Sosiaalinen vastuu

Bravidan sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myötävaikuttaa yhteisöihin, joissa se toimii. Meidän on luotava työllistymismahdollisuuksia ja tulevaisuuden osaamista sekä rakennettava samalla joukkue, jossa työntekijät ovat turvassa ja jossa he viihtyvät ja kehittyvät.

 

FNs_sosiialinen-FI690x230.jpg

Parhaan joukkueen työnantaja

Bravidan tavoitteet vuoteen 2026 mennessä

2026

LTIFR < 5,5

Bravidalla on nollatoleranssi työtapaturmille. Asetamme terveyden ja turvallisuuden etusijalle ja annamme kaikille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Ensimmäisenä tavoitteena on, että työtapaturmataajuutta kuvaava LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) on alle 5,5.

2026

eNPS > 20

Bravida haluaa olla alan paras työnantaja. Rakennamme yhdessä joukkueen, jossa työntekijät ovat turvassa sekä viihtyvät ja kehittyvät. Tavoitteenamme on parantaa eNPS-lukua (Employee Net Promoter Score) eli lisätä niiden työntekijöiden osuutta, jotka suosittelevat Bravidaa työnantajana.

Rakennamme yhdessä alan parhaan joukkueen

Bravida haluaa olla alan paras työnantaja työntekijöille, jotka sitoutuvat asiakkaiden menestykseen ja haluavat oppia uutta joka päivä ja ottaa vastuuta tulevaisuudesta.

Työhyvinvointi ja turvallisuus Bravidalla

Haluamme, että jokainen työntekijä lähtee joka päivä töistä kotiin hyvinvoivana ja terveenä. Siksi teemme järjestelmällistä työtä työympäristön ja työturvallisuuden parissa. Ja siksi sanomme STOPP, jos työn tekeminen ei tunnu turvalliselta.

Monimuotoisuus ja työntekijöiden kehittäminen Bravidalla

Parhaassa joukkueessa tarvitaan monimuotoisuutta ja luovuutta. Rakennamme yhdessä joukkueen, jossa työntekijät viihtyvät ja kehittyvät. Edistämme hyvää johtajuutta ja osaamisen kehittämistä kaikille.

Bravidan kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti on olennainen osa Bravidan vuosikertomusta. Kerromme siinä selkeästi vastuistamme, vahvuuksistamme ja kehitettävistä alueistamme kestävän kehityksen näkökulmasta. YK:n Global Compact -aloitetta lähtökohtana käyttäen kuvailemme, miten työskentelemme kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten parissa.

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2022 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2021 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2020 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2019 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2018 (englanniksi)

Bravidan vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2017 (englanniksi)