Kvartaaliraportti loka-joulukuu 2018

Vahva päätös vuodelle 2018

Uutiset

  • Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 5 521 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 927)
  • Orgaaninen kasvu oli 4 % (6)
  • Tilauskanta oli 11 992 (10 271) miljoonaa Ruotsin kruunua, kasvua 17 %
  • Liikevoitto kasvoi 12 % ja oli 438 miljoonaa Ruotsin kruunua (390)
  • Liikevoittoprosentti oli 7,9 % (7,9)
  • Tulos verojen jälkeen oli 375 miljoonaa Ruotsin kruunua (320)
  • Operatiivinen kassavirta oli 807 miljoonaa Ruotsin kruunua (650)
  • Nettovelka oli -1 365 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 862)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 420 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 1,85 Ruotsin kruunua (1,59) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,85 Ruotsin kruunua (1,58).


Konsernijohtajan kommentit

Vuoden viimeinen vuosineljännes 2018 oli Bravidalle taas uusi ennätys. Saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen, kasvoimme merkittävästi ja teimme hyviä yrityskauppoja – mutta emme ole vieläkään tyytyväisiä. Meillä on toimiva liiketoimintasuunnitelma sekä organisaatio, josta löytyy vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.


Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia
Kysyntä on pysynyt hyvänä ja kasvoimme vuosineljänneksen aikana voimakkaasti. Kasvumme oli linjassa tavoitteidemme kanssa ja ylsi 12 prosenttiin samalla kun orgaaninen kasvu nousi 4 prosenttiin. Tilauskantamme kasvoi 17 prosenttia. Tanskassa ja Suomessa kasvoimme hyvin, Tanskassa siihen vaikutti korkea tuotantovolyymi ja Suomessa toteutuneet yrityskaupat. Myös Ruotsissa ja Norjassa kasvu oli hyvällä tasolla.


Tulos parani 12 prosenttia
Liikevoitto parani 12 prosenttia ja liikevoittoprosentti pysyi ennallaan 7,9 prosentissa.

Suomessa tekemiemme yritysostojen kautta alamme lähestyä kriittistä massaa ja olemme kehittäneet toimintaamme, minkä seurauksena kannattavuutemme on parantunut merkittävästi.

Tanskassa liikevoittoprosentti on parantunut tehokkaamman tuotannon ja hallinnon seurauksena.

Ruotsissa liikevoittoprosentti on pysynyt korkeana, mutta oli hieman edellisvuotta pienempi johtuen vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen kertaluontoisista positiivisista eristä.

Oraksen vanhojen projektien tuotantovolyymi on vuosineljänneksen aikana pysynyt korkeana, mikä vaikuttaa liikevoittoprosenttiin negatiivisesti. Arvioin, että kannattamattomat projektit, jotka Oraksella oli jo yritysostohetkellä toukokuussa 2017, saadaan päätökseen vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


Kassavirta on vahva ja osinkoa nostetaan 29 prosenttia
Neljännen vuosineljänneksen kassavirta pienensi nettovelkaamme 1 365 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Kassavirtamme nousi 102 prosenttiin, mikä ylitti tavoitteemme. Hallitus ehdottaa, että osinkoa nostetaan 29 prosenttia 2,00 Ruotsin kruunuun per osake. Vuoden 2015 pörssinoteerauksemme jälkeen olemme nostaneet osinkoamme keskimäärin 26 prosenttia vuodessa. Tämä on mielestäni osoitus siitä, että meillä on liiketoimintamalli, joka luo kassavirtaa kannattavalla kasvulla.


Tukholman ohikulkutie
Bravida on allekirjoittanut Ruotsin Tielaitoksen kanssa kaksi Tukholman ohikulkutien infrastruktuuriprojektia koskevaa sopimusta.

Nämä sopimukset liittyvät Bravidan vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen aikana saamaan sopimukseen. Sopimus, jonka arvo on 1 597 miljoonaa Ruotsin kruunua, on tullut tilauskantaan neljännen vuosineljänneksen aikana. Toinen sopimus, arvoltaan 1 144 miljoonaa Ruotsin kruunua, tulee tilauskantaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tekninen suunnittelu ja projektisuunnittelu tehdään vuosina 2019–2020, ja jo suunnitteluvaiheesta kertyy Bravidalle tuloa. Suurin osa toteutusvaiheesta osuu vuosille 2021-2023, minkä jälkeen Bravida vastaa ylläpidosta ja huollosta seuraavat kaksi vuotta.

Tukholman ohikulkutie on merkittävä projekti, ja olemme ylpeitä, että saamme olla mukana toteuttamassa sitä. Bravidalla on runsaasti kokemusta aiemmista infrastruktuuriprojekteista, ja olemme riittävän suuria ja osaavia toteuttamaan suuria ja monimutkaisia projekteja. Olemme tehneet jo muutaman vuoden ajan valmisteluja Tukholman ohikulkutieprojektiin ja nyt keskitymme vahvan tuotanto-organisaation luomiseen.


Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vuoden aikana olemme toteuttaneet 12 yritysostoa ja lisäksi allekirjoittaneet sopimukset kolmesta yrityskaupasta, jotka on toteutettu tammikuussa 2019.

Toteutuneet yritysostot 2018/2019 tuovat noin 900 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuisen liikevaihdon kasvun. Yritysostot vahvistavat markkina-asemaamme paikallisesti ja laajentavat asiakastarjontaamme.

Syksyn aikana olemme vahvistaneet yritysostotiimiämme varmistaaksemme yritysostojen nopean tahdin ja hyvän integroinnin. Potentiaalisten yrityskauppojen lista on edelleen laaja ja käynnissä on useita mielenkiintoisia yrityskauppakeskusteluja.


Tulevaisuudennäkymät
Bravidan riskitason tasapainon varmistavat toimiminen noin 160 paikkakunnalla ympäri Pohjolaa sekä eri segmentteihin sijoittuvat yli 55 000 asiakasta. Maantieteellinen peitto, laaja palvelutarjonta sekä hajautettu asiakaskunta suojaavat meitä yksittäisten markkinoiden ja asiakkaiden riskeiltä.

Vuosi 2018 oli paras vuotemme tähän asti, mutta vielä löytyy asioita, jotka pystymme tekemään entistä paremmin mm. tuotannon, hankintojen sekä kulujen osalta. Service- ja urakointipalveluiden kysyntä markkina-alueillamme on hyvä ja odotan vuotta 2019 luottavaisin mielin.

Mattias Johansson, Tukholma, helmikuu 2019


Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, talous- ja rahoitusjohtaja. Puhelin: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta 15. helmikuuta 2019 klo 07:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Nils-Johan Andersson pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2018

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:

SE: +46 8 5664 27 06
UK: +44 33 3300 9031
US: +1 646 722 49 02

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta www.bravida.se/investerare/.