Kvartaaliraportti tammi–maaliskuu 2021

Parantunut liikevoittoprosentti ja kasvava tilauskanta

Uutiset

• Liikevaihto laski 3% ja oli 5 233 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 401)
• Tilauskanta oli 14 397 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 985)
• Liikevoitto laski 2% ja oli 266 miljoonaa Ruotsin kruunua (272)
• Liikevoittoprosentti oli 5,1% (5,0)
• Tulos verojen jälkeen oli 202 miljoonaa Ruotsin kruunua (196)
• Liiketoiminnan kassavirta oli 144 miljoonaa Ruotsin kruunua (560)
• Nettovelka oli -1 134 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 698)
• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin neljä yrityskauppaa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 300 miljoonaa Ruotsin kruunua
• Osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,97) ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,96) Ruotsin kruunua.

 

Konsernijohtajan kommentit
Liikevoittoprosentti nousi 5,1 prosenttiin. Saatujen tilauksien määrä kasvoi ja tilauskanta parani vuosineljänneksen aikana 606 miljoonaa Ruotsin kruunua.


Liikevaihto ja liikevoittoprosentti
Olosuhteisiin nähden olen tyytyväinen vuosineljänneksen liikevaihtoon ja tulokseen. 
Lopputulos oli parempi kuin olin odottanut ottaen huomioon meneillään olevat koronarajoitukset. Liikevaihto laski 3 prosenttia, mikä selittyy Norjan urakointi- ja service-liiketoiminnan heikentyneillä tuotantomäärillä. Ruotsissa ja Tanskassa liikevaihto pysyi vakaana ja Suomessa se nousi.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto laski Norjassa ja Tanskassa. Orgaaninen kasvu oli -4 prosenttia ja yrityskauppojen tuoma kasvu oli 3 prosenttia. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat kasvuun negatiivisesti -2 prosenttia.

Service-palveluiden kysyntä parani vuosineljänneksen aikana Ruotsissa ja Tanskassa. Pandemia vaikuttaa edelleen service-liiketoimintaan negatiivisesti erityisesti Norjassa ja Etelä-Ruotsissa, sillä kysyntä on laskenut emmekä ole aina päässeet kaikkiin service-kohteisiimme koronarajoitusten vuoksi.

    
Taloteknisen urakoinnin kysyntä on pysynyt vakaana, mutta pandemian vuoksi monet asiakkaat lykkäävät projektien suunnittelua ja investointipäätöksiä, mikä puolestaan selittää urakointiliiketoiminnan matalampaa tasoa. 

    
Urakointiliiketoiminnassa tilauskanta on noussut erityisesti Norjan ja Ruotsin ansiosta. Vuosineljänneksen aikana tilauskanta kasvoi 606 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta Norjan tilauskannan kasvu oli 372 miljoonaa Ruotsin kruunua.     
     
Liikevoittoprosentti nousi Tanskassa ja Suomessa, minkä ansiosta liikevoittoprosentti nousi 5,1 (5,0) prosenttiin. Liikevoittoprosentti nousi huolimatta siitä, että uuden liiketoimintasuunnitelman ja digitaalisen strategian jalkauttamisesta aiheutui suunnitelman mukaisesti lisäkustannuksia ja osakepalkitsemisjärjestelmän kustannukset nousivat osakekurssin nousun myötä.

Vahva kassavirta ja alhainen nettovelka
Kassakonversio oli 121 prosenttia eli selvästi yli tavoitteemme, joka on 100 prosenttia. Bravidan nettovelka on pysynyt ennätyksellisen matalalla tasolla, 0,6 kertaa käyttökate, ja se on merkittävästi alle tavoitteemme 2,5, kertaa käyttökate. Vuosineljänneksen kassavirta heikkeni edellisvuoteen verrattuna johtuen urakointiliiketoiminnan tuotannon ja projektialoitusten alhaisemmasta määrästä. Suurten projektien käynnistyminen vaikuttaa kassavirtaan positiivisesti.

Yrityskaupat vahvistavat edelleen Bravidaa
Bravida on vuoden 2021 aikana tehnyt 5 yritysostoa. Tehdyt yritysostot kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla yli 300 miljoonaa Ruotsin kruunua. Ruotsissa on allekirjoitettu kaksi sopimusta, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuositasolla on noin 125 miljoonaa Ruotsin kruunua.     
     
Arvioimme, että meillä on jatkossakin erittäin hyvät mahdollisuudet yritysostoihin.

Kestävä kehitys
Bravida on kehittänyt kokonaisratkaisun, Bravida Chargen, vastaamaan sähköautojen latausinfrastruktuurin kasvavaan kysyntään sekä yritys- että yksityisasiakaspuolella. Tarjoamalla asiakkaillemme kokonaisratkaisun lataamiseen ja hallinnointiin teemme fossiilittoman vaihtoehdon valitsemisesta helpompaa. Bravidan pitkän aikavälin strategiana on vähentää sekä asiakkaidemme että omaa ilmastojalanjälkemme, ja Bravida Charge on yksi siihen tähtäävistä hankkeistamme.

Tulevaisuudennäkymät
Arvioni on, että service- ja urakointipalvelujen kysyntä Pohjoismaissa tulee kasvamaan vähitellen vuoden 2021 aikana. Kun palaamme takaisin normaalimpaan tilanteeseen, pandemian aikana laiminlyötyjen huoltojen tarve kasvaa. Urakointiliiketoiminnassa asuntojen, teollisuustilojen ja varastojen uudisrakentamisen ja kunnostamisen sekä toimitilojen muutos- ja parannustöiden kysyntä tulee kasvamaan. Tällä hetkellä emme näe ongelmia materiaalitoimituksissa, mutta raaka-aineiden nousevat hinnat vaikuttavat jatkossa myös meihin ja edelleen tulevien asiakastoimitustemme hinnoitteluun.

     
Vaikka lyhyen aikavälin markkinanäkymät pysyvät epävakaina, palveluillemme on aina kysyntää ja sitä vahvistaa lisäksi asiakkaidemme tavoite löytää kestäviä ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

           

Mattias Johansson
Tukholma, huhtikuussa 2021Lisätietoja antavat:         
Mattias Johansson, konsernijohtaja. Puhelin: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Puhelin: +46 8 695 22 87
IRcontact@bravida.com

Koko raportti englanniksi tai ruotsiksi liitteenä.