Bravida satsaa työturvallisuuteen

Vietämme Bravida-konsernissa työturvallisuusviikkoa 10.–14. syyskuuta. Yhdessä työskentelemme jatkuvasti turvallisemman työpaikan sekä työympäristön saavuttamiseksi.

Uutiset

Bravidalla on selkeä nollavisio työturvallisuuteen liittyen – yhdenkään työntekijän ei tulisi sairastua fyysisesti tai psyykkisesti työnsä vuoksi. Turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja parantamiseksi Bravidalla pidetään vuosittain työsuojelun teemaviikko. Teemaviikkoa vietetään koko konsernissa ja siihen osallistuu koko henkilökunta. Viikon aikana varaamme aikaa erilaisiin työturvallisuuteen ja terveyteen liittyviin aktiviteetteihin. Tällä tavalla pyrimme lisäämään henkilöstön osaamista ja kiinnostusta työturvallisuutta kohtaan.

Tämän vuoden teemaviikon teemana on riskiarviointi.  Riskiarviointi tulee suorittaa ennen jokaista työvaihetta. Tekemällä näin voimme välttyä monelta tapaturmalta. Pidämme viikon aikana riskien arviointiin liittyviä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ympäri Ruotsia, Suomea, Norjaa sekä Tanskaa. Riskiarvioinnin lisäksi teemaviikon muina aiheina ovat viilto-, putoamis-, ja sähkötapaturmat sekä niiden ennaltaehkäisy.

Turvallista syksyä!