Bravida toteuttaa Wärtsilän Smart Technology Hubin sähkö- ja ilmanvaihtotyöt Vaasassa

Bravida on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen Wärtsilä Finland Oy:n kanssa Wärtsilän uuden tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen, Smart Technology Hubin sähkö- ja ilmanvaihtotöistä. Kokonaisuus on rakennusalaltaan yli 73 000 bruttoneliömetriä.

Uutiset

Wärtsilän uusi Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus nousee Vaasan Vaskiluotoon. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Varsinainen Smart Technology Hub on rakennusalaltaan yli 58 000 bruttoneliömetriä ja erillinen toimistorakennus noin 15 000 bruttoneliömetriä.

Bravida toteuttaa Smart Technology Hubin sekä toimistorakennuksen ilmanvaihto- sekä sähkötyöt tavoitehintaurakkana.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme olla mukana näin mittavassa ja mielenkiintoisessa projektissa. Otamme innokkaana vaativan projektin haasteen vastaan ja pääsemme näyttämään Bravidan osaamista niin ilmastointitöiden kuin sähkötöiden osalta. Projektin haasteena näen rakennuksen suuren rakennuspinta-alan sekä korkeuden. Kunnoittamme hankeen laajuutta ja olemme innokkaita aloittamaan asennukset, sanoo Jonas Björkskog, aluejohtaja, Bravida Finland Oy.  

– Bravida valikoitui mukaan urakkaan aiempien kokemustensa, kilpailukykyisen hintansa sekä yrityksen koon vuoksi. Hanke on ainutlaatuinen ja mittakaavaltaan suuri. Etsimme hankkeeseen luovia ja tehokkaita yrityksiä, Bravidalla löytyy lisäksi aiempaa kokemusta suurista projekteista. Uskomme Bravidan pystyvän auttamaan meitä hankkeen toteuttamisessa sekä energia- että kustannustehokkaasti, kertoo Tommy Grannas, Kiinteistöpäällikkö, Wärtsilä Finland Oy.

Wärtsilä investoi hankkeeseen 83 miljoonaa euroa, joka kohdistetaan keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan. Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi tulee olemaan jopa 200 miljoonaa euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta. Uuteen keskukseen siirtyvät vuodesta 2021 alkaen kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Runsorista.

Lisätietoja:
Jonas Björkskog, aluejohtaja, Bravida Finland Oy, Puh. +358 405337065, jonas.bjorkskog@bravida.fi
Marko Holopainen, toimitusjohtaja, Bravida Finland Oy. Puh. +358 400 458158, marko.holopainen@bravida.fi