Sata vuotta täyttäneen Wasa Teaterin sähköjärjestelmä uusittiin perinteitä kunnioittaen

Vaasassa sijaitseva Wasa Teater on ruotsinkielinen, perinteikäs teatteri, jolla on takanaan komea historia – ja rakennusteknisesti useita värikkäitä vaiheita, joita ei välttämättä ole kirjattu lainkaan ylös. Bravida toteutti Wasa Teaterin jubilee-remontin sähköurakan. Töiden aikana ilmenneisiin lukuisiin yllättäviin tilanteisiin täytyi reagoida nopeasti ja joustavasti. Tärkeää oli myös se, että urakka toteutettiin vanhan rakennuksen henkeä kunnioittaen.

Uutiset

Wasa Teater on satavuotias, perinteitä henkivä teatterirakennus. Teatterin perustamiskokous pidettiin yli sata vuotta sitten, vuonna 1919. Sen jälkeen kohteeseen on tehty lukuisia korjaus- ja muutostöitä, joista isoa osaa ei ole dokumentoitu.

Vuonna 2019 rakennukselle tehtiin sen satavuotisjuhlan kunniaksi jubilee-remontti, jossa teatterirakennus remontoitiin kokonaan. Bravida toteutti teatterin sähköurakan.

Bravidan toimeksiantona oli toteuttaa kaikki teatterin vahvavirtasähköä koskevat järjestelmät: valonohjausjärjestelmä, ATK-järjestelmä, AV-järjestelmien kaapelivedot ja savunpoistojärjestelmä. Lisäksi rakennuksen toimisto-osaan uusittiin paloilmoitinjärjestelmä.

Yllätyksiin oli varauduttava
Toteutetussa urakassa osa teatterin vanhasta sähköjärjestelmästä jätettiin käyttöön, osa purettiin ja vaihdettiin uuteen. Bravidan oli toteutettava sähköurakka joustavasti: vaikka urakkalaskennan suunnitelmat olivat huolelliset, tilanne muuttui jatkuvasti työmaalla esiin tulleiden yllätysten takia.

Rakennuksen iän vuoksi osa alkuperäisistä sähköjärjestelmiä koskevista piirroksista oli joko kadoksissa tai vaillinaisia. Lisäksi teatteriin on vuosien varrella tehty monia korjaus- ja muutostöitä, joita ei ole kirjattu lainkaan tai joiden kirjaukset on tehty epätarkasti.

Erityistä huomiota oli urakan aikana kiinnitettävä älykkään valonohjausjärjestelmän tekoon. AV-järjestelmien kaapelivedot muodostivat ison osan urakasta, koska näyttämön kannalta valojen toimivuus on yksi tärkeimmistä asioista. Yleensä moderni valonohjausjärjestelmä asennetaan uusiin rakennuksiin, joten sen sovittaminen ja ohjelmointi vanhaan teatteriympäristöön vaati Bravidalta erityistä tarkkuutta.

Lopputuloksena moderni sähköjärjestelmä perinteisellä tunnelmalla Bravida oli varautunut yllätyksiin vanhassa rakennuksessa ja toteutti urakan joustavasti. Rakennuksen iän ja korvaamattomien materiaalien vuoksi tärkeää oli tehdä työ erityistä varovaisuutta noudattaen: esimerkiksi pääaulan vanha kattomaali ja vanhat pilarit suojattiin huolellisesti urakka-aikana.

Lisäksi sähköjärjestelmää sovitettiin yhteen vanhojen järjestelmien ja palasten kanssa: pääaulassa säilytettiin alkuperäiset valaisimet, jotka ovat tyylikkäitä ja henkivät teatterin aitoa tunnelmaa.

Urakka tehtiin hyvässä yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan välillä. Wasa Teaterin sähköjärjestelmät vastaavat nyt nykyajan tarpeisiin, mutta teatterin tuttu henki on säilytetty. Älykäs valonohjausjärjestelmä, ravintolan äänentoistojärjestelmä ja ATK-järjestelmä takaavat rakennuksen käyttömukavuuden ja toimivuuden ja uusittu paloilmoitinjärjestelmä turvallisuuden.

Faktalaatikko
Asiakas/kohde: Wasa Teater
Tilaaja: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)
Laajuus: Sähköurakka

Toimenpiteet:

  • AV-järjestelmien kaapelivedot
  • Savunpoistojärjestelmän uusiminen
  • Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen
  • Älykäs valonohjausjärjestelmä
  • ATK-järjestelmä
  • Ravintolan äänentoistojärjestelmä

Urakka-aika: 15.5.2018–12.8.2019

Lisätietoja: Projektipäällikkö Robin Sjölund, Bravida Finland Oy, p. +358 40 358 0052