Arvomme

Bravidan arvoihin tiivistyy kulttuurimme ja arvopohjamme. Ne ohjaavat toimintaamme ja määrittävät, mitä meidän tulee priorisoida päivittäisessä työssämme. Olemme luoneet perusarvot, jotka kuvastavat paremmin nykymaailmaa ja kuvaavat millainen yritys haluamme olla.

Pidämme huolta liiketoiminnasta

 • Suhtaudumme liiketoimintaamme intohimoisesti
 • Pyrimme aina luomaan asiakkaille lisäarvoa ja tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Olemme kustannustehokkaita
 • Saavutamme enemmän yhdessä

Pidämme asiat yksinkertaisina

 • Olemme palveluhenkisiä ja meidän kanssamme on helppo toimia
 • Käytämme yhteisiä työskentelytapoja
 • Tuotamme yhteistyössä sujuvan kokonaisratkaisun asiakkaalle.

Olemme vastuullisia

 • Olemme luotettavia ja pidämme lupauksemme
 • Emme koskaan vaaranna turvallisuutta työpaikalla
 • Otamme vastuuta ympäristöstä, asiakassuhteista, yhteiskunnasta ja ihmisistä.

Olemme oma-aloitteisia

 • Olemme yhteydessä asiakkaisiin, kuuntelemme ja ehdotamme ratkaisuja
 • Suuntaamme ajatuksemme tulevaisuuteen uusien mahdollisuuksien luomiseksi ja riskien välttämiseksi
 • Pyrimme aina kehittymään ja olemaan askeleen edellä.

Bravidan eettiset toimintaperiaatteet

Luotettavuus ja asianmukaiset toimintatavat


Bravidalla on liiketoiminnassa selkeä tyyli, joka perustuu luotettavuuteen ja asianmukaiseen käyttäytymiseen. Työntekijät ottavat henkilökohtaisen vastuun ja pitävät lupauksensa. Ystävällinen ja asianmukainen lähestymistapa on itsestään selvää kaikissa kokouksissa.

 

Bravidan eettiset toimintaperiaatteet.

Toimimmeko arvojemme vastaisesti? Jos huomaat, että emme noudata arvojamme, voit ilmoittaa siitä ilmiantajan ilmoituksella.