Kvartaaliraportti huhti–kesäkuu 2021

Service-liiketoiminnan elpyminen loi vuosineljänneksellä kasvua

Uutiset

• Liikevaihto nousi 3% ja oli 5 570 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 382)
• Tilauskanta oli 14 908 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 952)
• Liikevoitto nousi 3% ja oli 327 miljoonaa Ruotsin kruunua (317)
• Liikevoittoprosentti oli 5,9% (5,9)
• Tulos verojen jälkeen oli 246 miljoonaa Ruotsin kruunua (238)
• Liiketoiminnan kassavirta oli 317 miljoonaa Ruotsin kruunua (728)
• Nettovelka oli -1 600 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 185)
• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin viisi yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 349 miljoonaa Ruotsin kruunua
• Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,23 (1,17) Ruotsin kruunua.

 

Konsernijohtajan kommentit

Orgaanista kasvua Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Saatujen tilausten määrä nousi 12% vuosineljänneksen aikana service-palveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Urakointiprojektien lisääntynyt kysyntä kasvatti tilauskantaa 510 miljoonaa Ruotsin kruunua.

 

Liikevaihto ja liikevoittoprosentti

Vahvat vertailuluvut ja pandemian erityisesti Norjassa jatkuvat negatiiviset vaikutukset huomioon ottaen olen erittäin tyytyväinen vuosineljänneksen kehitykseen.

Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana 3%. Service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana kaikissa maissa, kun taas urakointiliiketoiminnan tuotantomäärät laskivat Norjassa ja Tanskassa. Olemme kuitenkin nähneet positiivista kehitystä erityisesti Tanskassa vuosineljänneksen lopulla.

Service-liiketoiminta kasvoi 13 prosenttia ja sen vaikutus orgaaniseen kasvuun oli lähes puoli prosenttiyksikköä. Kaikissa maissa Norjaa lukuun ottamatta oli orgaanista kasvua. Norjassa koronarajoituksilla oli negatiivinen vaikutus vuosineljänneksen alussa. 

Urakointiliiketoiminnan matalammat tuotantomäärät selittyvät vuoden 2020 heikommalla saatujen tilausten määrällä. Myös asiakkaiden viivästykset projektien suunnittelussa ja käynnistyksessä ovat vaikuttaneet alhaisempaan tuotantoon. Urakointiprojektien tilauskanta kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,1 miljardia Ruotsin kruunua, mikä johtaa kasvaviin tuotantomääriin tulevilla vuosineljänneksillä.

Liikevoittoprosentti, joka pysyi ennallaan 5,9 prosentissa, parani Ruotsissa ja Suomessa ja pysyi ennallaan Norjassa ja Tanskassa. Suomen toimintamme kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan hyvän projektien valinnan, parantuneen service-liiketoiminnan sekä vahvistuneen markkina-aseman ansiosta. 


Kassavirta

Liiketoiminnan kassavirta laski vuosineljänneksen aikana. Viime vuonna kassavirta oli historiallisen korkealla tasolla käyttöpääoman alhaisen tason ansiosta. Tänä vuonna käyttöpääoma on normalisoitunut kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtaa pienempään liiketoiminnan kassavirtaan. Liikevaihtoon nähden käyttöpääoma pysyy hyvällä tasolla -6,8 prosentissa.

Meillä on Tanskassa kahdelta julkisen sektorin asiakkaaltamme merkittäviä avoimia saamisia, jotka ovat vaikuttaneet negatiivisesti kassavirtaamme tänä vuonna. Nämä hankkeet ovat tuotannon kannalta loppuvaiheessa, ja kiistat tullaan ratkaisemaan välimiesoikeudessa. Arvioimme, että ne eivät tule vaikuttamaan merkittävästi tulokseen.

 

Yrityskaupat

Bravida on vuoden 2021 aikana tehnyt 10 yritysostoa, joista yhden heinäkuussa. Tehdyt yritysostot kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla yli 584 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Kuten olemme aiemmin tiedottaneet, olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen Minel-konsernin ostamisesta Norjassa. Aiesopimus on voimassa 30. syyskuuta 2021 asti, mutta molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kaupan toteuttamiselle ei tällä hetkellä ole edellytyksiä.

Arvioimme, että meillä on yleisesti erittäin hyvät mahdollisuudet yritysostoihin.

 

Kestävä kehitys

Panostuksemme kestäviin palveluihin ovat tuoneet muun muassa GreenHub- ja Bravida Charge -konseptit. GreenHub on fossiiliton service-palvelukonsepti, jota tarjoamme yhdeksässä kaupungissa Pohjoismaissa. Lanseerasimme maaliskuussa Bravida Charge -palvelun, joka on kokonaisratkaisu sähköautojen lataamiseen ja maksujen hallintaan. Kysyntä on ollut hyvää – ensimmäiset toimitukset tehtiin toisen vuosineljänneksen aikana.

Oma ilmastojalanjälkemme on toiminnassamme keskeisellä sijalla, ja osana tätä muutosta vähintään 30 prosenttia autokannastamme tulee olemaan fossiilittomia vuoteen 2025 mennessä. Tänä vuonna on tähän mennessä tilattu hieman yli 160 sähköautoa.

 

Tulevaisuudennäkymät

Service-liiketoiminnassa on tapahtunut selvää elpymistä ja pandemian takia vuonna 2020 selvästi pienentynyt kysyntä on normalisoitunut vuosineljänneksen aikana. Urakoinnissa kysyntä on parantunut kevään aikana. Urakointiliiketoiminnassa asuntojen, teollisuustilojen ja varastojen uudisrakentamisen ja korjaustöiden sekä toimistotilojen muutos- ja parannustöiden kysyntä kasvaa.Kuten yleisesti on tunnettua ja kuten olemme aiemmin tiedottaneet, raaka-aineiden hinnat nousevat jyrkästi ja tietyillä alueilla vaarana on materiaalipula. Meillä Bravidalla on hyvät prosessit tällaisiin tilanteisiin. Työkalujamme toimittajien suuntaan ovat sopimukset ja pitkäaikaiset kumppanuudet ja asiakkaiden suuntaan hintojen korotukset. Emme siten näe merkittävää riskiä siitä, että korkeammat raaka-ainehinnat vaikuttaisivat tulokseemme pidemmällä aikavälillä.

Markkinanäkymät ovat parantuneet vuosineljänneksen aikana ja kestävien ilmastotietoisten ratkaisujen kysyntä vaikuttaa markkinoiden kasvuun.

 

Mattias Johansson
Tukholma, heinäkuu 2021

 

Lisätietoja antavat:          
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 16. heinäkuuta 2021 klo 7:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

 

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2021

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE:  +46850558356    (Paikallisnumero

UK:  +443333009264  (Paikallisnumero)
US:  +1 6319131422   (Paikallisnumero, PIN: 22491044#)