Bravidan toimittajat

Alan johtavana toimijana asetamme itsellemme ja toimittajillemme tiukat vaatimukset. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että koko toimitusketju ottaa vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Asiakkaamme ja yhteiskunta asettavat yhä tiukempia vaatimuksia teknisille ratkaisuille, jotka vähentävät vaikutustamme ympäristöön. Yhtenä tavoitteenamme on olla energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten palveluiden johtava toimittaja.  Tekemällä yhteistyötä sekä toimittajiemme että asiakkaidemme kanssa pyrimme löytämään uusia tuotteita ja ratkaisuja tulevaisuutta varten. Asetamme tiukat vaatimukset itsellemme ja toimittajillemme myös turvallisuuden, ympäristövaikutusten, ihmisoikeuksien, laadun ja liiketoimintaetiikan osalta.

Eettiset toimintaperiaatteet

Meille on tärkeää, että kaikki toimittajamme perehtyvät eettisiin toimintaperiaatteisiimme ja arvoihimme ja noudattavat niitä. Tämä koskee kaikenlaisia toimittajia: materiaalitoimittajia, palvelutoimittajia ja aliurakoitsijoita.

Toimittajien eettiset toimintaohjeet

Change of procurement system – email send out April 26, 2022