Kvartaaliraportti heinä-syyskuu 2021

Paljon uusia tilauksia ja parantunut kannattavuus

Uutiset

 Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 4 854 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 750)

 Tilauskanta oli 15 269  miljoonaa Ruotsin kruunua (14 274)

 EBITA nousi 4 prosenttia ja oli 294  miljoonaa Ruotsin kruunua (284)

 Liikevoittoprosentti oli 6,1% (6,0)

 Tulos verojen jälkeen oli 221  miljoonaa Ruotsin kruunua kruunua (213)

 Liiketoiminnan kassavirta oli -139  miljoonaa Ruotsin kruunua (10)

 Nettovelka oli -1 906  miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 230)

 Vuosineljänneksen aikana on toteutettu kolme yritysostoa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 118 miljoonaa Ruotsin kruunua

 Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,09 (1,07) Ruotsin kruunua

  

Toimitusjohtajan kommentti
Saatujen tilausten määrä kasvoi vuosineljänneksellä 30 prosenttia ja liikevoittoprosentti parani 6,1 prosenttiin. Urakointiprojektien kysynnän kasvu kasvatti tilauskantaa ja takaa Bravidalle hyvän aseman tulevilla vuosineljänneksillä.

 

Liikevaihto ja liikevoitto

Vuosineljänneksen aikana on nähty rohkaisevaa elpymistä kohti normaalimpaa tilannetta. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Pandemia vaikutti viime vuonna negatiivisesti saatujen töiden määrään urakointiliiketoiminnassa, minkä vuoksi tuotantomäärät ovat pienentyneet tänä vuonna. Alhaisempaa aktiivisuutta selittää myös asiakkaista johtuva projektisuunnittelun ja hankkeiden käynnistymisen viivästyminen. Urakointiliiketoiminnan tilauskannan kasvu 1,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuonna 2021 kasvattaa tuotantomääriä tulevilla vuosineljänneksillä.
 

Saatujen tilausten määrä kasvoi urakointiliiketoiminnan ansiosta 30 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat kaikki maat, ja tilauskanta kasvoi kaikissa maissa Suomea lukuun ottamatta. Service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 6 prosenttia Norjan, Tanskan ja Suomen hyvän kasvun ansiosta.
 

Liikevoittoprosentti, joka nousi 6,1 prosenttiin, kasvoi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja pysyi ennallaan Suomessa. Vakaa tulos osoittaa liiketoimintamme vahvuuden ja sen, että pystymme pitämään liikevoittoprosentin ennallaan ja jopa parantamaan sitä myös vaikeina aikoina. Olemme onnistuneet tässä siitä huolimatta, että olemme tukeneet pitkän aikavälin strategiaamme mm. investoimalla digitaalisiin työkaluihin ja rekrytoimalla uusia osaajia.

 

Kassavirta

Operatiivinen kassavirta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna, suurimpana syynä myyntisaamisten kasvu. Meillä on Tanskassa edelleen kaksi suurta avointa saatavaa kahdelta julkisen sektorin asiakkaalta, ja tämä on vaikuttanut kassavirtaan negatiivisesti vuoden aikana. Nämä hankkeet ovat tuotannon osalta loppuvaiheessa, ja saatavat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Käsityksemme mukaan tämä vie aikaa, mutta ei tule vaikuttamaan merkittävästi tulokseen.

 

Yritysostot

Vuonna 2021 olemme tehneet tähän mennessä 15 yritysostoa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 750 miljoonaa Ruotsin kruunua. Rakennusautomaatio on yksi Bravidan tärkeimmistä kasvualueista, ja olemme ostaneet kolme rakennusautomaatioyritystä. Kilpailu ostokohteista on lisääntynyt jonkin verran, ja vuosineljänneksen aikana olemme vahvistaneet operatiivisen liiketoimintamme valmiutta kasvattaa yritysostotahtia. Tämä on lisännyt yritysostoihin liittyviä toimenpiteitä merkittävästi, ja meillä on tiedossa paljon hyviä potentiaalisia yritysostokohteita.

 

Jatkamme edelleen Suomen toimintojemme vahvistamista ja olemme sopineet noin 110 miljoonan Ruotsin kruunun liikevaihtoa tekevän ilmanvaihtoyrityksen ostamisesta laajentamaan asiakastarjontaamme Etelä-Suomessa.

 

Kestävä kehitys

Lanseerasimme vuosineljänneksen aikana Green Hubin, suuriin kaupunkeihin tarkoitetun fossiilittoman palvelukonseptimme, joka on herättänyt suurta kiinnostusta asiakkaidemme keskuudessa. Olemme myös kehittäneet kestävän kehityksen työtämme, joka on tärkeä osa pitkän aikavälin strategiaamme. Bravida investoi ja panostaa uusiin kasvualueisiin, kuten rakennusautomaatioon ja tekniseen kiinteistöjohtamiseen, joissa korkeatasoinen tekninen osaamisemme edistää ilmastoälykkäitä ratkaisuja ja auttaa näin vähentämään asiakkaidemme energiankulutusta.

 

Tärkein mittari oman hiilijalanjälkemme pienentämisessä on lähes 7 000 auton ajoneuvokantamme uudistaminen käyttämään fossiilittomia polttoaineita. Tämä on haastavaa, mutta sähkö- ja hybridiautojen osuus tilattavista autoista kasvaa uusien huoltoautoiksi soveltuvien mallien tullessa markkinoille. Kaikista vuonna 2021 tilatuista autoista 42 prosenttia on sähkö- tai hybridiautoja.

 

Tulevaisuudennäkymät

Markkinanäkymät ovat parantuneet vähitellen vuoden aikana, ja sekä service- että urakointiliiketoiminnan elpyminen näkyy selvästi. Kuten aiemmin olemme todenneet, raaka-aineiden hinnat nousevat voimakkaasti, ja joillakin alueilla on vaarana materiaalipula. Seuraamme Bravidassa kehitystä tiiviisti, ja meillä on selkeät prosessit tilanteen hoitamiseen. Vahvuutemme on, että yhtenä harvoista toimijoista pystymme toteuttamaan paitsi pieniä ja keskisuuria projekteja myös suuria ja monimutkaisia hankkeita. Suurten infrastruktuurihankkeiden kysyntä kasvaa, ja olen ylpeä siitä, että Bravida on mukana muun muassa konsortiossa, joka on esivalikoitunut yhdeksi neljästä tarjoajasta Tanskan ja Saksan väliseen Fehmarnbelt-tunneliin. Saatujen tilausten suuri määrä ja vahva tilauskantamme takaavat liikevaihdon kasvun vahvistumisen tulevilla vuosineljänneksillä.

 

 

Mattias Johansson
Tukholmassa lokakuussa 2021

 

  

 

Lisätietoja antavat:


Sijoittajasuhteista vastaava yhteyshenkilö: peter.norstrom@bravida.se

 

Toimitusjohtaja Mattias Johansson ja CFO Åsa Neving esittelevät raportin klo 9.30 CET. Tämän jälkeen noin klo 10.30 esitellään Bravidan päivitetty kestävän kehityksen strategia. Esitykset ovat englanninkielisiä, ja niitä voi seurata verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.


Bravida Holding AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainittu yhteyshenkilö on toimittanut tiedot julkaistaviksi 26. lokakuuta 2021 klo 7.30 CET.

  

 

 

Linkki verkkolähetykseen

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2021

 

Puhelinkokouksen puhelinnumero

SE:  +46856642704 (paikallinen puhelinnumero) 

UK:  +443333009263 (paikallinen puhelinnumero)

US:  +1 6319131422 (paikallinen puhelinnumero, PIN: 1345 1744#)