Bravida toteuttaa Siltasairaalan ST-osan ilmanvaihtourakat ja SY-osan LVI-urakat

Meilahteen kohoavan HUSin Siltasairaalan ST-osan ilmanvaihtourakoitsijaksi sekä SY-osan LVI-urakoitsijaksi on valittu Bravida. Lähes kolme vuotta kestävä urakka saadaan päätökseen toukokuussa 2022.

Uutiset

Bravida toteuttaa HUSin Siltasairaalan ST-osan ilmanvaihdon ja SY-osan LVI-urakan. Työt käynnistyivät tämän vuoden elokuussa ja jatkuvat vuoden 2022 toukokuuhun. Kokonaishankkeen laajuus on noin 70 000 bruttoneliötä.

– Siltasairaala on Bravidan Suomen suurin yksittäinen sairaalaan toteuttava ilmanvaihtourakka ja yksi tämän hetken suurimmista Bravidan urakoista Suomessa, Bravida Etelä-Suomen iv-urakoinnin yksikönjohtaja Pekka Partanen kertoo.

Siltasairaala on HUSin kaikkien aikojen suurin rakennushanke. Hankkeen rakennuttaja on HUS-Kiinteistöt Oy ja pääurakoitsija on SRV Rakennus Oy.

Siltasairaalan ST-osan ilmanvaihtourakan työmaa on jaettu neljään lohkoon, joilla on tarkat aikataulut. Nyt käynnissä ovat kuiluasennukset, ja lähiviikkoina aloitetaan IV-konehuoneasennukset. Konehuoneasennusten jälkeen jatketaan kerroskanavien asennuksilla.

Bravidalla laaja kokemus sairaaloiden ilmanvaihtourakoista

Meilahteen kohoava Siltasairaala on Suomen suurimpia sairaalarakennustyömaita. Siltasairaalaan tulee muun muassa 17 leikkaussalia, eristyshuoneita, potilashuoneita ja paljon sairaalatekniikkaa, joka vaikuttaa myös rakentamiseen.

Urakan erityishaaste on juuri sen valtava kokoluokka. Jotta koko Siltasairaalan rakennustyöt etenevät aikataulussa ja laadukkaasti, kaikilta työmaan urakoitsijoilta vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja toimivaa aikatauluttamista. Bravidan työmaalla toimii myös muutamia aliurakoitsijoita, joten avainasemassa on onnistunut työurakoiden ennakkosuunnittelu sekä oikein aikataulutetut hankinnat.

– Äärimmäisen tärkeää on tuotannon suunnittelu, riittävät resurssit ja hankintojen oikea-aikaisuus, jotta aikataulussa pysytään. Lisäksi sairaalatyömaalla on voimassa sairaaloille tyypillinen puhtausluokitus, joka asettaa omat vaatimuksensa työnteolle: niin työtä tehdessä kuin töiden jälkeenkin on huolehdittava siitä, että asennukset pysyvät puhtaina, Partanen kuvaa.

Bravidalla on kokemusta suurten sairaalahankkeiden toteuttamisesta. Bravida on muun muassa toteuttanut Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaalan sähkötyöt.

Ruotsissa Bravida toteutti Karoliinisen sairaalan ilmanvaihtourakan, joka oli kokoluokaltaan kolminkertainen verrattuna Siltasairaalaan.

Rakennuttaja: HUS-Kiinteistöt Oy
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelija: Team Integrated, (AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY)
Rakennesuunnittelija: A-Insinöörit Oy
LVIA-, sähkö- ja KSL- suunnittelija: Konsulttiryhmä Granlund Ramboll
LVI-urakoitsija: Bravida Finland Oy

Lisätietoja:
Pekka Partanen, IV Etelä-Suomen yksikönjohtaja, Bravida Finland Oy
pekka.partanen@bravida.fi
gsm +358 46 6060 145