Bravida-konsernin osavuosikatsaus loka–joulukuu 2017

VAHVA VUOSINELJÄNNES PÄÄTTI PARHAAN VUOTEMME

Uutiset

• Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 4,927 miljoonaa Ruotsin kruunua (4,277)
• Orgaaninen kasvu oli 6 % (4)
• Tilauskanta kasvoi 19 % ja oli 10,271 miljoonaa Ruotsin kruunua (8,644)
• Liikevoitto kasvoi 10 % ja oli 389 miljoonaa Ruotsin kruunua (353)
• Liikevoittoprosentti oli 7.9 % (8.3)
• Tulos verojen jälkeen oli 320 miljoonaa Ruotsin kruunua (255)
• Operatiivinen kassavirta oli 650 miljoonaa Ruotsin kruunua (415)
• Nettovelka oli 1,862 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,417)
• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin yksi yritysosto, jonka liikevaihto vuositasolla vastaa 10 miljoonaa Ruotsin kruunua
• Osakekohtainen tulos oli 1.59 Ruotsin kruunua per osake (1.26) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1.58 Ruotsin kruunua per osake (1.26).

Toimitusjohtajan kommentit

Orgaaninen kasvu ylitti tavoitteemme
Vuoden 2017 ja neljännen vuosineljänneksen aikana Bravida kasvoi kaikissa maissa. Kasvoimme 15 prosenttia vuosineljänneksen ja 17 prosenttia koko vuoden aikana. Orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia vuosineljänneksen ja koko vuoden aikana, mikä ylittää kasvutavoitteemme.
Tavoitteemme huoltoliiketoiminnan kasvusta on toteutunut ilahduttavasti: liiketoiminta on kasvanut 16 prosenttia koko vuoden ja 25 prosenttia neljännen vuosineljänneksen aikana. Neljännellä vuosineljänneksellä huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia.

Liiketulosprosentti parani viimeisellä vuosineljänneksellä
Liiketulosprosentti ilman Orasta parani vuosineljänneksen aikana 8.5 prosenttiin (8.3) Ruotsin ja Norjan kannattavuuden parantumisen ansiosta. Koko vuoden liiketulosprosentti oli 6.5 prosenttia eli edellisvuoden tasolla.

Vahva kassavirta vahvistaa pääomarakennetta
Neljännen vuosineljänneksen kassavirta pienensi velkaamme 1,862 miljoonaan Ruotsin kruunuun, mikä antaa meille taloudellista joustavuutta yritysostoja varten. Hallitus ehdottaa osinkojemme nostamista 24 prosenttia, 1.55 Ruotsin kruunuun per osake.

Yritysostot vahvistavat Bravidaa edelleen
Yritysostot vahvistavat Bravidaa edelleen sekä urakointi- että huoltoliiketoiminnassa. Vuonna 2017 olemme vahvistaneet markkina-asemaamme neljällä yritysostolla. Jatkamme kasvua yritysostojen kautta ja vuonna 2018 olemme jo tehneet kolme yritysostoa.

Oraksen startegisen yritysoston kautta olemme nyt markkinajohtaja Norjassa ja markkina-asemamme LVI-toimialalla on vahvistunut merkittävästi.

Oraksen integraatio on sujunut suunnitellusti organisaation mukauttamisen, Bravidan menettelytapojen ja järjestelmien omaksumisen sekä henkilöstön koulutuksen myötä. Integraatio on nyt pääosin valmis ja integraatiokulut sisältyvät Bravida Norgen tulokseen. Vuoden 2017 tulos oli 0 miljoonaa Ruotsin kruunua ja arviomme mukaan yrityksen liiketulos vuonna 2018 on positiivinen.

Tammikuussa 2018 Bravida osti Suomessa Adison Oy:n. Hankinta vahvistaa asemamme Helsingin seudulla ja kasvattaa osaltaan liiketoiminnan kriittistä massaa Suomessa. Marko Holopainen on nimitetty maaliskuusta 2018 alkaen Suomen uudeksi divisioonajohtajaksi ja jatkaa Suomeen luodun alustan kehittämistä.

Markkinat edelleen hyvällä tasolla
Uskon, että urakointi- ja huoltomarkkinat pysyvät Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hyvänä ja Suomessa vakaina. Vuoden 2017 liikevaihdosta tuli 10 prosenttia kerrostalojen uudistuotannosta. Suurin osa näistä urakoista toteutetaan Tukholman ja Oslon ulkopuolella ja ne sisältävät sekä vuokra- että omistusasuntoja.

Odotan, että asuntojen uudistuotannon urakoinnin osuus pienenee asteittain. Bravida tarjoaa ja osaa toteuttaa monimutkaisia urakoita ja järjestelmiä kaiken tyyppisiin kiinteistöihin. Laaja asiakaskuntamme mahdollistaa sen, että emme ole riippuvaisia yksittäisistä projekteista tai asiakkaista. Asuntorakentamisen väheneminen voidaan korvata muilla teollisuuden julkisen sektorin ja asuntojen kunnostushankkeilla.

Tilauskanta, johon sisältyvät vain urakointihankkeet, on 19 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Tilauskanta koostuu suurelta osin pienistä ja keskisuurista urakoista, jotka mittavan huoltoliiketoimintamme rinnalla tukevat kasvuamme tulevilla vuosineljänneksillä.

Vuoden 2017 aikana olemme työskennelleet intensiivisesti muun muassa Ruotsin uuden divisioona Riksin perustamisen, Suomen liiketoiminnan kehittämisen sekä useiden yritysostojen parissa. Nämä ponnistelut luovat hyvän perustan Bravidan kehittymiselle edelleen vuonna 2018 ja siitä eteenpäin.

Mattias Johansson, Tukholma, helmikuu 2018

Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Bravida.
Puhelin: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, talous- ja rahoitusjohtaja, Bravida.
Puhelin: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com

Nämä ovat tietoja, joita Bravida Holding AB:n on julkistettava EU:n markkinoiden väärinkäytösasetuksen ja arvopaperimarkkinalain nojalla. Tiedot toimitettiin julkaisemista varten yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 16. helmikuuta 2018 klo 07:30 Ruotsin aikaan.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja talousjohtaja Nils-Johan Andersson esittelevät raportin kello 09:30 Ruotsin aikaan. Esitys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata internetin tai puhelimen välityksellä. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2017

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 5661 9353
UK: +44 20 3008 9811
US: +1 85 5831 5945

Raportti ja esitykset ovat saatavilla bravida.se/en/investors/.