Kvartaaliraportti heinä-syyskuu 2020

Kasvu jatkuu ja maksamme taas osinkoja

Uutiset

  • Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 4 750 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 638)
  • Tilauskanta laski 2 % ja oli 14 274 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 507)
  • Liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 284 miljoonaa Ruotsin kruunua (276)
  • Liikevoittoprosentti oli 6 (6) %
  • Tulos verojen jälkeen oli 213 miljoonaa Ruotsin kruunua (202)
  • Operatiivinen kassavirta oli 10 miljoonaa Ruotsin kruunua (65)
  • Nettovelka oli -1 230 miljoonaa Ruotsin kruunua (–2 735)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 129 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,07 (0,99) Ruotsin kruunua.


Konsernijohtajan kommentit
Bravidan kolmannella vuosineljänneksellä 2020 liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. On hienoa, että pystyimme pandemiasta ja sen aiheuttamasta service-liiketoiminnan heikentymisestä huolimatta kasvamaan vuosineljänneksen aikana orgaanisesti. Tuloskehitys on ollut tasaista, liikevoittoprosentti ennallaan ja kassavirta oli viime vuoden tasolla. Pahenevan pandemian vuoksi markkinanäkymät ovat epävarmat, ja on vaikeaa arvioida milloin markkinat palaavat meidän mielestämme normaalille tasolle.

Orgaaninen kasvu ja vakaa liikevoittoprosentti
Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 2 prosenttia Ruotsin ja Suomen hyvän kasvun ansioista. Orgaanista kasvua oli 1 prosentti ja yritysostojen tuoma kasvu oli 4 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksilla oli kasvuun 3 prosentin negatiivinen vaikutus. Pandemia on vaikuttanut negatiivisesti service-liiketoimintaan erityisesti Tanskassa ja Norjassa kysynnän laskiessa. Joissain tapauksissa meillä ei ole varotoimenpiteiden vuoksi ollut myöskään pääsyä service-kohteisiimme. Urakointiliiketoiminta on jatkunut pandemian aikana ilman merkittäviä keskeytyksiä.

Tilauskanta, joka koostuu pelkästään urakointiprojekteista, laski vuosineljänneksen aikana. Toiminta on usein matalimmillaan kolmannella vuosineljänneksellä, ja lisäksi meneillään oleva pandemia on aiheuttanut viivästyksiä projektien suunnittelussa ja investointipäätöksissä, mikä puolestaan on johtanut heikompaan kysyntään ja kiristyneeseen hintakilpailuun markkinoilla.

Liikevoittoprosentti pysyi 6 prosentissa ja parani Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsin parantunut tulos johtuu positiivisesta kehityksestä Tukholman divisioonassa viime vuoden lopulla käynnistetyn toimenpideohjelman seurauksena. Suomessa tulos parani volyymin kasvun ja aiemmin toteutettujen toimenpiteiden ansiosta. Tanskassa liikevoittoprosentti laski pienentyneen service-liiketoiminnan ja muutamien heikompien projektien vuoksi. Norjassa hieman heikentynyt liikevoittoprosentti johtui service-palveluiden myynnin laskusta.

Vahva kassakonversio ja osingonmaksun jatkuminen
Kvartaalin aikana tulos oli vakaa ja kassakonversio oli 167 prosenttia, mikä ylittää tavoitteemme selvästi. Nettovelkamme on pysynyt ennätyksellisen matalalla tasolla. Bravidan vahva tase on mahdollistanut sen, että olemme syksyllä voineet jatkaa osinkojen jakamista. Osingon määrä vuodelta 2019 oli 2.25 Ruotsin kruunua per osake, joka vastaa 52 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkopäätöksen myötä Bravida maksaa takaisin Ruotsissa saadun lomautustuen, ja tällä on ollut noin 8 miljoonan Ruotsin kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus vuosineljänneksen tulokseen.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vuoden alusta lukien Bravida on tehnyt viisitoista yrityskauppaa, joista yksi on tehty lokakuussa. Yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 776 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Meneillään olevan pandemian vuoksi olemme hidastaneet yritysostotahtia. Syksyn aikana päätimme kuitenkin lisätä ostoja jälleen.

Kestävä kehitys
Tapaturmat ovat vähentyneet 15 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana ja tapaturmataajuus oli 9,6 (11,3). Tavoitteemme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso, mutta keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että tapaturmataajuus on alle 5,5. Bravida pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa tapaturmien estämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tulevaisuudennäkymät
Monilla alueilla meillä hyvä tilauskanta ja service-liiketoiminta on vakaata. Joihinkin markkinoihin ja maantieteellisiin alueisiin meneillään oleva pandemia on vaikuttanut muita enemmän, ja näillä alueilla kysyntä on ollut matalampaa ja hintakilpailu kireämpää. Bravida noudattaa strategiaansa, jonka mukaan marginaali tulee aina ennen volyymia jopa heikommissa markkinaolosuhteissa – emme ota kannattamattomia projekteja. Uskomme, että markkinanäkymät pysyvät epävarmoina pandemian kehityksen seurauksena. Palveluillemme tulee aina olemaan kysyntää ja pitkällä aikavälillä kysyntä tulee hyötymään elvytystoimenpiteistä ja yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista.

EU:n European Green Dealin vihreät investoinnit tukevat markkinoiden suorituskykyä ja myötävaikuttavat mielenkiintoisiin toimeksiantoihin Bravidalle.

Mattias Johansson, Tukholma, marraskuussa 2020

Lisätietoja antavat:  
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 6. marraskuuta 2020 klo 7:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 10:00 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q3-2020