Bravida-konsernin osavuosikatsaus kesäkuu – syyskuu 2017 on julkaistu

Uutiset

Kesäkuu – syyskuu 2017 / Bravida-konserni

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 3 926 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 289)
 • Orgaaninen kasvu oli 6 % (-4)
 • Tilauskanta kasvoi 25 % ja oli 10 635 miljoonaa Ruotsin kruunua (8 475)
 • Liikevoitto kasvoi 17 % ja oli 222 miljoonaa Ruotsin kruunua (189)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,7 % (5,8)
 • Oikaistu liikevoitto oli 222 miljoonaa Ruotsin kruunua (200)
 • Oikaistu liikevoittoprosentti oli 5,7 % (6,1)
 • Tulos verojen jälkeen oli 164 miljoonaa Ruotsin kruunua (133)
 • Operatiivinen kassavirta oli -144 miljoonaa Ruotsin kruunua (-57)
 • Nettovelka oli 2 515 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 783)
 • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin yksi yritysosto, jonka liikevaihto vuositasolla vastaa 30 miljoonaa Ruotsin kruunua
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu oli 0,81 Ruotsin kruunua (0,66)

Bravidan konsernijohtaja kommentoi vuosineljännestä

”Hyvää kasvua ja vakaa liikevoittoprosentti”

Orgaaninen kasvu osoittaa, että pärjäämme työmarkkinoilla

Vuosineljänneksen aikana Bravidan liikevaihto kasvoi orgaanisesti 6 prosenttia ja kokonaisuudessaan liikevaihto kasvoi 19 prosenttia. On ilahduttavaa, että pystymme ylittämään taloudelliset tavoitteemme sekä houkuttelemaan ja työllistämään uusia työntekijöitä. Se osoittaa, että Bravida on houkutteleva työnantaja, jolla on vahva brändi. Kehitys on positiivista kaikissa segmenteissämme ja kasvua tulee sekä urakointi- että huoltoliiketoiminnasta. Panostuksemme huoltoliiketoiminnan kasvattamiseen on investointi pitkälle tulevaisuuteen.

Vakaa liikevoittoprosentti ja pienemmät velat

Norjassa tehdyllä Oraksen yrityskaupalla oikaistu liikevoittoprosentti on 6,1 prosenttia eli samalla tasolla kuin viime vuonna, ja samaan aikaan liikevaihto kasvaa 19 prosenttia.

Siitä huolimatta, että kolmas vuosineljännes oli heikoin kassavirran näkökulmasta, olemme parantaneet Bravidan pääomarakennetta (nettovelka/käyttökate), joka on nyt 2,3 verrattuna vuoden 2016 syyskuuhun, jolloin se oli 3,0.

Suomessa on vakiintunut pohja liiketoiminnalle

Liiketoiminta Suomessa käynnistettiin kahdella yrityskaupalla, jotka toteutettiin kesällä 2015. Alkuperäisten ostettujen liiketoimintojen liikevaihto on vähentynyt valikoivan tarjoustoiminnan ansiosta, mikä on parantanut kannattavuutta. Asentaja Groupin osto joulukuussa 2016 on vahvistanut liiketoimintaa, ja meillä on nyt hyvä alusta kehittymiselle.

Suomen liiketoiminta on siirtymässä uuteen vaiheeseen ja uusi toimitusjohtaja tulee johtamaan Suomen toiminnan kasvattamista. Toimin itse väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes olemme rekrytoineet uuden toimitusjohtajan Suomeen. Tässä roolissa pääsen perehtymään paremmin Suomen liiketoimintaan ja voin hyödyntää sitä jatkossa uutta toimitusjohtajaa tukiessani. Saavuttaakseen kriittisen massan ja paremman markkina-aseman Bravida tavoittelee Suomessa 1200–1500 miljoonan Ruotsin kruunun liikevaihtoa. Kasvu tulee pääosin yritysostoilla, ja se parantaa kannattavuutta ja kasvattaa liikevoittoprosenttia.

Oraksen integraatio etenee suunnitelman mukaan

Oraksen osto Norjassa on edennyt toistaiseksi suunnitelmien mukaisesti. Norjan organisaatiollamme on paljon yritysostokokemusta, jonka avulla voimme varmistaa integraation onnistumisen. Liiketoiminta tekee nollatuloksen, joka sisältää organisaatiomuutokseen liittyviä kustannuksia. Uskomme, että Oras tekee nollatuloksen vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä. Odotamme liikevoittoprosentin paranevan vuonna 2018 ja sen jälkeen edelleen asteittain samalle tasolle kuin Norjan muussa liiketoiminnassa.

Edelleen hyvä markkinatilanne, mutta vähemmän asuntorakentamista

Arvioin, että tekniset urakointi- ja huoltomarkkinat säilyvät hyvinä Ruotsissa ja Norjassa, vakaina Tanskassa ja paranevat Suomessa. Oletan, että näemme hidastumista asuntojen uudisrakentamisessa Ruotsissa ja Norjassa. Tällä hetkellä 10 prosenttia Bravidan liikevaihdosta tulee asuntojen uudisrakentamisesta hieman Bravidan keskimääräistä katetta alhaisemmalla katteella. Uskon, että uusien kerrostalojen rakentaminen vaihtuu vähitellen korjausrakentamiseen, joka nyt on jäänyt vähemmälle, kun resurssit on kohdistettu uudisrakentamiseen. Bravidan huolto- ja urakointipalveluiden kysyntä pysyy hyvänä.

Mattias Johansson, Tukholma, marraskuu 2017

Lisätietoja antavat:

Mattias Johansson, konsernijohtaja, Bravida. Puhelin: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, talous- ja rahoitusjohtaja, Bravida. Puhelin: +46 70 668 50 75 [IRcontact@bravida.com]

Leena Arimo, talousjohtaja, Bravida Finland Oy. Puhelin: +358 40 730 2613 leena.arimo@bravida.fi

Konsernijohtaja Mattias Johansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Nils-Johan Andersson pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta 10.11.2017 kello 9:30 Ruotsin aikaa. Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2017

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 5664 2690
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 85 5831 5947