Kvartaaliraportti loka–joulukuu 2020

Parantunut liikevoittoprosentti ja vahva kassavirta

Uutiset

  • Liikevaihto laski 1% ja oli 5 614 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 667)
  • Tilauskanta laski 5% ja oli 13 791 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 485)
  • Liikevoitto kasvoi 13% ja oli 478 miljoonaa Ruotsin kruunua (425)
  • Liikevoittoprosentti oli 8,5% (7,5)
  • Tulos verojen jälkeen oli 351 miljoonaa Ruotsin kruunua (303)
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 873 miljoonaa Ruotsin kruunua (989)
  • Nettovelka oli -1 124 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2 063)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kaksi yrityskauppaa, jotka kasvattivat liikevaihtoa vuositasolla noin 57 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,73 Ruotsin kruunua (1,50)

Konsernijohtajan kommentit
Vuosineljänneksen aikana Bravidan tulos parani ja liikevoittoprosentti nousi 8,5 prosenttiin. Kassavirta pysyi vahvana. Hallitus esittää 11 prosentin korotusta osinkoon, jolloin osingon määrä olisi 2,50 Ruotsin kruunua per osake.

Liikevaihto ja liikevoittoprosentti
Haasteellisesta vuodesta 2020 huolimatta voin todeta, että hajautettu liiketoimintamallimme toimii erinomaisesti. Yksikönjohtajamme ovat ottaneet omasta liiketoiminnastaan merkittävän vastuun ja sen ansiosta olemme pystyneet pitämään kasvun, kannattavuuden ja kassavirran hyvällä tasolla. Vuonna 2020 kasvu oli 6 prosenttia ilman valuuttakurssivaikutuksia, liikevoittoprosentti nousi 6,4 prosenttiin ja liiketoiminnan kassavirta nousi 36 prosenttia.

Neljännellä vuosineljänneksellä service-palvelujen kysyntä laski edelleen ja sen seurauksena kasvu oli negatiivista. Urakointiliiketoiminta puolestaan kasvoi hyvän tilauskannan ansioista. Orgaaninen kasvu oli -2 prosenttia ja yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli 4 prosenttia. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat kasvuun negatiivisesti 3 prosenttia.

Pandemia vaikuttaa edelleen service-liiketoimintaan negatiivisesti erityisesti Norjassa ja Etelä-Ruotsissa, sillä kysyntä on laskenut emmekä ole aina päässeet kaikkiin service-kohteisiimme koronarajoitusten vuoksi.

Taloteknisen urakoinnin kysyntä on pysynyt vakaana, mutta pandemian takia monet asiakkaat lykkäävät projektisuunnittelua ja investointipäätöksiä.  

Liikevoittoprosentti nousi 8,5 prosenttiin Ruotsin ja Suomen parantuneen liikevoiton myötä. Ruotsin tuloskehitys oli positiivista varsinkin Tukholman liiketoiminnassa mutta myös muualla Ruotsissa. Suomen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ovat antaneet meille mahdollisuuden ottaa suurempia ja haastavampia toimeksiantoja, mikä on parantanut tulostamme.

Vahva kassavirta ja korkeampi osinkoehdotus
Vuosineljänneksen kassavirta oli vahva. Kassakonversio oli 153 prosenttia ja nettovelka on pysynyt ennätyksellisen matalalla tasolla.

Hallitus ehdottaa vuoden 2020 osingon nostamista 11 prosentilla 2,50 Ruotsin kruunuun per osake, joka vastaa 51 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Vuonna 2015 tapahtuneen pörssilistautumisensa jälkeen Bravida on korottanut osinkoaan 1 Ruotsin kruunusta 2,50 Ruotsin kruunuun per osake. Osinkoja on jaettu pörssinoteerauksen jälkeen yhteensä 2 133 miljoonaa Ruotsin kruunua samalla kun velka on vähentynyt 3,4 x EBITDA:n tasosta 0,6 x EBITDA:n tasolle.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Vaikka meneillään oleva pandemia on hidastanut yritysostotahtiamme joksikin aikaa, Bravida on vuoden 2020 aikana tehnyt 16 yritysostoa. Tehdyt yritysostot kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 788 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Vuoden 2021 puolella Bravida on tehnyt toistaiseksi kolme yritysostoa, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on hieman alle 100 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Norjassa on allekirjoitettu aiesopimus sähköalalla toimivasta yrityksestä, jonka liikevaihto on noin 600 miljoonaa Ruotsin kruunua. Helmikuussa ostimme Suomessa teollisuuden putkistoprojekteihin erikoistuneen SKM Service Oy:n, jonka liikevaihto on 13 miljoonaa euroa. Taseemme on vahva ja meillä on jatkossakin hyvät mahdollisuudet yritysostoihin.

Kestävä kehitys
Uusi liiketoimintasuunnitelmamme korostaa tahtotilaamme olla kestävä yritys, jonka tavoitteena on ottaa johtoasema priorisoimillamme alueilla. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on turvallinen työympäristö. Bravida pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa tapaturmien estämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tapaturmataajuus (LTIR, lost time injury rate) on edelleen korkea, mutta se on kuluneen 12 kuukauden aikana parantunut ilahduttavasti 17 prosenttia.

Tahtotilamme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso, mutta keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että tapaturmataajuus on alle 5,5.


Toinen prioriteettimme on vähentää omaa hiilijalanjälkeämme. Kuten olemme aiemmin kertoneet, olemme aloittaneet ajoneuvokantamme uudelleenjärjestelyn niin, että vähintään 30 prosenttia noin 7 000 ajoneuvoistamme on fossiilittomia vuoteen 2025 mennessä.

Tulevaisuudennäkymät
Bravida noudattaa strategiaansa, jonka mukaan kannattavuus tulee aina ennen liikevaihtoa jopa heikommissa markkinaolosuhteissa – emme ota kannattamattomia projekteja ja asetamme vakaan kannattavuuden etusijalle. Korona-pandemian tuomana epävarmana aikana asiakkaat suosivat service- ja urakointitoimeksiannoissaan vakaita toimijoita, mikä voi luoda hyviä liiketoimintamahdollisuuksia Bravidalle. Uskon, että lyhyen aikavälin epävarmoista markkinanäkymistä huolimatta palveluillemme on aina kysyntää ja liiketoimintamme hyötyvät asiakkaidemme kestävän kehityksen ponnisteluista.

 

Mattias Johansson
Tukholma, helmikuussa 2021

Lisätietoja antavat:  
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Tämän tiedotteen tiedot ovat tietoja, jotka Bravida Holding AB on velvollinen tiedottamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain perusteella Nämä tiedot on toimitettu julkaistavaksi edellä mainittujen kontaktihenkilöiden toimesta, 12. helmikuuta 2021 07:30 CET.

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q4-2020

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE:  0856618430     (Paikallisnumero)
UK:  08448228902  (Paikallisnumero) 
US:  19177200181   (Paikallisnumero)
Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928501
Konferenssi ID: 2230449#