Tätä mieltä minä olen: Luottamusta syntyy vain, jos arvostamme toistemme työtä

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Sarjan toisessa osassa Bravidan Sisä-Suomen aluejohtaja Markus Hämäläinen pohtii, mikä merkitys yhteistyökyvyllä ja -halulla on työmaiden arjessa ja mitä luottamus pohjimmiltaan on.

Uutiset

”IHMISTEN kohtaaminen on asia, jossa rakennusala ei ole vahvimmillaan. Olemme työssämme teknisesti orientoituneita, eikä vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin ole juuri kiinnitetty huomiota. Vaikka oppilaitokset ja alan yritykset jo tiedostavat tarpeen, ihmissuhdetaitoja ei vieläkään korosteta riittävästi.

Väitän, että suurin yksittäinen syy rakennusalan huonoon maineeseen ja kompuroiviin hankkeisiin on se, että meiltä puuttuu aito halu kohdata toinen ihminen. Kohtaaminen vaatii sekä yhteistyötaitoja että tahtoa huomioida muut ja arvostaa toisten työtä. Vain niin rakentuu luottamusta, joka on onnistumisten edellytys.

Mielestäni ala tarvitsee lisää yhteistyöhalukkuutta. Tällä hetkellä oman edun tavoittelu ja tulosten hakeminen lyhyellä tähtäimellä tuntuu olevan valitettavan yleistä – jopa yhteistyökumppaneiden kustannuksella. Työmailla yhteistyökyvyttömyys voi käytännössä näkyä niin, että jokainen urakoitsija huolehtii vain omasta suorituksestaan. Välillä ollaan jopa tilanteessa, jossa toisen jo tekemää asennusta lähdetään purkamaan, jotta oma suoritus saadaan tehtyä. On teräksenkirkasta, että tällainen toiminta ei voi olla vaikuttamatta lopputulokseen.

Toisen työn kunnioittamisen pitäisi olla itsestään selvä asia. Peräänkuulutan tässä asennemuutosta jokaisella tasolla. Jos miellämme, että teemme työtä yhteisen lopputuloksen eteen, se palvelee pitkällä aikavälillä kaikkia osapuolia: sekä meitä tekijöitä, kun voimme suunnitella ja ennakoida projekteja paremmin, että asiakkaita, jotka saavat laadukkaamman lopputuloksen.

LUOTTAMUS on asia, joka on vaikea ansaita, mutta helppo menettää. Luottamus on pääomaa: kun siihen investoidaan, se kasvaa. Mitä enemmän keskinäistä luottamusta on, sitä paremmin yhteistyö sujuu ja kasvattaa lisää luottamusta. Luottamuksen kääntöpuoli on, että sen voi menettää kerralla – ja nopeasti. Luottamuksen saaminen takaisin vaatii valtavasti työtä.

Uskon, että yhteistyöhalukkuus johtaa siihen, että rakennusalan sisäinen luottamus paranee. Ihmisen inhimillinen perustarve on tulla arvostetuksi. Mutta jos emme määrätietoisesti työskentele luottamuksen eteen, asiat eivät muutu.

Avoin asenne, ystävällisyys, vastuunkanto ja lupausten pitäminen ovat niitä käytännön rakennuspalikoita, joilla luottamusta rakennetaan. Me Bravidalla puhumme tyylistä – se pitää sisällään tämän kaiken ja on yksi toimintaamme ohjaavista neljästä perusarvosta.

Se, millainen urakan lopputuloksesta muodostuu tai millainen on vaikkapa kiinteistöpalvelun asiakkaan kokemus, on täysin riippuvainen ihmisten välisestä yhteistyöstä. Sama pätee myös yrityksen sisällä: yrityskulttuuri rakentuu juuri sellaiseksi, joksi ihmiset sen tekevät.

TÄRKEINTÄ on näyttää itse esimerkkiä – vain itseään ja omaa toimintaansa voi muuttaa. Kun olemme oman organisaatiomme sisällä yhteistyökykyisiä, keskustelemme, kuuntelemme ja arvostamme toinen toisiamme, se näkyy ulospäin. Hyvä myös siirtyy eteenpäin: yhteistyösuhteisiin ja loppuasiakkaille asti.

Kiinteistöjen laadukas rakentaminen ja laadukas ylläpito palvelevat koko suomalaista yhteiskuntaa. Rakennuksissa on kiinni noin 45 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. Siitä huolehtiminen ei saa kaatua siihen, että emme osaa toimia toistemme kanssa.”