Kvartaaliraportti huhti–kesäkuu 2020

Orgaanista kasvua, parantunut liikevoittoprosentti ja vakaa tulos

Uutiset

  • Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 5 382 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 087)
  • Orgaaninen kasvu oli 3 (-1) %
  • Tilauskanta kasvoi 8 % ja oli 14 952 miljoonaa Ruotsin kruunua (13 905)
  • Liikevoitto kasvoi 16 % ja oli 317 miljoonaa Ruotsin kruunua (274)
  • Liikevoittoprosentti oli 5,9 (5,4) %
  • Tulos verojen jälkeen oli 238 miljoonaa Ruotsin kruunua (201)
  • Operatiivinen kassavirta oli 728 miljoonaa Ruotsin kruunua (131)
  • Nettovelka oli -1 185 miljoonaa Ruotsin kruunua (–2 612)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kuusi yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 363 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,17 (0,99) Ruotsin kruunua.

Konsernijohtajan kommentit
Bravidan toinen vuosineljännes 2020 oli vahva, tuloskehitys positiivinen, orgaanisen kasvu hyvä ja kassavirta vakaa. Urakointiliiketoiminta on suurimmaksi osin välttynyt pandemian vaikutuksilta, mutta service-palveluiden liikevaihto on laskenut. 

Bravidan toiseen vuosineljännekseen, kuten koko yhteiskuntaan, on vaikuttanut meneillään oleva covid-19 -pandemia. Pandemian kokonaisvaikutus liiketoimintaan on ollut tähän asti odotettua vähäisempää. Urakoinnissa tuotanto on ollut hyvällä tasolla ja vain muutama työmaa on ollut suljettuna pandemian vuoksi. Service-liiketoimintaan pandemia on sen sijaan vaikuttanut negatiivisesti, koska kaikkiin service-kohteisiin ei ole ollut varotoimenpiteistä johtuen mahdollista päästä. Perutut service-palvelut siirtyvät useimmissa tapauksissa toteutettavaksi myöhemmin.

Orgaaninen kasvu ja parantunut liikevoittoprosentti
On ilahduttavaa, että covid-19 -pandemiasta huolimatta vuonna 2019 esittämämme arvio orgaanisesta kasvusta vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutunut. Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 6 %, mikä ylittää Bravidan kasvutavoitteen. Orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia ja yritysostot vaikuttivat kasvuun 6 prosenttia, kun taas heikentyneen Norjan kruunun negatiivinen vaikutus oli 3 prosenttiyksikköä. Liikevoittoprosentti nousi vuosineljänneksen aikana 5,9 prosenttiin. Liikevoittoprosentti parani Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Saatujen tilauksien määrä oli hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtuu service-liiketoiminnan matalammasta tasosta sekä kurssivaikutuksista. Vahva tilauskantamme, joka koostuu pelkästään urakointiprojekteista, on pysynyt vakaalla tasolla. Tilauskanta on noussut hieman Ruotsissa ja Norjassa ja laskenut jonkin verran Tanskassa. Suomessa tilauskanta on laskenut Ruotsin kruunuissa, mutta noussut paikallisessa valuutassa.

Vahva kassavirta ja vähän velkaa
Kvartaalin aikana tulos oli vakaa ja kassakonversio oli 149 prosenttia, mikä ylittää tavoitteemme selvästi. Nettovelkamme laski kvartaalin aikana 513 miljoonaa Ruotsin kruunua ja on nyt ennätyksellisen matalalla tasolla.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vuoden alusta Bravida on tehnyt kolmetoista yrityskauppaa, joista kuusi on tehty toisella vuosineljänneksellä ja kolme heinäkuussa. Yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 725 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Kvartaalin aikana Bravida on ostanut kaksi aurinkopanelijärjestelmiä toimittavaa yritystä, yhden Ruotsissa ja yhden Suomessa. Nämä yritysostot laajentavat palvelutarjontaamme ilmastoystävällisiin ratkaisuihin ja vahvistavat asiakastarjontaamme ja osaamistamme tällä nopeasti kasvavalla alueella. Vahva kassavirtamme ja alhainen velkatasomme mahdollistavat yritysostot myös tulevaisuudessa. Markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi arvioimme kuitenkin, että yritysostojen määrä tulee tilapäisesti olemaan alhaisempi.

Kestävä kehitys
Tapaturmien vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme! Tapaturmat ovat vähentyneet 18 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana ja LTIR (Lost Time Injury Rate) oli 9,6 (11,7). LTIR-indeksimme ovat edelleen liian korkealla tasolla ja kehitys on eri maissa eri vaiheissa. Visiomme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso, mutta keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että LTIR on alle 5,5. Bravida pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa tapaturmien estämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tulevaisuudennäkymät
Bravidan riskit ovat tasapainossa ja toiminta on monipuolista ja hajautunutta. Toimimme noin 160 paikkakunnalla ympäri Pohjolaa ja meillä on yli 55 000 asiakasta eri segmenteissä. Maantieteellinen peitto, laaja palvelutarjonta sekä hajautettu asiakaskunta suojaavat meitä yksittäisten markkinoiden ja asiakkaiden riskeiltä. Korona-pandemian tuomana epävarmana aikana asiakkaat suosivat service- ja urakointitoimeksiannoissaan vakaita toimijoita, mikä voi luoda hyviä liiketoimintamahdollisuuksia Bravidalle. Meneillään olevan pandemian vuoksi markkinakehitys on epävarmaa. Arvioni seuraaville kvartaaleille on, että urakointiliiketoiminta pysyy vakaana ja service-liiketoiminta alkaa hiljalleen normalisoitua, sillä uskon, että asiakkaamme ymmärtävät hyvin hoidettujen kiinteistöjen arvon.

Mattias Johansson, Tukholma, heinäkuussa 2020

Lisätietoja antavat:  
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00

Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 17. heinäkuuta 2020 klo 12:00 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 13:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:

https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q2-2020
 

Raportti on saatavilla osoitteesta bravida.se/en/investors/.