Bravida toteuttaa Keski-Suomen Sairaala Novan sprinkleriasennukset

Bravida on alle kirjoittanut merkittävän projektisopimuksen SRV:n kanssa sprinklerijärjestelmän toteuttamisesta Keski-Suomen uuteen Sairaala Novaan.

Uutiset

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Kukkumäkeen valmistuu täysin uusi sairaala. Sairaalahankkeen laajuus on 100 000 bruttoneliömetriä. Talotekniikkaan erikoistunut Bravida vastaa sairaalan sprinklerijärjestelmän toteutuksesta.

– Olemme toimittaneet sprinklerijärjestelmiä niin teollisuuskohteisiin, kauppakeskuksiin, voimalaitoksiin kuin sairaaloihinkin, joten tämän kaltaiset suuret ja vaativat projektit sopivat meille erinomaisesti. On hienoa, että asiakas luottaa osaamiseemme, sanoo Timo Savimäki, aluejohtaja, Bravida Finland Oy.

Sairaala on rakennuskohteena erittäin vaativa ja erityispiirteenä hankkeessa ovat korkeat puhtaus- ja turvallisuusvaatimukset

Hankkeen koko ja aikataulu huomioon ottaen on Bravida kilpailukykyinen kansainvälinen kumppani. Bravidan osaaminen ja referenssit olivat tärkeitä tekijöitä urakoitsijan valinnassa. Hankkeen onnistumisen kannalta aikataulussa pysyminen ja joustava yhteistyö kaikkien hankkeessa työskentelevien urakoitsijoiden kesken ovat ensiarvoisen tärkeitä, sanoo Pasi Kilpeläinen, Tate-projektipäällikkö, SRV Rankennus Oy. 

Sairaalan rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2016, ja sen on määrä valmistua vuonna 2020. Uuteen sairaalaan tulee 269 vastaanottohuonetta, 368 sairaansijaa, 75 päiväsairaalapaikkaa, 24 leikkaussalia ja 10 synnytyssalia.

Lisätietoja antaa:
Timo Savimäki, aluejohtaja, Bravida Finland Oy. Puh: +358 40 561 1856