Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemustasi. Evästeet

Tavoitteet

Kannattava kasvu

Liikevaihdon kasvu

Bravidan tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vuosittain yli 5 prosentilla sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Vakaa talous

Liikevoittomarginaali

Bravidan tavoitteena on yli seitsemän prosentin oikaistu EBITA-marginaali sisältäen yritysostojen laimennusvaikutuksen.

Kassavirran tuottaminen*katso määritelmät

Bravidan tavoitteena on yli 100 prosentin kassavirran tuottaminen.

Pääomarakenne

Bravidan pääomarakenteen on mahdollistettava hyvä taloudellinen joustavuus ja yritysostojen tekeminen. Yhtiön tavoittelema velkaantumisaste on noin 2,5 x nettovelka / oikaistu EBITDA.

Osinkopolitiikka

Bravidan tavoitteena on maksaa osinkoina vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta huomioiden kuitenkin muut tekijät, kuten taloudellisen tilanteen, kassavirran ja kasvumahdollisuudet.


Kestävä liiketoiminta

Resurssien kestävä käyttö - tehokas tuotanto ja energiatehokkaat ratkaisut

Bravidan tavoitteena on vähentää vuotuisia polttoainepohjaisia hiilidioksidipäästöjä 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.


Hyvä työympäristö - työntekijöiden turvallisuus, fyysinen ja psyykkinen terveys

Yhdenkään työntekijän ei pidä sairastua fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. Tavoitteena on että työtapaturmataajuus* olisi alle 5,5 ja lyhytaikaiset sairauspoissaolot ** alle 3%.

*Vähintään yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
**Sairauspoissaolotunnit suhteessa suunniteltuun työaikaan

Vastuullinen liiketoiminta -suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin ja toimittajiin

Tavoitteenamme on, että 100% merkittävistä  toimittajistamme hyväksyy toimittajien eettiset periaatteemme. 


Vahvin brändi

Alan johtava yritys

Tavoitteemme on olla alan johtava brändi - koko Pohjolassa.


Houkuttelevin työnantaja

Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työnantaja. Yksiköt pyrkivät kehittämään henkilöstöään ja houkuttelemaan ja pitämään alan parhaat työntekijät ja johtajat.