Tavoitteet

Saavutamme visiomme ohjaamalla liiketoimintaamme kohti tavoitteita, jotka kuvaavat tahtotilaamme kannattavasta kasvusta, taloudellisesta vakaudesta, vastuullisesta yritystoiminnasta ja toimialan vahvimmasta brändistä.

Pitkäkestoinen kannattava kasvu

Liikevaihdon kasvu

Bravida tavoittelee yli 5 % liikevaihdon kasvua per vuosi. Tämä syntyy sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta.

Vakaa talous

Liikevoittomarginaali

Bravidan tavoitteena on yli seitsemän prosentin oikaistu EBITA-marginaali sisältäen yritysostojen laimennusvaikutuksen.

Kassavirran tuottaminen - katso määritelmät

Bravidan tavoitteena on yli 100 prosentin kassavirran tuottaminen.

Pääomarakenne

Bravidan pääomarakenteen on mahdollistettava hyvä taloudellinen joustavuus ja yritysostojen tekeminen. Yhtiön tavoittelema velkaantumisaste on noin 2,5 x nettovelka / oikaistu EBITDA.

Osinkopolitiikka

Bravidan tavoitteena on maksaa osinkoina vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta huomioiden kuitenkin muut tekijät, kuten taloudellisen tilanteen, kassavirran ja kasvumahdollisuudet.


Kestävä liiketoiminta

Resurssien kestävä käyttö - tehokas tuotanto ja energiatehokkaat ratkaisut

 • Vuoteen 2023 mennessä käytämme uusiutuvaa energiaa
  100 %:ssa vuokraamissamme tiloissa.
 • Vuoteen 2025 mennessä vähennämme liiketoimintamme CO2-päästöjä 30 % vuoteen 2020 verrattuna.*
 • Palveluillamme autamme asiakkaita vähentämään heidän päästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla teemme saman vähennyksen omassa toiminnassamme.
 • Pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjussamme vuoteen 2045 mennessä ja mahdollistaa sama myös asiakkaillemme. 

*Viittaa Scope 1 -kasvihuonepäästöihin (ajoneuvojen suorat päästöt) ja Scope 2 -päästöihin (toimistoihin ja tiloihin liittyvän ostoenergian epäsuorat päästöt).

Lue lisää Bravidan kestävän kehityksen työstä täältä


Sosiaalinen vastuu

Turvallisuus ja työhyvinvointi Bravidalla

Bravidalla visiomme on ehkäistä työtapaturmat kokonaan. Yhdenkään työntekijän ei pidä sairastua fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. 

 • Tavoitteemme on vähentää tapaturmataajuus* alle 5,5:een vuoteen 2023 mennessä.

 *Vähintään yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Houkuttelevin työnantaja

Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työnantaja. Yhdessä rakennamme tiimin, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, viihtyvät ja kehittyvät.

 • Tavoitteemme vuoteen 2023 mennessä on, että Bravidaa suosittelevien työntekijöiden osuus on yli 20 eNPS (employee Net Promoter Score)

Lue lisää Bravidan sosiaalisesta vastuusta täältä. 


Toiminta- ja toimitusketju

Yhteinen suunta liiketoiminnalle

Työntekijöinä odotamme toisiltamme vastuullista toimintaa ja meillä on yhtä korkeat toimittajiamme kohtaan.

 • Vuoteen 2023 mennessä kaikki työntekijät ovat suorittaneet vastuullisuuspolitiikkaan perustuvan Bravidan kestävän kehityksen koulutuksen sekä eettisiä toimintaperiaatteitamme koskevan koulutuksen.
 • Vuoteen 2023 mennessä Bravida tekee kaikista merkittävistä toimittajista arvioinnit toimittajien tuotantokyvyn varmistamiseksi.

Lue lisää Bravidan toiminnasta täältä. 


Vahva brändi

Alan johtava yritys

Tavoitteemme on olla alan johtava brändi - koko Pohjolassa.

 • Tavoitteemme on, että vuoteen 2023 mennessä Bravidaa suosittelevien asiakkaiden osuus on yli 50 NPS (Net Promoter Score).