Tätä mieltä minä olen: Rakennusala tarvitsee ammattiylpeyttä

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Sarjan ensimmäisessä osassa Bravidan toimitusjohtaja Marko Holopainen pohtii rakennusalan huonoa mainetta, työmaiden vaihtelevaa työnjälkeä ja sitä, mitä sana ammattimaisuus todella pitää sisällään.

Uutiset

”RAKENNUSALA ei ole alana helppo: painimme työmailla tiukkojen aikataulujen, kireiden budjettien ja jokapäiväisten yllätysten keskellä. Alan maine ottaa myös usein kolhuja: julkisuudessa puhutaan paljon siitä, miten rakennusmailla työt joko oli tehty huolimattomasti tai aikatauluvat venyivät.

Mainetta rasittaa toki se, että yleensä vain huonot projektit nostetaan esille, eivätkä hyvin sujuneet ylitä uutiskynnystä. Suurin osa projekteista on kuitenkin vähintään kohtuullisesti onnistuneita, mutta uutiskriteerejä on hankala muuttaa. Alan sisällä voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, miten hommat hoidetaan – ja tässä kohtaa peräänkuulutan ammattimaisuutta.

Mitä ammattimaisemmalla otteella työt hoidetaan, sitä parempi on lopputulos ja sitä useampi projekti putoaa kategoriaan ”onnistunut”. Ammattimaisuus on itse asiassa yksi Bravidan neljästä perusarvosta, jotka muodostavat yrityksen kivijalan. Se pitää sisällään ammattiylpeyden, loppuun asti huolella tekemisen ja sovituista asioista kiinni pitämisen.

Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että työmaalla huolehditaan työnjäljestä ja tehdään aina se, mitä on luvattu. Kun Bravida tulee työmaalle tai huoltokohteeseen, sovitut asiat hoidetaan laadukkaasti kuntoon. Se ei valitettavasti kuitenkaan ole rakennusalalla aina päivänselvä asia.

AMMATTIMAISUUTTA voidaan tarkastella myös isommassa mittakaavassa. Se pitää sisällään myös sen, ettei työmailla käytetä harmaata työvoimaa. Yritysten on varmistettava, että työntekijät ovat ammattitaitoisia, heillä on lupa työskennellä ja heillä on tarvittavat sertifikaatit.

Ammattimaisuutta tarvitaan sekä isoissa konserneissa että yksinyrittäjien arjessa. Yksi tärkeimmistä ammattimaisuuden palasista on juuri ammattiylpeys: hoidetaan asiat kunnialla ja ollaan ylpeitä omasta työstä sekä kunnianhimoisia lopputuloksen suhteen. Kerralla kuntoon tekeminen säästää sekä kaikkien aikaa että resursseja – Bravidan tavoite on, ettei työkalupakkia tarvitse kantaa jo tehtyä työtä korjaamaan.

Mielestäni tervettä ammattiylpeyttä tarvitaan kaikilla rakennusalan eri tasoilla, aina työmailta hallintoon ja asentajista johtajiin. Huolellisuus on tarpeen jokaisessa työvaiheessa, aina suunnitelmista materiaalien ostoon ja työlaitteiden hankinnoista itse työmaalla tehtäviin asennuksiin, kiinnityksiin ja liitoksiin.

Oman vastuun rooli korostuu työmaalla: rakentaminen on omalla tavallaan itsenäistä puuhaa ja vaatii tekijöiltään vastuunkantoa. Ei riitä, että tehdään sinne päin, vaan jokainen tehtävä on tehtävä ylpeydellä ja huolellisesti loppuun asti.

AMMATTIYLPEYDEN lisäksi rakennusalalla tarvitaan myös tietynlaista nöyryyttä. Nöyryyttä siitä, että osataan myöntää oman osaamisensa rajat: sanotaan suoraan, jos oma osaaminen loppuu kesken. Terve nöyryys mahdollistaa myös kehittymisen – emmehän ole koskaan valmiita, yrityksinä taikka yksilöinä.

Toivon, että rakennusalalla vallitseva henki muuttuisi avoimempaan suuntaan: uskalletaan jatkossa entistä useammin sanoa olevamme työstämme ylpeitä. Laitetaan itsemme likoon jokaisessa tehtävässä ja myönnetään, jos oma osaamisemme loppuu. Tällä saisimme paitsi parannettua alan mainetta, myös tehtyä parempaa jälkeä ja rakennettua parempaa Suomea.”