Kvartaaliraportti loka–joulukuu 2019

Vahva kassavirta ja nouseva liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä

Uutiset

 • Liikevaihto kasvoi 3% ja oli 5 667 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 521)
 • Orgaaninen kasvu oli -3% (4)
 • Tilauskanta kasvoi 21% ja oli 14 485 miljoonaa Ruotsin kruunua (11 992)
 • Liikevoitto laski 3% ja oli 425 miljoonaa Ruotsin kruunua (438)
 • Liikevoittoprosentti oli 7,5% (7,9)
 • Tukholman liiketoiminnan uudelleenjärjestelykustannukset olivat 58 miljoonaa Ruotsin kruunua; ilman uudelleenjärjestelykuluja liikevoittoprosentti oli konsernissa 8,5%
 • Tulos verojen jälkeen oli 303 miljoonaa Ruotsin kruunua (375)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli SEK 989 miljoonaa Ruotsin kruunua (807)
 • Nettovelka oli -2 063 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 365)
 • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 170 miljoonaa Ruotsin kruunua
 • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat SEK 1,50 Ruotsin kruunua (1,85)
   

Konsernijohtajan kommentit
Service- ja urakointipalveluiden kysyntä on pysynyt hyvänä. Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa neljännellä vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yritysostoa. Tilauskanta, joka kattaa ainoastaan urakointiprojektit, on pysynyt korkealla tasolla, ja Bravidan Service-liiketoiminta jatkaa kasvamistaan. Kassavirta oli vahva ja parani edellisestä vuodesta, mutta liikevoittoprosentti oli hieman viime vuotta alhaisempi.

Liikevaihto kasvoi yrityskauppojen myötä
Service- ja urakointimarkkinat pysyvät pääsääntöisesti hyvinä, mikä näkyy positiivisesti saaduissa tilauksissa ja tilauskannassa. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti viimevuotista alhaisempi tuotanto joillain markkina-alueilla.  Neljännen vuosineljänneksen aikana Bravida kasvoi yrityskaupoilla. Liikevaihto kasvoi kolme prosenttia, joista viisi prosenttia tuli ostetuista yrityksistä. Orgaaninen kasvu oli negatiivista erityisesti Norjassa ja Suomessa. Norjassa on ollut aiempaa vähemmän suuria projekteja käynnissä, mikä on johtanut liikevaihdon laskuun. Lisäksi olemme joissain suurissa projekteissa niin alkuvaiheessa, että niistä ei ole vielä syntynyt merkittävää liikevaihtoa.

Negatiivinen tulos Suomessa johtui joidenkin projektien myöhästyneistä aloituksista ja saatujen töiden alhaisesta määrästä.

Service-liiketoiminta kasvoi vuosineljänneksen aikana kuusi prosenttia service-liiketoiminnan kasvattamista koskevan strategiamme mukaisesti.

Liikevoittoprosentti, kassavirta ja osingot
Liikevoittoprosentti laski Tanskassa ja Suomessa ja nousi Norjassa. Ruotsissa Tukholman liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut vaikuttivat liikevoittoprosenttiin negatiivisesti. Uudelleenjärjestely on toteutettu suunnitellusti ja kaikki kulut, 58 miljoonaa Ruotsin kruunua, kirjattiin vuosineljännekselle. Ilman Tukholman uudelleenjärjestelykuluja konsernin liikevoittoprosentti nousi 8,5 prosenttiin.

Kassavirta pysyi vahvana ja kassakonversio oli 115 prosenttia.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa korotetaan 13 prosentilla 2,25 Ruotsin kruunuun per osake. Bravida on nostanut osinkoaan vuonna 2015 tapahtuneen listautumisen jälkeen 1 Ruotsin kruunusta 2,25 Ruotsin kruunuun. Tällä hallituksen esityksellä saavutamme osingolle asetetun taloudellisen tavoitteen, joka on vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vahvistamme Bravidan kasvua ja markkina-asemaa edelleen yritysostoilla sekä service-liiketoiminnassa että urakoinnissa. Vuoden alusta lukien olemme tehneet 20 yrityskauppaa, joista neljä tehtiin viimeisellä vuosineljänneksellä. Tehdyt yrityskaupat kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla hieman yli 1 100 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen olemme tehneet vielä kaksi yritysostoa, yhden Tanskassa ja yhden Norjassa, sekä allekirjoittaneet sopimuksen yhdestä yritysostosta Ruotsissa. Yrityskaupat vahvistavat markkina-asemaamme paikallisesti, täydentävät liiketoimintaamme ja laajentavat palvelutarjontaamme.

Bravidalle sopivien potentiaalisten yritysostokohteiden lista on edelleen pitkä, ja vakaa taloudellinen asemamme, alhainen velkaantumisaste sekä vahva kassakonversio mahdollistavat kasvun yritysostojen kautta myös jatkossa.

Tulevaisuudennäkymät
Service- ja urakointimarkkinat pysyvät hyvällä tasolla Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja vakaana Suomessa.

Koska Bravidan markkinat ovat paikallisia, kysyntä vaihtelee eri markkinoilla. Bravidan kokonaistilauskanta on hyvällä tasolla ja Ruotsissa ja Tanskassa korkealla tasolla. Norjan tilauskanta on laskenut viimeisten vuosineljännesten aikana, mutta Norjassa on seuraavien vuosineljännesten aikana hyvät mahdollisuudet parantaa tilausten määrää useiden alkuvaiheessa olevien suurten projektien myötä. Service-liiketoimintamme kasvaa ja sen osuus liikevaihdostamme on 47 prosenttia. Service-liiketoiminta on luonteeltaan toistuvaa ja tuo toimintaamme vakautta.

Tukholman ja Suomen liiketoiminnoissa toteutettujen toimenpiteiden sekä Oraksen yrityskaupan mukana tulleiden kannattamattomien hankkeiden loppuun saattamisen seurauksena meillä on hyvät mahdollisuudet palata vuoden aikana orgaaniseen kasvuun ja parantaa liiketoimintamme liikevoittoprosenttia.

Mattias Johansson, Tukholmassa helmikuussa 2020

Lisätietoja antavat:                   
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 2000
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 2287
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 13. helmikuuta 2020 klo 07:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2019

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 505 583 66
UK: +44 3333 0090 35 
US: +1 646 722 49 56

Raportti ja esitys ovat saatavilla osoitteesta https://www.bravida.se/en/investors/.