Kvartaaliraportti tammi–maaliskuu 2019

Vahva kasvu ja vakaa tulos

Uutiset

 • Liikevaihto kasvoi 10% ja oli 5 013 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 557)
 • Orgaaninen kasvu oli 5% (1)
 • Tilauskanta kasvoi 24% ja oli 13,474 miljoonaa Ruotsin kruunua (10.825)
 • Liikevoitto kasvoi 11% ja oli 251 miljoonaa Ruotsin kruunua (226)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,0% (5,0)
 • Tulos verojen jälkeen oli 178 miljoonaa Ruotsin kruunua (168)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,88 Ruotsin kruunua (0,83) ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,88 (0,83) Ruotsin kruunua
 • Operatiivinen kassavirta oli 414 miljoonaa Ruotsin kruunua (58)
 • Nettovelka oli 2 115 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 841)
 • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin viisi yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 345 miljoonaa Ruotsin kruunua  
 • IFRS 16 -standardi on otettu käyttöön konsernin vuokrasopimuksissa ja kaikki vuoden 2019 luvut sisältävät kyseisen muutoksen. Muutos kasvatti liikevoittoa 3 miljoonalla Ruotsin kruunulla ja rahoituskulut nousivat 5 miljoonalla Ruotsin kruunulla. 
 • Nettovelka kauden lopussa nousi 980 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Edellisiä kausia ei ole oikaistu ja ne on raportoitu IAS 17:n mukaisesti. 


Konsernijohtajan kommentit 
Bravida kasvoi vahvasti vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljännekselle samalla kun tulos pysyi vakaana. Tilauskantamme on ennätystasolla ja viimeisen 12 kuukauden kassavirta ylittää tavoitteemme. Bravidan tärkeimpiä tavoitteita on kasvaa service-segmentissä ja olla markkinajohtaja niillä alueilla, joilla Bravida toimii. Tämän vuoden aikana service-liiketoimintamme on jatkanut kasvuaan ja olemme tehneet jo kymmenen yrityskauppaa vahvistamaan alueellista markkina-asemaamme.

Vahva orgaaninen kasvu ja vakaa tulos 
Olemme raportoineet vahvaa orgaanista kasvua jo kahdeksan peräkkäistä vuosineljännestä. Vahvan kasvun seurauksena Norjassa, Tanskassa ja Suomessa olemme vuosineljänneksen aikana kasvaneet 10 prosenttia, josta 5 prosenttia on ollut orgaanista kasvua. Service-liiketoiminnan liikevaihto nousi 7 prosenttia, mikä on hyvä suoritus kun otetaan huomioon palveluiden toistuva luonne.

Tuloskehitys oli vakaata ja tulosparannuksia tehtiin Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Norjan tulos laski johtuen alaskirjauksista kahdessa suuressa projektissa, jotka olivat mukana Oraksen tilauskannassa jo yritysostohetkellä. Näiden projektien taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä.

Ruotsissa liikevoittoprosenttimme parani projektien hyvän kustannushallinnan seurauksena korkean myyntikatteen ansiosta. Tanskassa liikevoittoprosenttimme parani pienentyneiden hallintokulujen ansiosta. Hyvän orgaanisen kasvun ja liiketoimintakauppojen ansiosta lähestymme Suomessa kriittistä massaa, minkä seurauksen myös liikevoittoprosentti on parantunut.

Vahva kassavirta
Kassakonversio oli 131 prosenttia, joka on merkittävästi tavoitteemme yläpuolella. Liiketoiminnan kassavirta oli 414 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vahvistamme Bravidan kasvua ja markkina-asemaa yritysostojen avulla sekä service-liiketoiminnassa että urakoinnissa. Vuoden alusta Bravida on tehnyt kymmenen yrityskauppaa, joista viisi on tehty vuosineljänneksen päätyttyä. Liiketoimintakaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla yli 600 miljoonaa Ruotsin kruunua.

On ilahduttavaa, että olemme pystyneet kasvattamaan yritysostojen vauhtia Tanskassa, jossa olemme tehneet vuoden 2019 aikana jo viisi yrityskauppaa. Ala on edelleen hyvin fragmentoitunut ja konsolidointiin on paljon mahdollisuuksia. Uskomme, että voimme edelleen kehittää ja kasvattaa toimintaamme yritysostojen kautta.

Tulevaisuudennäkymät
Bravidan riskitason tasapainon varmistavat toimiminen noin 160 paikkakunnalla ympäri Pohjolaa sekä eri segmentteihin sijoittuvat yli 55 000 asiakasta. Maantieteellinen peitto, laaja palvelutarjonta sekä hajautettu asiakaskunta suojaavat meitä yksittäisten markkinoiden ja asiakkaiden riskeiltä.

Tilauskantamme on hyvällä tasolla ja se painottuu pieniin ja keskisuuriin urakointiprojekteihin, jotka yhdessä laajan service-liiketoimintamme kanssa edistävät vakaata kehitystämme myös tulevaisuudessa.


Mattias Johansson
, Tukholma, toukokuu 2019


Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Peter Norström, IR contact. Puhelin: +46 8 695 20 07
IRcontact@bravida.com

Konsernijohtaja Mattias Johansson pitää englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2019

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 5664 27 06 
UK: +44 33 3300 9031 
US: +1 646 722 49 02

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta bravida.se/en/investors/.