Kvartaaliraportti huhti–kesäkuu 2019

Paljon yrityskauppoja ja hyvä markkinatilanne

Uutiset

• Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 5 087 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 790 MSEK)
• Orgaaninen kasvu oli -1 % (4)
• Tilauskanta kasvoi 25 % ja oli 13 905 miljoonaa Ruotsin kruunua (11 139 MSEK)
• Liikevoitto laski 2 % ja oli 274 miljoonaa Ruotsin kruunua (280 MSEK)
• Liikevoittoprosentti oli 5,4 % (5,9)
• Tulos verojen jälkeen oli 201 miljoonaa Ruotsin kruunua (212 MSEK)
• Operatiivinen kassavirta oli 131 miljoonaa Ruotsin kruunua (319 MSEK)
• Nettovelka oli -2 612 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 896 MSEK)
• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin seitsemän yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 340 miljoonaa Ruotsin kruunua
• Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,99 Ruotsin kruunua (1,05 SEK)

Konsernijohtajan kommentit
Service- ja urakointipalveluiden kysyntä on pysynyt hyvänä. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, ja Bravidan Service-liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Liikevoittoprosentti oli pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla Norjan ja Tanskan heikentyneiden tulosten vuoksi. Tilauskanta kasvoi entisestään ja on nyt uudella ennätystasolla. Yritysostojen tahti on edelleen nopea: vuosineljänneksen aikana toteutettiin seitsemän yrityskauppaa.

Liikevaihto kasvoi yrityskauppojen myötä
Bravida jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, ja sen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia yrityskauppojen ansiosta. Service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana 11 prosenttia, mikä on ilahduttava suoritus, kun otetaan huomioon palveluiden toistuva luonne. Yleinen markkinatilanne on pysynyt hyvänä, mikä näkyy entistä suurempana saatujen tilausten määränä. Tilauskantamme kasvoi yli 400 miljoonaa Ruotsin kruunua ja on nyt uudella ennätystasolla: 13,9 miljardia Ruotsin kruunua. Vahvan tilauskannan ansiosta pystymme entistä paremmin keskittymään projektien valintaan. Tämä yhdessä sen kanssa, että tietyt suuret projektit olivat hiljaisemmassa vaiheessa, selittää, miksi orgaaninen kasvu oli tällä vuosineljänneksellä -1 prosenttia.

Liikevoittoprosentti laski mutta kassavirta oli vakaa
Liikevoittoprosentti kasvoi Ruotsissa ja Suomessa mutta laski Norjassa ja Tanskassa. Norjassa saimme päätökseen kaksi jo aiemmin tiedotettua projektia. Ne olivat osa Oraksen ostamisen yhteydessä saatua tilauskantaa, ja niistä on syntynyt merkittäviä projektialaskirjauksia. Tanskassa yritysostoihin liittyvät integrointikustannukset vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Nämä tekijät yhdessä heikensivät vuosineljänneksen liikevoittoprosenttia.

Kassavirta pysyi vakaana, ja kassakonversio oli 113 prosenttia.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vahvistamme Bravidan kasvua ja markkina-asemaa edelleen yritysostojen avulla sekä Service-liiketoiminnassa että urakoinnissa. Vuoden alusta lukien olemme tehneet kaksitoista yrityskauppaa, joista seitsemän tehtiin toisella vuosineljänneksellä. Yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla yhteensä miltei 700 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yrityskaupat vahvistavat markkina-asemaamme paikallisesti, täydentävät liiketoimintaamme ja laajentavat palvelutarjontaamme.

Viimeisten viiden vuoden aikana olemme toteuttaneet 70 yrityskauppaa, jotka ovat kasvattaneet liikevaihtoa yli 6 miljardia Ruotsin kruunua samalla kun kannattavuus on pysynyt hyvänä. Bravidan yritysostomalli on tehokas ja tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa. Uskon, että pystymme edelleen kasvamaan yritysostojen kautta.

Tulevaisuudennäkymät
Bravidan riskitason tasapainon varmistavat toimiminen noin 160 paikkakunnalla ympäri Pohjoismaita sekä eri segmentteihin sijoittuvat yli 55 000 asiakasta. Maantieteellinen peitto, laaja palvelutarjonta sekä hajautettu asiakaskunta suojaavat meitä yksittäisten markkinoiden ja asiakkaiden riskeiltä.

Tilauskantamme on ennätystasolla, ja se painottuu pieniin ja keskisuuriin urakointiprojekteihin. Yhdessä laajan Service-liiketoimintamme kanssa tilauskanta edistää vakaata liikevaihdon kehitystä myös tulevaisuudessa. Pitkän aikavälin kannattavuus on edelleen hyvä, ja olen varma, että yhtiön kehitys jatkuu suotuisana.


Mattias Johansson, Tukholma, heinäkuu 2019


Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, talous- ja rahoitusjohtaja. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com