Ilmasto, energia ja resurssien käyttö

Meillä on vain yksi planeetta, mutta me Pohjolassa elämme kuin niitä olisi neljä. Bravida haluaa olla mukana edistämässä kehitystä työskentelemällä fiksusti ja tehokkaasti resurssien säästämisen puolesta. Paras mahdollisuutemme osallistua toteutuu juuri asiakastarjonnan kautta. Samalla muutamme omaa toimintaamme.

 

 

FN-Ilmasto-energia-resurssien-FI690x230.jpg

Bravidan ilmastomatka vuoteen 2045

Nollajalanjälki asiakkaille ja meille

2023

100 %

Vuoteen 2023 mennessä käytämme uusiutuvaa sähköä kaikissa vuokraamissamme tiloissa.

2025

- 30 %

Vähennämme oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä 30 prosenttia vuoden 2020 tasosta.*

2030

- 55%

Palveluillamme autamme asiakkaita vähentämään päästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla teemme saman vähennyksen omassa toiminnassamme.

2045

CO2 = 0

Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla ilmastoneutraali koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä, jotta myös asiakkaamme voivat saavuttaa saman.

 

*Tarkoittaa scope 1 -luokan (ajoneuvojemme suorat päästöt) ja scope 2 -luokan (toimistoihimme ja toimipisteisiimme ostetun energian epäsuorat päästöt) kasvihuonekaasupäästöjä

Näin autamme asiakkaitamme vähentämään heidän ilmastovaikutustaan

Autamme päivittäin asiakkaitamme luomaan hyvin toimivia kiinteistöjä ja saavuttamaan heidän omat kestävyystavoitteensa. Oikeiden järjestelmien ja säännöllisen huollon avulla kiinteistöstä saadaan älykkäämpi ja resurssitehokkaampi, ja se voi luoda lisäarvoa pitkään.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

Säännöllinen huolto
Yksinkertaiset energiaparannukset
Energiaoptimointi


Ilmastoälykkäät energiaratkaisut
Automaatio
Kestävät materiaalivalinnat

     

 

Automaatio

Automaatiossa yhdistämme kiinteistön eri järjestelmät ja kytkemme ne keskusjärjestelmään. Kaikkia laitoksen järjestelmiä voidaan siten valvoa ja ohjata etänä – esimerkiksi lämpötilaa, ilmanlaatua, valaistusta ja huoltotarvetta.


Näin järjestelmät toimivat paremmin yhdessä ja käyttävät siten vähemmän energiaa.

Ilmastoälykkäät energiaratkaisut

Investoimme nyt tulevaisuuteen. Ilmastoälykkäiden energiaratkaisujen avulla meidän on mahdollista auttaa yhä useampia asiakkaita muuttamaan yhteiskuntaa fossiilittomaksi ja sähköistetyksi. Voimme edistää tätä muun muassa seuraavien järjestelmien asennuksilla ja service-palveluilla:

- Aurinkopaneelit

- Sähköautojen lataus

- Lämpöpumput

- Energiatehokkaat valaistusjärjestelmät.

Energiaoptimointi

Näemme usein laitoksia, jotka ovat huonosti säädettyjä, puhdistuksen tarpeessa tai yksinkertaisesti liian vanhoja, minkä takia ne kuluttavat tarpeettoman paljon energiaa.


Energiaoptimoinnin avulla on mahdollista tehostaa kiinteistön energiankulutusta melko yksinkertaisin keinoin – ja samalla pidentää järjestelmien käyttöikää.

Näin muutamme omaa toimintaamme

Nyt muutamme omaa toimintaamme. Ajoneuvokannastamme tulee fossiiliton, suunnittelemme fiksumpia kuljetuksia, vähennämme energiankulutustamme ja siirrymme uusiutuvan energian käyttöön toimistoissamme.

Keskeinen asia on myös materiaalien käyttö. Säästämme resursseja valitsemalla oikeat tuotteet, minimoimalla jätteet ja hävikin, kierrättämällä sekä lisäämällä uudelleenkäyttöä.

Esimerkkejä toimenpiteistä

Energian käyttö omissa kiinteistöissämme

Bravida vuokraa runsaasti tiloja eri puolilla Pohjoismaita. Helppo tapa vaikuttaa ilmastoon on käyttää enemmän ympäristöystävällistä energiaa.Siksi siirrymme käyttämään uusiutuvaa sähköä vuokraamissamme tiloissa. Tavoitteena on, että käytämme uusiutuvaa sähköä kaikissa tiloissamme vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ajoneuvot ja kuljetukset

Merkittävimmät sisäiset ympäristönäkökohtamme ovat matkat ja kuljetukset. Keskeinen tavoite on rajoittaa polttoaineeseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Muutamia työn alla olevia toimenpiteitä:
- Siirrymme fossiilittomiin käyttövoimiin.


- Laajennamme sähköautojen latausinfrastruktuuria toimistojemme yhteydessä.


- Tarjoamme kiinteistöpalveluja ilmastoälykkäillä kuljetuksilla pohjoismaisissa suurkaupungeissa.

Materiaalit ja jätteet

Toinen keskeinen asia on materiaalien ja jätteiden käsittely. Se on monimutkainen osa-alue, joka vaatii yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Meneillään on muun muassa seuraavia toimia:
- Suunnittelemme projekteja ja toimeksiantoja resurssien käytön tehostamiseksi.- Pyrimme parantamaan materiaalien valintaa ja käyttöä, jätteiden käsittelyä sekä uudelleenkäyttöä.- Koulutamme henkilöstöämme ympäristönhallintaan sekä kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn.

Bravidan kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti on olennainen osa Bravidan vuosikertomusta. Kerromme siinä selkeästi vastuistamme, vahvuuksistamme ja kehitettävistä alueistamme kestävän kehityksen näkökulmasta. YK:n Global Compact -aloitetta lähtökohtana käyttäen kuvailemme, miten työskentelemme kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten parissa.

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2022 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2021 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2020 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2019 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2018 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2017 (englanniksi)