Koko talotekniikka

Kokonaisvaltainen talotekniikkaurakointi

Sähkö, LV, IV, jäähdytys, sprinkleri, automaatio – liittyvätkö ne jotenkin toisiinsa? Kyllä. Perusajatuksemme on, että talotekniikkajärjestelmät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Bravidalla toteutammekin kokonaisvaltaisia talotekniikkaurakoita, joilloin mukana on kaksi tai useampi teknistä osa-aluettamme.

Monissa rakennusprojekteissa esimerkiksi sähkö-, LV- ja IV-työt ovat erillisiä urakoita. Vastuu jakautuu usein monille eri toimittajille ja projektipäälliköille, ja vastuu koordinoinnista on tilaajalla. Tästä voi seurata se, että projektista tulee tehoton ja ettei kukaan ota varsinaista kokonaisvastuuta asennuksista.

Me Bravidalla näemme kiinteistön asennukset kokonaisuutena. Urakoimalla koko talotekniikan pystymme vastaamaan siitä, että asennustyöt suoritetaan järjestelmällisesti aikataulussa. Lisäksi tilaajan tarvitsee olla yhteydessä vain yhteen projektipäällikköön. Bravida vastaa kaikkien asennusten koordinoinnista ja siitä, että sinä tilaajana olet tyytyväinen lopputulokseen.

KVR-urakointi

Bravida voi myös ottaa kokonaisvastuun urakasta. Olemme mukana projektin teknisessä suunnittelussa / suunnittelun ohjauksessa ja suoritamme varsinaiset asennustyöt yhdellä tai useammalla teknisellä osa-alueellaamme. KVR-urakoinnilla Bravida tarjoaa tilaajalle kustannustehokkaan ja selkeän toimintamallin.

Kumppanuus – yhteisillä tavoitteilla sujuva prosessi

Me Bravidalla pidämme kokonaisajattelusta. Kumppanuusprojekteissa toimimme yhdessä rakennusyhtiön, konsulttien ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Se on tilaajan kannalta halvempi ja parempi ratkaisu – ja sujuvampi projekti kaikille mukana oleville.

Kumppanuusprojektissa useat kumppanit – rakennuttaja, konsultit ja urakoitsijat – luovat yhteisen rakennusprojektin, jossa kaikilla on yhtä suuri vastuu. Yhteistyö perustuu siihen, että osapuolet kertovat avoimesti toisilleen riskeistä, kustannuksista ja tavoitteista. Sen ansiosta tiimi pystyy jo alussa tekemään riskiarvioinnin ja yhteisen ennusteen loppukustannuksista.

Projektin edetessä tiimi käy avointa keskustelua, jonka pohjalta se pystyy tekemään hyviä päätöksiä. Sen ansiosta matkan varrella on helpompi huomata parannusmahdollisuuksia ja keskustella niistä. Lisäksi yhteistyön avulla saadaan muodostettua kokonaiskuva, mistä on seurauksena parempi yhteistyö, parempi laatu ja projektin parempi kannattavuus.

Yhteystiedot

Kuinka voimme palvella? Soita paikalliseen Bravidan toimistoon, niin kerromme lisää. Mikään tehtävä ei ole meille liian iso tai pieni.