Ulkoinen tietosuojakäytäntö

Bravidalle on tärkeää turvata palvelujemme käyttäjien yksityisyyden suoja ja varmistaa, että henkilötietosi suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja miten niitä voidaan käyttää. Näillä menettelyillä varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

1.1  Johdanto

Bravidalle on tärkeää turvata palvelujemme käyttäjien yksityisyyden suoja ja varmistaa, että henkilötietosi suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja miten niitä voidaan käyttää. Näillä menettelyillä varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

1.2 Rekisterinpitäjä

Bravida Finland Oy (2522874-1) tai muu Bravida-konserniin kuuluva yhtiö, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen tai johon olet yhteydessä, vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä.

Bravida Finland Oy
Valimotie 38 (käyntiosoite)
00380 Helsinki

1.3 Kehen otan yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai jos haluan käyttää oikeuksiani?

Kysymykset/oikeudet
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse (gdpr@bravida.fi) tai puhelimitse (+46 8 695 20 00). Mikäli sinulla on tarkempia kysymyksiä tietosuojavastaavallemme, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen dpo@bravida.se.  

Tietosuojavastaava
Bravida Finland on nimittänyt tietosuojavastaavan varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään avoimella, täsmällisellä ja laillisella tavalla. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse dpo@bravida.se.

Valitukset
Jos sinulla on huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, www.tietosuoja.fi/etusivu

2. Tietoa rekisteröidyille

Käsittelemme henkilötietoja, jotka saamme esimerkiksi asiakassopimuksen allekirjoittamisen, yhteydenottojen, yhteydenottolomakkeen lähettämisen, verkkosivustollamme tapahtuvan ilmoittautumisen tai sähköisten kanaviemme käytön yhteydessä. Jos olet yksityisasiakas, käsittelemme myös henkilötietoja, joita olemme hankkineet esimerkiksi luottotietoyrityksiltä, väestörekisteristä tai niiden muiden Pohjoismaiden vastaavista rekistereistä, joissa toimimme. Tässä osiossa on tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Tiedot on jaettu eri ryhmiin, jotta löydät helpommin sinua koskevaa tietoa. Jos olet Bravidan työntekijä, voit tutustua vastaaviin tietoihin Bravidan intranetissä. Jos olet Bravida Charge -sovelluksen käyttäjä, löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä suoraan sovelluksesta

2.1 Yksityisasiakkaat (asiakkaana luonnollinen henkilö)

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Jos olet luonnollinen henkilö ja teet kanssamme sopimuksen, henkilötietojasi käsitellään tarpeen mukaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • yksityishenkilön luottotietojen tarkistaminen tulevan maksukyvyn varmistamiseksi
 • rekisteröinti asiakkaaksi järjestelmiimme, töidemme suunnittelu ja sopimuksemme piiriin kuuluvien töiden suorittaminen
 • laskutus ja laskujen käsittely
 • mahdollisen kotitalousvähennyksen hallinnointi
 • mahdollisten vikojen valvonta, hallinta ja korjaaminen sekä mahdollisen sopimukseemme sisältyvän takuuvastuun täyttäminen
 • prosessiemme ja järjestelmiemme testaaminen ja parantaminen
 • palvelujemme väärinkäytön tai sopimattoman käytön estäminen
 • markkinointimateriaalin ja uutiskirjeiden lähettäminen.

Luottotietojen tarkistamisen yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarkistaa luottokelpoisuutesi, kun teemme sopimuksen kanssasi. Katsomme silloin, että maksukykysi varmistamiseen liittyvä Bravidan etu painaa enemmän kuin käsittelyn vaikutukset yksityisyyden suojaan. Sopimuksemme täyttämisen edellyttämä henkilötietojen käsittely perustuu Bravidan kanssasi tekemään sopimukseen. Joidenkin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lain, esimerkiksi kirjanpitolain, noudattamiseksi. Käsittely perustuu silloin lakisääteiseen velvoitteeseen.  Henkilötietojen käsittely prosessiemme ja järjestelmiemme testaamiseksi ja parantamiseksi perustuu oikeutettuun etuumme parantaa tarjoamiamme palveluja. Myös henkilötietojen käsittely palvelujemme väärinkäytön tai sopimattoman käytön estämiseksi on oikeutetun etumme mukaista. Käsittelemme henkilötietojasi myös palvelujemme markkinoinnin, esimerkiksi markkinointimateriaalin ja uutiskirjeiden lähettämisen, yhteydessä. Käsittelyn oikeusperusteena on silloin suostumuksesi, jos olemme hankkineet sellaisen, tai oikeutettu etumme markkinoida palvelujamme.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain mukaisesti sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat yritykselle tukipalveluja, muun muassa markkinointi-, talous- ja IT-palveluja, siten ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen voidaksemme täyttää sitoumuksemme asiakkaalle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin.

Säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on välttämätöntä tai sallittua kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja käytännön mukaan.  Jos henkilötietojasi on viitteenä laskupohjassa, niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluvan kalenterivuoden jälkeen kuusi vuotta. Meiltä tilaamaasi projektiin liittyviä sopimuksia ja asiakirjoja säilytetään niin kauan kuin tekemämme sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien mahdollinen vastuu ja saatavat) ovat olemassa, lain ja voimassa olevan käytännön mukaisesti.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.2 Asiakkaiden (yritykset ja muut organisaatiot) yhteyshenkilöt

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Jos olet jonkin asiakkaamme tai potentiaalisen asiakkaan palveluksessa ja toimit yhteyshenkilönä, henkilötietojasi käsitellään sen mukaan kuin on tarpeen voidaksemme ottaa yhteyttä asiakkaaseen, hallinnoida asiakassuhdetta ja täyttää sitoumuksemme asiakkaalle. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme noudattaa sopimusta tai huolehtia asiakassuhteesta, joka syntyy esimerkiksi asiakkaan tehdessä tilauksen meiltä. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella tarvittaessa myös markkinoidessamme palvelujamme asiakkaalle.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain mukaisesti sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat yritykselle tukipalveluja, muun muassa markkinointi-, talous- ja IT-palveluja, siten ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen voidaksemme täyttää sitoumuksemme asiakkaalle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin.

Säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on välttämätöntä tai sallittua kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja käytännön mukaan. Jos henkilötietojasi on viitteenä laskupohjassa, niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluvan kalenterivuoden jälkeen kuusi vuotta. Työnantajasi meiltä tilaamaan projektiin liittyviä sopimuksia, kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja, joissa on henkilötietoja, säilytetään niin kauan kuin työnantajasi kanssa tekemämme sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien mahdollinen vastuu ja saatavat) ovat olemassa, lain ja voimassa olevan käytännön mukaisesti. Jos työsuhteesi asiakkaamme palveluksessa päättyy, vaihdamme yhteystietojesi tilalle seuraajasi tiedot saatuamme asiasta ilmoituksen sinulta tai työnantajaltasi.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.3 Toimittajien yhteyshenkilöt

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Jos olet jonkin toimittajamme palveluksessa ja toimit yhteyshenkilönä, henkilötietojasi käsitellään sen mukaan kuin on tarpeen voidaksemme ottaa yhteyttä toimittajaan, hallinnoida toimittajasuhdetta ja täyttää sitoumuksemme toimittajalle. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme noudattaa sopimusta tai huolehtia toimittajasuhteesta, joka syntyy esimerkiksi kun teemme tilauksen toimittajalta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain mukaisesti sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat meille tukipalveluja, kuten IT-palveluja, siten ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen voidaksemme täyttää sitoumuksemme rekisteröidylle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin.

Säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään toimittajasuhteen ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on välttämätöntä tai sallittua kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja käytännön mukaan. Jos henkilötietojasi on viitteenä laskupohjassa, niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluvan kalenterivuoden jälkeen kuusi vuotta. Työnantajasi toimitukseen liittyviä sopimuksia, kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja, joissa on henkilötietoja, säilytetään niin kauan kuin työnantajasi kanssa tekemämme sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien mahdollinen vastuu ja saatavat) ovat olemassa, lain ja voimassa olevan käytännön mukaisesti. Jos työsuhteesi toimittajamme palveluksessa päättyy, poistamme henkilötietosi saatuamme asiasta ilmoituksen sinulta tai työnantajaltasi.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.4 Työnhakijat (rekrytointi)

Käsittelemme henkilötietojasi, jos haet meille töihin.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Jos haet meille töihin, käsittelemme henkilötietojasi rekrytointiprosessin vaatimassa laajuudessa. On tärkeää, että meille antamasi tiedot ovat oikein ja vältät arkaluonteisten tietojen antamista itsestäsi, jollei tällaisilla tiedoilla ole merkitystä hakemasi työn kannalta.

Henkilötietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Käsittelemme meille lähettämiäsi asiakirjoja sekä suosittelijoilta, rekrytointiyrityksiltä, rekrytointivinkin antajilta tai käyttämiltämme persoonallisuus- ja osaamistestejä tekeviltä yrityksiltä saatuja tietoja, haastattelumuistiinpanoja sekä mahdollisia työnäytteitä ja testejä.

Tallennamme mielellämme tietosi tulevia rekrytointeja varten. Kun rekisteröit hakemuksesi, kysymme suostumustasi tietojesi säilyttämiseen 12 kuukauden ajan tulevia rekrytointeja varten. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista, ja voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat meille tukipalveluja, kuten IT-palveluja, siten ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen voidaksemme täyttää sitoumuksemme hakijalle. Sen mukaan, minkä tyyppisestä työtehtävästä on kyse, henkilötietoja voidaan luovuttaa käyttämillemme rekrytointiyrityksille sekä persoonallisuus- ja osaamistestejä tekeville yrityksille. Tietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin. 

Säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään kyseistä työtehtävää koskevan rekrytointiprosessin ajan ja sen jälkeen yhteensä 6 kuukautta.

Jos olet lähettänyt tai jättänyt verkkosivustomme kautta avoimen hakemuksen, säilytämme hakemustasi hakijatietokannassamme 6 kuukautta, minkä jälkeen se poistetaan.

Jos joku on antanut vinkin, että voisit olla sopiva henkilö avoinna olevaan työpaikkaan, saatamme ottaa sinuun yhteyttä. Poistamme henkilötietosi heti, jos et ole kiinnostunut työskentelemään Bravidalla tai jos et halua, että säilytämme tietosi hakijatietokannassamme. Poistamme tietosi heti myös, jos päätämme, ettemme ryhdy jatkotoimiin saamamme vinkin perusteella. Jos haluat, että säilytämme tietosi hakijatietokannassamme, pyydämme sinulta suostumusta niiden säilyttämiseen 12 kuukauden ajan. Tiedot poistetaan suostumuksen umpeuduttua.

Jos tietosi ovat hakijatietokannassamme ja sinulla on kiinnostava profiili, voimme pyytää sinulta suostumusta tietojesi säilyttämiseen yli 12 kuukauden ajan.

Jos henkilötietojasi on laskupohjassa, niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluvan kalenterivuoden jälkeen kuusi vuotta kirjanpidossamme.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.5 Verkkosivustollamme kävijät

Voimme käsitellä henkilötietojasi, kun käyt verkkosivustollamme. Jos näin tapahtuu, käsittelemämme henkilötiedot määräytyvät osittain selaimesi asetusten mukaan ja osittain sen mukaan, mitä asetuksia olet valinnut siirtyessäsi verkkosivustollemme. Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kerätään erityyppistä tietoa siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme. Evästeistä ja niiden käytöstä on lisätietoa evästekäytännössämme, joka löytyy täältä: https://www.bravida.fi/tietoa-bravidasta/evasteet/. Eväsiteiden käsittely tapahtuu Bravida Holding AB:n ja yrityksen, jonka verkkosivuilla vierailet, yhteisellä henkilötietovastuulla.

Käsittelemme henkilötietojasi myös, kun otat meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, esimerkiksi kun täytät siellä olevan yhteydenotto- tai tilauslomakkeen ja tilaat uutiskirjeen tai painettua materiaalia tai pyydät meitä ottamaan yhteyttä saadaksesi tarjouksen tai tilataksesi jonkin tuotteen tai palvelun.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on saada tietoa verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme arvioida ja parantaa sivustoa, ymmärtää, miten kävijät käyttävät sitä, ja varmistaa sivuston toimivuuden. Käsittelyn oikeusperusteena on välttämättömien evästeiden käyttöön liittyvä oikeutettu etu, sillä tällaiset evästeet ovat tarpeen toimivan verkkosivuston tarjoamiseksi kävijöille. Jos henkilötietojasi käsitellään analyyttisten tai markkinointievästeiden avulla, oikeusperusteena on suostumus. Sinun ei tarvitse sallia näitä evästeitä päästäksesi verkkosivustolle, mutta joissain palveluissa ja toiminnoissa niiden käyttö on välttämätöntä. Tällaisten palvelujen ja toimintojen käyttö voi olla rajattua tai estetty kokonaan, jollet salli evästeitä. Voit valita omat asetukset ja peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä milloin tahansa napsauttamalla evästekäytännössämme olevaa ”Muuta hyväksyntääsi” -linkkiä.

Kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on asiasi tai tilauksesi käsittelyyn sekä keskinäiseen viestintäämme liittyvä oikeutettu etu.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat yritykselle verkkosivuston tarjoamiseen liittyviä tukipalveluja, kuten markkinointipalveluja ja muita teknisiä palveluja.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin.

Säilyttäminen ja poistaminen

Lisätietoa on evästekäytännössämme, joka löytyy täältä: https://www.bravida.fi/tietoa-bravidasta/evasteet/.

Yhteydenotto- tai tilauslomakkeella antamasi henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiseen liittyvää oikeutettua etua ei enää ole, esimerkiksi kun olemme käsitelleet painettua materiaalia koskevan pyyntösi. Jos olet ottanut meihin yhteyttä jonkin tuotteen ja/tai palvelun tilaamiseksi, tietojasi säilytetään edellä yksityisasiakkaita koskevassa kohdassa kerrotulla tavalla. Jos olet yritysasiakkaan yhteyshenkilö, tietojasi säilytetään edellä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevassa kohdassa kerrotulla tavalla.

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä antamiasi henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kun peruutat uutiskirjeen tilauksen.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.6 Sosiaalisen median kanaviemme käyttäjät

Olemme sosiaalisen median kanavissamme LinkedInissä, Facebookissa ja Instagramissa julkaisemiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Olemme vastuussa siitä, ettei näissä kanavissa julkaista sopimatonta tai loukkaavaa sisältöä. Poistamme tällaisen sisällön, jos sellaista julkaistaan.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Sosiaalisen median kanaviemme tarkoituksena on levittää tietoa toiminnastamme ja palveluistamme nykyisille asiakkaillemme sekä mahdollisille uusille asiakkaille. Jos käytät jotain sosiaalisen median kanavaamme, suostut samalla vastaanottamaan julkaisemaamme sisältöä omassa syötteessäsi. Voit milloin tahansa perua sivun tykkäämisen tai piilottaa yksittäisen julkaisun tai kaiken julkaisemamme sisällön. Voimme käyttää tietoja ottaaksemme yhteyttä edustamaasi yritykseen tai organisaation ja antaaksemme tietoa tuotteistamme tai palveluistamme. Oikeusperusteena on oikeutettu etumme.

Jos haluat lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, tutustu LinkedInin, Facebookin ja Instagramin tietosuojakäytäntöihin.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, joilta olemme tilanneet tukipalveluja, kuten markkinointipalveluja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmannessa maassa (Yhdysvalloissa) sijaitseville kolmansille osapuolille käyttäessäsi sosiaalisen median kanaviamme.

Jäljempänä kohdassa 3 on yleistä tietoa siirroista kolmansiin maihin ja niihin liittyvistä toimistamme.

Säilyttäminen ja poistaminen

Julkaisuina tai kommentteina antamiasi henkilötietoja, joista ilmenee, että sinä olet niiden lähettäjä, säilytetään toistaiseksi tai siihen saakka, kun itse poistat julkaisun tai kommentin. Ei-toivotut kommentit poistetaan aina, jos sellaisia esitetään.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.7 Koulutuksiimme, verkkoseminaareihimme ja tapahtumiimme osallistujat

Kun osallistut koulutuksiimme, verkkoseminaareihimme tai muihin tapahtumiimme, käsittelemme niihin ilmoittautumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on tarjota koulutusta, levittää tietoa tai olla muulla tavoin vuorovaikutuksessa nykyisten tai tulevien asiakkaidemme ja toimittajiemme työntekijöiden kanssa. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat meille tukipalveluja, etenkin talous-, IT- ja markkinointipalveluja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin. 

Säilyttäminen ja poistaminen

Säilytämme henkilötietojasi enintään 12 kuukautta tapahtuman päättymisestä. Tämä perustuu oikeutettuun etuumme seurata koulutuksiin, verkkoseminaareihin tai muihin tapahtumiin osallistumista ja arvioida niitä, olla vuorovaikutuksessa nykyisten tai tulevien asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä suunnitella tulevia koulutuksia, verkkoseminaareja tai muita tapahtumia. Tiedot mahdollisista tarjoilua koskevista erityistoiveista poistetaan mahdollisimman pian tapahtuman päätyttyä.

Jos henkilötietojasi on laskupohjassa, niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluvan kalenterivuoden jälkeen kuusi vuotta kirjanpidossamme.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.8 Ulkopuoliset konsultit

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja konsulttisuhteen hoitamiseksi. Näin voimme tarvittaessa antaa pääsyn IT-järjestelmiimme ja tiloihimme. Voimme tarkastaa IT-järjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien lokitiedot tietoturvapolitiikkamme ja henkilötietojen käsittelyä koskevien ohjeidemme mukaisesti.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme noudattaa työnantajasi kanssa tehtyä sopimusta tai kanssasi tehtyä konsulttisopimusta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain mukaisesti sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka toimittavat yritykselle tukipalveluja, esimerkiksi talous- ja IT-palveluja, siten ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen voidaksemme täyttää konsulttisuhteeseen liittyvät sitoumuksemme. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Bravida-konserniin kuuluville yhtiöille.

Siirto kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin. 

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.9 Kameravalvonta

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja kameravalvonnan avulla. Kameroita on joissain Bravidan toimistoissa ja niiden ulkopuolella, ja kameravalvonnasta ilmoitetaan alueen yhteydessä olevissa kylteissä.

Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen rikosten ennalta estämiseen ja tutkintaan liittyvän oikeutetun etumme toteuttamiseksi. Työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden alueillamme oleskelevien turvallisuuden parantaminen on etumme mukaista. Kameravalvonta on tärkeä osa tätä muiden toimenpiteiden, kuten kulunvalvontajärjestelmän ja muiden teknisten ja organisatoristen suojatoimien, ohella. Kameravalvonta on perusteltua sekä kiinteistön sijainti että kiinteistön ja sen arvojen asianmukainen suojaaminen huomioon ottaen. Tämän katsotaan painavan enemmän kuin yksittäisen henkilön etu olla joutumatta henkilötietojen käsittelytoimien kohteeksi kameravalvonnan yhteydessä. Pyrimme rajoittamaan käsittelyä niin, että tietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään ja tietoja kerätään ainoastaan niin paljon kuin tarkoitus vaatii.

Lain tai sopimuksen mukaista velvollisuutta kameravalvontaan ei ole.

Henkilötietojen vastaanottajat

Siirrämme tallennettua materiaalia esimerkiksi kameravalvonnan yhteydessä käyttämillemme yhteistyökumppaneille sekä tarvittaessa viranomaisille rikostutkinnan yhteydessä.

Siirto kolmansiin maihin

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

Säilyttäminen ja poistaminen

Kameravalvonnalla kerätään videomuodossa olevaa tietoa, jota säilytetään enintään seitsemän päivää, jollei mitään sellaista tapahdu, että joudumme säilyttämään materiaalia pidempään esimerkiksi oikeuksiemme valvomiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi. Materiaalia, joka meidän on luovutettava ja/tai säilytettävä rikosta tutkivan viranomaisen päätöksen mukaisesti, säilytetään niin kauan kuin tällaisen päätöksen täyttäminen edellyttää.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

2.10 Ilmoitusvelvollisuus

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme täyttää Bravidalle asetetut lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat ilmiantojen tekemistä ja tapausten edellyttämien tutkimusten suorittamista. Henkilötietoja voidaan käsitellä tapauksen ilmoittaneesta henkilöstä, jos hän ei halua pysyä nimettömänä, ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä/olevista henkilöistä tai henkilöstä, jolla on hallinnollinen tehtävä ilmoitettujen tapausten käsittelyssä ja tutkimisessa. Tarkoituksena on myös käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeen tapausten seurannan yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että meidän on mahdollisesti käsiteltävä henkilötietoja, jotta voimme:

 • Hallinnoida ilmoitettuja ilmiantotapauksia,
 • Turvata Bravidan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka perustuvat ilmiantotapauksissa paljastuneisiin väärinkäytöksiin,
 • Täyttää Bravidalle asetetut oikeudelliset vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste, joka liittyy ilmiantotapausten seurantaan ja muihin ilmoitetun tapauksen seurauksena toteutettuihin toimenpiteisiin, on lakisääteisen velvoitteen täyttäminen tai Bravidan oikeutettu etu oikeuksiensa turvaamiseksi epäiltyjen tai todettujen sääntöjenvastaisuuksien perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikostutkinnan yhteydessä. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille konserniin kuuluville yrityksille ilmiantotapauksen tutkimisen, seurannan ja korjaamisen yhteydessä. Tietoja voidaan luovuttaa myös yrityksille, jotka avustavat Bravidaa ilmiantoon johtaneen ilmoituksen tekemiseen johtaneiden olosuhteiden tutkimisessa, kuten asianajotoimistolle tai tilintarkastajalle.

Siirrot kolmansiin maihin

Jäljempänä kohdassa 3 on tietoa siirroista kolmansiin maihin. 

Säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietojasi, jotka liittyvät ilmiantotapaukseen, säilytetään kahden vuoden ajan tapauksen päättymisestä. Henkilötietoja, joita käytetään hallinnon ja valtuutuksen hallinnointiin, säilytetään niin kauan kuin valtuutus on voimassa. Kun säilytysaika päättyy, kaikki henkilötiedot poistetaan.

Jos tapaus edellyttää sisäistä lisätutkimusta, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä niin kauan kuin tapaus sitä edellyttää. Aineistoa, jonka rikostutkintaviranomainen vaatii meitä luovuttamaan ja/tai tallentamaan virallisen päätöksen mukaisesti, säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tällaisen päätöksen täyttämiseksi.

Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.

 1. Henkilötietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Me ja käyttämämme henkilötietojen käsittelijät säilytämme henkilötietoja EU:ssa/ETA-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Verkkosivustollamme käytetään kuitenkin kolmansien osapuolten evästeitä, joten henkilötietojasi voidaan siirtää kolmannessa maassa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) sijaitseville kolmansille osapuolille. Voit itse rajoittaa evästeiden käyttöä. Lisätietoa on evästekäytännössämme, joka löytyy täältä: https://www.bravida.fi/tietoa-bravidasta/evasteet/

Vaikka henkilötietoja säilytetään EU:ssa/ETA-alueella, niitä voidaan joissain tapauksissa siirtää kolmanteen maahan. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos sopimuskumppaninamme olevan IT-toimittajan on käsiteltävä tietoja EU:n/ETA-alueen ulkopuolella voidakseen tarjota palvelujaan (esimerkiksi Yhdysvalloissa sijaitsevan konserniyhtiön kautta).

Jos henkilötietojasi siirretään kolmanteen maahan (esimerkiksi Yhdysvaltoihin), toteutamme aina asianmukaisia suojatoimia niiden suojaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Asianmukaisia suojatoimia voivat olla muun muassa seuraavat:

 • Varmistamme, että EU:n komissio on tehnyt päätöksen, jonka mukaan maassa, johon henkilötiedot siirretään, on tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vastaava riittävä tietosuojan taso.
 • Teemme kolmannessa maassa sijaitsevan henkilötietojen vastaanottajan kanssa EU:n komission vakiolausekkeet sisältävän sopimuksen. Kun henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan EU:n komission vakiosopimuslausekkeiden nojalla, arvioimme, onko niiden vastaanottajamaassa henkilötietojen suojaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Tarvittaessa toteutamme erityisiä teknisiä ja organisatorisia toimia, jotta tietojen suoja säilyy EU:n/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan siirrettäessä. Yhdysvaltojen turvallisuuslainsäädännön vuoksi on kuitenkin mahdollista, että Yhdysvaltojen viranomaiset hankkivat rikosten torjumiseksi tai kansallisen turvallisuuden puolustamiseksi pääsyn Yhdysvaltoihin siirrettyihin henkilötietoihin, vaikka olemme toteuttaneet teknisiä ja organisatorisia suojatoimia.

Jos haluat kopion suojatoimista, ota yhteyttä osoitteeseen gdpr@bravida.fi.

 1. Oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä tiettyjä tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia, joista kerrotaan jäljempänä. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojakäytännön kohdasta 1.2.

Kun käytät oikeuksiasi, pyrimme noudattamaan pyyntöäsi ja vastaamaan sinulle kuukauden kuluessa yhteydenotostasi. Jos asia on laaja tai monimutkainen, pyynnön käsittely voi kestää enimmillään kolme kuukautta. Ilmoitamme sinulle, jos näin tapahtuu. Vastaamme pyyntöihin aina kirjallisesti.

Jäljempänä kerrotaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Mahdollisuuksiin käyttää näitä oikeuksia voi liittyä poikkeuksia tai rajoituksia sen mukaan, mikä on käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus.

Jos pyyntö on ilmeisen kohtuuton tai perusteeton ja etenkin jos pyyntöjä esitetään toistuvasti, voimme periä maksun tai kieltäytyä noudattamasta pyyntöä. Meidän on silloin pystyttävä osoittamaan, että pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

4.1 Pääsy henkilötietoihin, rekisteriote

Sinulla on oikeus pyytää meiltä vahvistus siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja käsitellään, sekä oikeus pyytää pääsy näihin tietoihin (ns. rekisteriote).

Lisätietoja tiedonsaantioikeudesta on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi]

4.2 Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Poistamme pyynnöstä tiedot, joiden käsittely tai säilyttäminen ei ole enää tarpeen siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot kerättiin. Poistamme tietosi myös, jos peruutat suostumuksesi käsittelyyn. Joissakin tapauksissa emme voi poistaa henkilötietojasi. Tämä johtuu siitä, että tietoja on edelleen tarpeen käsitellä siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, etumme tietojen käsittelyn jatkamisesta on suurempi kuin etusi tietojen poistamisesta, tai laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Lisätietoja oikeudesta tietojen poistamiseen on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi]

4.3 Käsittelyn rajoittaminen tietyin edellytyksin

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyin edellytyksin.

Käsittelyä voidaan rajoittaa, jos a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista, c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Lisätietoja oikeudesta rajoituksiin on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla:https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan]

4.4 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisätietoja oikeudesta tietojen siirrettävyyteen on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla:https://tietosuoja.fi/kun-haluat-siirtaa-tietosi]

4.5 Virheellisten tietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on myös on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä sen mukaan, mikä on käsittelyn tarkoitus.

Lisätietoja virheellisten tietojen oikaisemisesta on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla:https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi]

4.6 Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus omaan erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettu etu). Vastustamisoikeus koskee muun muassa profilointiin liittyvää käsittelyä.

Lisätietoja vastustamisoikeudesta on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla:https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan]

4.7 Oikeus vastustaa pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Lisätietoja oikeudesta automaattiseen tietojenkäsittelyyn on tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla:https://tietosuoja.fi/oletko-joutunut-automaattisen-paatoksenteon-kohteeksi]

 1. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä milloin tahansa tarpeellisiksi katsomiamme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä henkilötietojen käsittelyn muuttumisen vuoksi, uusien lakisääteisten tai teknisten vaatimusten tai lain vaatimusten uusien tulkintojen noudattamiseksi tai ongelmien tai häiriöiden korjaamiseksi. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntö on saatavilla Bravidan verkkosivustoilla.