Bravida tarjoaa asiakkaille paremman sisäilman ja toimivat järjestelmät energiaa säästäen

Bravidan Technology Center on osaamiskeskus, joka muodostuu talotekniikan ja rakennusten terveellisyyden monipuolisista asiantuntijoista. Yhdessä tämä ryhmä tarjoaa avaimet kiinteistöjen pienenpään energiankulutukseen, toimiviin järjestelmiin ja parempaan sisäilmaan.

Uutiset

Vaatimukset paremmasta sisäilmasta ovat viime vuosien aikana lisääntyneet. Eri alueiden asiantuntijoita otetaan mukaan entistä enemmän erilaisiin rakennus- ja korjaushankkeisiin. Tällöin varmistetaan kiinteistön kokonaisvaltainen toimivuus ja loppukäyttäjän hyvinvointi.

Bravida tarjoaa talotekniikan kokonaisvaltaisia kartoituksia, talotekniikan nykytilaan perustuvia energiatehokkaita parannusehdotuksia sekä ammattilaiset toteuttamaan valitut ratkaisut. Näitä palveluita käytetään teollisuuslaitoksissa, julkisissa rakennuksissa, toimistoissa sekä liike- ja asuinkiinteistöissä.

– Me Bravidalla toimimme asiakasta kuunnellen, ja keskustelemalla löydämme parhaat ratkaisut heidän tarpeisiinsa. Pyrimme aina tarjoamaan kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja, kertoo Jarkko Kemppi, rakennusterveysasiantuntija, Bravida Finland Oy.

Bravida Finland Oy on mukana Business Finlandin rahoittamassa kansainvälisessä dECOnhealth (Demand Controlled Ventilation in Health Care Settings) -tutkimushankkeessa. Bravida toimii vuoteen 2021 päättyvässä hankkeessa kiinteistötekniikan asiantuntijan roolissa. Hankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää uusia energiansäästötapoja kontrolloiden sairaaloiden ilmanvaihtoa. Saaduista tutkimustuloksista tulevat jatkossa hyötymään niin sairaalat kuin muutkin sidosryhmät.

– Bravida valikoitui projektiin mukaan aiempien positiivisten yhteistyökokemusten kautta. Bravida tuo projektiin tarvittavaa käytännön kokemusta talotekniikasta, kertoo dECOnhealth-hankkeen vanhempi tutkija Hannu Koskela, Turun ammattikorkeakoulu. 

Lisätietoja antaa:
Jarkko Kemppi, rakennusterveysasiantuntija, Bravida Finland Oy. Puh. +358 50 324 2869