Kvartaaliraportti heinä–syyskuu 2019

Vahva tilauskanta ja vakaa marginaali

Uutiset

 • Liikevaihto kasvoi 5% ja oli 4,638 miljoonaa Ruotsin kruunua (4,437)
 • Orgaaninen kasvu oli -3% (6)
 • Tilauskanta kasvoi 35% ja oli 14,507 miljoonaa Ruotsin kruunua (10,746)
 • Liikevoitto kasvoi 3% ja oli 276 miljoonaa Ruotsin kruunua (267)
 • Liikevoittoprosentti oli 6.0% (6.0)
 • Tulos verojen jälkeen oli 202 miljoonaa Ruotsin kruunua (202)
 • Operatiivinen kassavirta oli 65 miljoonaa Ruotsin kruunua (-132)
 • Nettovelka oli -2,735 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2,062)
 • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 265 miljoonaa Ruotsin kruunua.
 • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,99 Ruotsin kruunua (1,00 SEK)
   

Konsernijohtajan kommentit
Service- ja urakointipalveluiden kysyntä on pysynyt hyvänä. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä ja Bravidan Service-liiketoiminta jatkaa kasvuaan.  Liikevoittoprosentti oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskanta kasvoi entisestään ja on nyt uudella ennätystasolla. Yritysostojen tahti on edelleen nopea: vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa.

Liikevaihto kasvoi yrityskauppojen myötä
Bravida jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia, joista 7 prosenttia tuli yrityskauppojen tuloksena. Service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana 10 prosenttia, mikä on ilahduttavaa, koska strategiamme on lisätä service-toimeksiantoja niiden alhaisemman riskitason ja kannattavuutta parantavan vaikutuksen takia. Markkinatilanne on pysynyt yleisesti ottaen hyvänä ja se näkyy saaduissa tilauksissa. Niiden määrä kasvoi 25 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilauskantamme kasvoi yli 600 Ruotsin kruunua ja on nyt uudella ennätystasolla: 14.5 miljardia Ruotsin kruunua.

Vuosineljänneksen negatiivisen orgaanisen kasvun syynä on tarjouskohteiden kriittinen valinta Suomessa ja Tukholman alueella. Myös Norjassa on Orakselta ostetun liiketoiminnan osalta valittu tarjouskohteita erittäin huolellisesti ja kriittisesti. Tämä on lisännyt kannattavuutta, mutta heikentänyt väliaikaisesti liikevaihtoa ja tilauskantaa. Norjassa yhteistyöurakat ovat kasvava trendi. Meillä on siellä useita suuria projekteja, jotka ovat vielä suunnitteluvaiheessa, eikä niissä ole tuotanto vielä alkanut. Projektit eivät ole mukana tilauskannassa ennen kuin tuotantovaiheesta on tehty sopimus.

Liikevoittoprosentti pysyi ennallaan ja kassavirta hyvänä
Norjassa liikevoittoprosentti on parantunut Orakselta hankitussa liiketoiminnassa tehdyn systemaattisen työn tuloksena. Tanskassa liikevoittoprosentti pysyi samana kun taas Ruotsissa liikevoittoprosentti laski Tukholman liiketoiminnan projektialaskirjausten takia. Tukholman liiketoiminnan tuloskehitys on ollut jo pitkään negatiivinen ja tuloksen parantamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.  Kannattamattomia yksiköitä on suljettu, tarjouskohteiden kriittistä valintaa on lisätty ja projektinjohtoon ja ohjaukseen on panostettu. Suomessa liikevoittoprosentti laski kannattamattomien projektien ja joidenkin alueiden alhaisten volyymin seurauksena. Suomen liiketoiminnassa on tehty kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Kassavirta pysyi vahvana ja kassakonversio oli 104 prosenttia.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vahvistamme Bravidan kasvua ja markkina-asemaa edelleen yritysostojen avulla sekä service-liiketoiminnassa että urakoinnissa. Vuoden alusta lukien olemme tehneet 17 yrityskauppaa, joista neljä tehtiin kolmannella vuosineljänneksellä ja yksi vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla yhteensä lähes 1,000 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yrityskaupat vahvistavat markkina-asemaamme paikallisesti, täydentävät liiketoimintaamme ja laajentavat palvelutarjontaamme.

Bravidalle sopivien potentiaalisten yritysostokohteiden lista on edelleen pitkä, ja vakaa taloudellinen asemamme, alhainen velkaantumisaste sekä vahva kassakonversio mahdollistavat kasvun yritysostojen kautta myös jatkossa.

Tulevaisuudennäkymät
Osana kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä olemme päättäneet pienentää CO2-päästöjämme radikaalisti. Tavoitteenamme on, että 30 prosenttia huoltoautoistamme on fossiilivapaita vuoteen 2025 mennessä. Muutamme myös työsuhdeautojen valintaa koskevia ehtoja. Teemme ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käytöstä merkittävästi edullisempaa ja vähennämme näin työsuhdeautojemme päästöjä. Hiilijalanjälkemme pienentäminen on meillä prioriteettina, ja pyrimme suuntaamaan yrityksen toimintaa siten, että voimme auttaa globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tilauskantamme on ennätystasolla ja se painottuu pieniin ja keskisuuriin urakointiprojekteihin. Lyhyellä aikavälillä odotan orgaanisen kasvun pysyvän alhaisena. Tilauskantamme ei ole koskaan ollut parempi, ja yhdessä suuren service-liiketoimintamme kanssa se mahdollistaa pitkällä tähtäimellä vakaan liikevaihdon. Kannattavuutemme on edelleen hyvä, ja uskon kehityksemme jatkuvan positiivisena myös tulevaisuudessa.

Mattias Johansson, Tukholma, Marraskuu 2019

Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com


Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2019

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 3333 0090 31
US: +1 646 722 49 02

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta www.bravida.fi/investors/.