtävänä. Teemme parhaillaan intensiivisesti töitä viedäksemme kestävän kehityksen seuraavalle tasolle.

Täältä voit lukea lisää miten Bravida ohjaa, seuraa ja kehittää kestävän kehityksen työtään.

Saavatko Bravidan toimet aikaan tuloksia?

Kestävän kehityksen työmme tuloksista kerrotaan vuosittain kestävän kehityksen raportissa, joka on olennainen osa vuosikertomusta. Siitä voit myös lukea tarkemmin työstämme kestävän kehityksen parissa.

 

Lue aiheesta lisää Bravidan vuosikertomuksesta

Bravidan kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti on olennainen osa Bravidan vuosikertomusta. Kerromme siinä selkeästi vastuistamme, vahvuuksistamme ja kehitettävistä alueistamme kestävän kehityksen näkökulmasta. YK:n Global Compact -aloitetta lähtökohtana käyttäen kuvailemme, miten työskentelemme kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten parissa.

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2022 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2021 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2020 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2019 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2018 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2017 (englanniksi)