Organisaatio

Asentajan on oltava paikan päällä siellä, missä asiakaskin on. Siksi paikalliset yksiköt ovat Bravidan toiminnan ydin ja kantava voima.

Bravida haluaa olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Haluamme asiakkaidemme olevan markkinoiden tyytyväisimpiä, ja haluamme olla suurin toimija paikkakunnilla, joilla meillä on toimintaa.

Siksi olemme luoneet hajautetun organisaation, jolla on toimintaa  kaikkialla Pohjoismaissa. Yksiköt päättävät itse, miten ne työskentelevät asiakkaidensa kanssa ja mikä on paras markkinointikeino paikallisesti. Yksiköiden apuna ovat keskitetyt toiminnot, kuten talous, hankinnat ja IT.

Organisaatiossa on neljä päätasoa: yksiköt, alueet, divisioonat ja konserni.

Yli 325 yksikköä

Yksiköt ovat toiminnan keskiössä. Yksiköissä työskentelevät sähkö-, LV- ja IV-asentajat sekä kaikki muut, jotka ovat toimintamme ytimessä. He auttavat päivittäin asiakkaitamme huolehtimaan muun muassa kiinteistöjen energiasta, LV:stä, IV:stä ja turvallisuudesta.

Voidaksemme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman täydellisen valikoiman palveluja, on yhdellä paikkakunnalla monesti useita yksikköjä.

Tavallisesti yksi yksikkö vastaa yksin yhdestä asiakasprojektista. Jos kyse on isosta ja laajasta projektista, voidaan tehdä myös niin, että useampi yksikkö tekee yhteistyötä alueen, divisioonan tai konsernin sisällä.

38 aluetta

Alueet antavat tukea yksiköille ja yhteistyölle. Ne vastaavat myös divisioonalle ja konsernille yhteisten strategioiden ja tavoitteiden viestittämisestä ja seurannasta.

7 divisioonaa

Bravida muodostuu seitsemästä divisioonasta: Etelä-Ruotsi, Tukholma, Pohjois-Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Growth Segments. Divisioonat antavat tukea yksiköille ja alueille. Ne vastaavat myös konsernille yhteisten strategioiden ja tavoitteiden viestittämisestä ja seurannasta.

1 konserni

Konsernitasolla muodostetaan ne strategiat ja tavoitteet, jotka ohjaavat Bravidan toimintaa yleisellä tasolla. Konsernissa sijaitsevat myös keskeiset toiminnot, jotka helpottavat työtä paikallisella tasolla: talous, lakiasiat, hankinnat, IT, HR, viestintä ja toiminnan kehittäminen. 

Bravidan pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.