Bravida-konsernin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2018

Vahva vuosineljännes

Uutiset

  • Liikevaihto kasvoi 13% ja oli 4,437 miljoonaa Ruotsin kruunua (3,926)
  • Orgaaninen kasvu oli 6% (6)
  • Tilauskanta kasvoi 1% ja oli 10,746 miljoonaa Ruotsin kruunua (10,635)
  • Liikevoitto kasvoi 20% ja oli 267 miljoonaa Ruotsin kruunua (223)
  • Liikevoittoprosentti oli 6.0% (5.7)
  • Tulos verojen jälkeen oli 202 miljoonaa Ruotsin kruunua (164)
  • Operatiivinen kassavirta oli -132 miljoonaa Ruotsin kruunua (-144)
  • Nettovelka oli -2,062 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2,515)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kaksi yrityskauppaa, jotka lisäävät liikevaihtoa vuositasolla noin 86 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 1.00 Ruotsin kruunua per osake (0.81) ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 1.00 Ruotsin kruunua per osake (0.81).

Konsernijohtajan kommentit

Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 
Bravida kasvoi vahvasti kolmannen vuosineljänneksen aikana, liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia. Kasvua tapahtui kaikissa maissa, mutta erityisesti Suomessa ja Tanskassa. Service-liiketoimintamme jatkaa edelleen vahvasti ja kasvoi vuosineljänneksen aikana 11 prosenttia. Service-toiminnan kasvu vahvistaa liiketoimintaamme pitkällä tähtäimellä pitkäkestoisten service-sopimusten ja niistä seuraavan jatkuvan liikevaihdon kautta.

Liikevoitto kasvoi 20 prosenttia
Liikevoitto kasvoi 20 prosenttia ja liikevoittoprosentti parani 6 prosenttiin. Ruotsissa liikevoittoprosentti pysyi samana, mutta nousi Tanskassa ja Suomessa. Norjassa liikevoittoprosentti laski Oraksen yrityskaupassa tulleiden projektien takia. Arvioin, että Oraksen ennen toukokuussa 2017 tehtyä yrityskauppaa saamat kannattamattomat projektit saadaan valmiiksi vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Oras on nyt toiminnallisesti integroitu Bravidaan. Suomessa tehdyt viimeaikaiset Asentaja Groupin ja Adisonin yritysostot ovat vahvistaneet liiketoimintaamme laajemman maantieteellisen kattavuuden ja palvelutarjonnan kautta. Lisäksi yritysostot parantavat kannattavuuttamme ja kasvuamme.

Tukholman ohikulkutie -projekti  
Bravida on saanut Ruotsin tielaitokselta kaksi sopimusta liittyen Tukholman ohikulkutieprojektiin. Sopimukset kattavat sähkö-, valaistus-, vesi-, jätevesijärjestelmien sekä kiinteiden sammutusjärjestelmien asentamisen ja niiden käytön aikaisen huollon. Tilaus on arvoltaan hieman yli 2.7 miljardia Ruotsin kruunua ja se on Bravidan historian suurin tilaus. Olemme aiemmin toteuttaneet useita suuria tunneliprojekteja onnistuneesti ja kannattavasti ja voimme käyttää tätä kokemusta hyväksemme Tukholman ohikulkutieprojektissa. Projekti tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä työntekijöillemme ja houkuttelee kokeneita ja päteviä työntekijöitä Bravidalle. Lisäksi projektin rekrytointi vahvistaa liiketoimintaamme monella alueella. Tielaitoksen tarjouskilpailumenettelystä vesi- ja jätevesiurakan sekä sammustulaitteistourakan osalta, arvoltaan yhteensä 1.1 miljardia Ruotsin kruunua, on tehty teknisiin syihin perustuva valitus. On siis olemassa riski, että tarjouskilpailu joudutaan uusimaan.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa  
Olemme tänä vuonna tehneet tähän mennessä 12 yrityskauppaa, joista kaksi lokakuussa ja kaksi marraskuussa. Yrityskaupat lisäävät liikevaihtoa vuositasolla 800 miljoonaa Ruotsin kruunua. Olemme parantaneet asemaamme Suomessa kahdella yrityskaupalla, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua. Nämä yrityskaupat vahvistavat paikallista asemaamme ja laajentavat tarjontaamme. Syksyn aikana olemme vahvistaneet yrityskauppaorganisaatiotamme varmistaaksemme yrityskauppojen nopean etenemisen ja onnistuneen integroinnin myös jatkossa.

Tulevaisuudennäkymät 
Uskon, että markkinat teknisen huollon ja urakoinnin osalta pysyvät hyvinä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä vakaana Suomessa. Tilauskanta pysyy hyvällä tasolla, vaikka laskikin hieman vuosineljänneksen aikana. Laskun syynä olivat useat isot projektit, jotka kirjattiin tilauskantaan Ruotsissa vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä, sekä Oraksen yrityskaupan mukana tulleen tilauskannan osittainen valmistuminen. Pääosa tilauskannasta koostuu pienistä ja keskisuurista asennusprojekteista, jotka yhdessä merkittävän service-toimintamme kanssa tukevat kasvuamme.


Mattias Johansson
, Tukholma, Marraskuu 2018


Lisätietoja antavat:

Mattias Johansson, konsernijohtaja, Bravida. Puhelin: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, talous- ja rahoitusjohtaja, Bravida. Puhelin: +46 70 668 50 75 
IRcontact@bravida.com 

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella. Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta 6.11.2018 klo 7:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Nils-Johan Andersson pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2018

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:

SE: +46 8 5033 65 63  
UK: +44 20 3008 9809  
US: +1 855 831 59 47

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta bravida.se/en/investors/.