Bravidan kvartaaliraportti tammi–maaliskuu 2020

Vahva orgaaninen kasvu ja vakaa tulos

Uutiset

  • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 5 401 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 013)
  • Orgaaninen kasvu oli 2 (5) %
  • Tilauskanta kasvoi 11 % ja oli 14 985 miljoonaa Ruotsin kruunua (13 474)
  • Liikevoitto kasvoi 8 % ja oli 272 miljoonaa Ruotsin kruunua (251)
  • Liikevoittoprosentti oli 5,0 (5,0) %
  • Tulos verojen jälkeen oli 196 miljoonaa Ruotsin kruunua (178)
  • Operatiivinen kassavirta oli 560 miljoonaa Ruotsin kruunua (414)
  • Nettovelka oli -1 698 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2 115)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 239 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 0,97 (0,88) Ruotsin kruunua ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,96 (0,88) Ruotsin kruunua

Konsernijohtajan kommentit
Bravidan ensimmäistä kvartaalia 2020 kuvaavat hyvä orgaaninen kasvu ja tilauskanta sekä vakaa tulos. Covid-19-pandemialla on toistaiseksi ollut rajallinen vaikutus konserniin kokonaisuutena. Yksittäisissä yksiköissä näkyy kuitenkin koronan vaikutuksia ja markkinanäkymät ovat epävarmat.

Vahva orgaaninen kasvu ja vakaa tulos
Ensimmäisellä kvartaalilla Bravida saavutti 2 prosentin orgaanisen kasvun.  Service-liiketoiminnan liikevaihto nousi 11 prosenttia. Service-toimeksiannot ovat toistuvaluonteisia ja vaikuttavat siten toimintamme vakauteen pitkällä aikavälillä.

Tilauskanta on kvartaalin aikana kehittynyt positiivisesti ja kasvanut 500 miljoonaa Ruotsin kruunua Ruotsin, Tanskan ja Suomen hyvien tilausmäärien ansiosta. Yhteensä liikevoittoprosentti oli 5,0 prosenttia eli sama kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoittoprosentti parani Norjassa, mutta heikkeni Tanskassa ja Suomessa.

Vahva kassavirta ja vähän velkaa
Kvartaalin aikana tulos oli vakaa ja kassakonversio oli 127 prosenttia, mikä ylittää tavoitteemme selvästi. Nettovelkamme laski kvartaalin aikana 365 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se on nyt ennätyksellisen matalalla tasolla.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vuoden alusta Bravida on tehnyt kahdeksan yrityskauppaa, joista neljä on tehty vuosineljänneksen päätyttyä. Yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 483 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Bravidan tavoitteena on olla toimialan johtava yritys kestävässä kehityksessä. Huhtikuussa ostimme 51 prosentin osuuden aurinkoenergiayhtiö Solkraft EMK AB:sta, joka tuo hyvän lisäyksen ilmastoystävällisiin ratkaisuihimme. Yritysosto laajentaa asiakastarjontaamme ja osaamistamme tällä nopeasti kasvavalla alueella. Vahva kassavirtamme ja alhainen velkatasomme mahdollistavat yritysostot myös tulevaisuudessa, mutta pandemiasta aiheutuvan epävarmuuden vuoksi arvioimme, että yritysostojen määrä tulee tilapäisesti olemaan normaalia alhaisempi.

Kestävä kehitys
Vuodesta 2020 alkaen raportoimme työtapaturmien määrän kehityksestä kvartaaleittain. Visiomme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso, mutta keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että LTIR (Lost Time Injury Rate) on alle 5,5. Työsuojelutyömme perustana on toimintatapamme Bravida Way, joka luo järjestelmällisyyttä ja turvallisuutta työpaikoillamme. Vahvistamme turvallisuuskulttuuriamme johtamisella ja informaatiolla työntekijöille: meidän on uskallettava puuttua mikäli havaitsemme riskin! Bravida pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa vahinkojen ja vammojen ehkäisemiseksi.

LTIR-indeksimme ovat edelleen liian korkealla tasolla ja kehitys on eri maissa eri vaiheissa. Bravidan työtapaturmat ovat viimeisen 12 kuukauden aikana vähentyneet 20 prosenttia ja LTIR-indeksimme on 9,2.

Yksi tärkeä kestävän kehityksen tavoitteemme on ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Vuonna 2019 päätimme lisätä fossiilivapaiden ajoneuvojen määrää korvaamalla asteittain huoltoajoneuvomme ja muuttamalla yritysautopolitiikkaamme. Vuonna 2019 päästömme laskivat yli 6 prosenttia ajokilometriä kohti.

Tulevaisuudennäkymät
Bravidan riskit ovat tasapainossa ja toiminta on monipuolista ja hajautunutta. Toimimme noin 160 paikkakunnalla ympäri Pohjolaa ja meillä on yli 55 000  asiakasta eri segmenteissä. Maantieteellinen peitto, laaja palvelutarjonta sekä hajautettu asiakaskunta suojaavat meitä yksittäisten markkinoiden ja asiakkaiden riskeiltä.

Markkinoiden kehitys on epävarmaa kevään 2020 korona-pandemiasta johtuen. Tässä tilanteessa on hienoa, että meillä on hyvä tilauskanta sekä vakaa tulos ja tase. Bravida on allekirjoittanut huhtikuussa maksuvalmiuden vahvistamiseksi vuoden mittaisen luottosopimuksen 500 miljoonalle Ruotsin kruunulle. Tällaisina aikoina on entistä tärkeämpää keskittyä katteeseen ennen liikevaihtoa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulee aina ja meillä on hyvät valmiudet vastata niihin. Tällä hetkellä päätavoitteenamme on toteuttaa asiakkaidemme tärkeät projektit ilman, että riskeeraamme työntekijöidemme terveyttä.

Mattias Johansson, Tukholma, toukokuussa 2020

Lisätietoja antavat:  
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00

Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 8. toukokuuta 2020 klo 07:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q1-2020
 

Puhelinkonferenssi – rekisteröidy etukäteen:
Mikäli haluat osallistua puhelinkonferenssiin tai esittää kysymyksiä, käy rekisteröitymässä etukäteen linkin kautta.
http://emea.directeventreg.com/registration/9080869
Rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostin, josta löydät puhelinnumerot, käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta bravida.fi/investors/.