Tätä mieltä minä olen: Yksinkertaisuus on vaikeinta – ja siksi sen pitää olla tärkeintä

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Sarjan kolmannessa osassa Bravidan hankintajohtaja Sampsa Rautio pohtii, mistä alan monimutkaisuus johtuu ja mitä sille voisi tehdä.

Uutiset

”Kuvitellaan tavanomainen keskisuuri työmaa. Pääurakoitsijan lisäksi työmaalla on viisi aliurakoitsijaa ja sata asentajaa. On projektipäällikköä, konsulttia, tavarantoimittajaa ja ties kuinka monta tietojärjestelmää. Erilaisia rajapintoja ja kohtaamisia on päivittäin satoja. Työmaa kestää kaksi vuotta. Koko sen ajan kaiken on toimittava saumattomasti yhteen.

On selvää, että mitä enemmän toisistaan riippuvaisia palasia on, sitä monimutkaisemmaksi kokonaisuus muodostuu. Ja mitä monimutkaisempi kokonaisuus on, sitä vaikeampaa sitä on hallita.

Rakennusala on alana väistämättä monimutkainen. Yksi projekti syö sisäänsä monta pienempää projektia, joista jokainen vaatii vankkaa erityisosaamista. Kiristyneet aikataulut, entistä isommat ja haastavammat projektit ja suurempi määrä osapuolia monimutkaistavat kokonaisuutta entisestään. 

MONIMUTKAISEEN maailmaan on kuitenkin ratkaisu: yksinkertaisuus. Monimutkaisuus talttuu yksinkertaisuudella: yhdenmukaisilla toimintatavoilla, toistuvilla rutiineilla ja selkeillä säännöillä. Päivittäiset rutiinit ja yhteiset säännöt helpottavat työtä – ja mikä tärkeintä: ne turvaavat laadun. Rutiinit myös vapauttavat energiaa vaativampiin tehtäviin.

Olemme oppineet yksinkertaisuuden merkityksen Bravidalla arjessa. Kun meitä on lähes 12 000 ja toimimme 160 paikkakunnalla neljässä eri maassa, emme pärjää ilman yhteisiä toimintatapoja. Yksinkertaisuus onkin yksi toimintaamme ohjaavista neljästä perusarvosta. Jokapäiväisessä työssä se tarkoittaa, että sama asia hoidetaan aina samalla tavalla, oli työtehtävä sitten Jönköpingissä tai Jyväskylässä.

Yksinkertaisuus on parasta laatutyötä. Ongelma on, että se on helppo asettaa tavoitteeksi, mutta vaikea toteuttaa. Usein asiat yritetään tehdä liian monimutkaisesti. Väitän, että yksinkertaisuus on vaikeaa siksi, että se vaatii arvioimaan totuttuja tapoja kriittisesti ja luopumaan tutusta ja turvallisesta.

Tässä rakennusala ei ole vahvimmillaan. Vaikka olemme ottaneet huimia kehitysloikkia monessa asiassa, ilmassa on tietynlaista kehitysähkyä. Kun jälleen yksi kehitysprojekti päättyy, meillä on taipumus palata vanhaan. Ja mitä monimutkaisempi asia on, sitä helpompaa on toimia niin kuin aina ennenkin. Paljon vaikeampaa on miettiä, miten saman voisi tehdä yksinkertaisemmin.

RAKENTAMISEN laatu syntyy hiotuista prosesseista, yhtenäisistä toimintatavoista ja työn järjestelmällisestä arvioinnista ja kehittämisestä. Ne auttavat työskentelemään järkevämmin ja tehokkaammin. Ei ole sattumaa, että pikaruokaketjun hampurilaiset ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa – niiden takana on määrätietoinen laatutyö ja tiukat prosessit, jotka jokaisen työntekijän pitää osata. Tähän myös meidän pitää pyrkiä.

Luotettavuus on toimialamme kulmakivi, mutta valitettavan usein myös kompastuskivi. Yksinkertaisuus lisää luotettavuutta: kun toiminta on ennakoitua, säädön määrä vähenee, työn tekeminen nopeutuu ja lopputulos on laadukkaampi kaikkien osapuolten kannalta. 

Toivon, että haastamme itsemme joka päivä miettimään, miten asiat voidaan tehdä yksinkertaisemmin. Todellinen tehokkuus on yksinkertaisuutta ja selkeyttä.”