Sairaalan talotekniikka ei saa pettää – Hatanpään sairaala Tampereella varmistaa potilasturvallisuuden Bravidan avulla

Suuressa sairaalassa on valtavasti talotekniikkaa ja kriittisen tärkeitä laitteita. Laadukas ja hyvin huollettu talotekniikka on edellytys turvalliselle toiminnalle.

Uutiset

Tampereella sijaitseva Hatanpään sairaala on 15 rakennuksen ja 50 000 neliömetrin kokonaisuus. Bravida tarjoaa kattavat LVISK-talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelut puitesopimustoimittajana Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, joka vastaa Hatanpään sairaalan rakennusten ja tilojen huollosta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Talotekniikan on toimittava kaikkina aikoina

Hatanpään sairaalassa on runsaasti erikoislaitteita ja erikoistiloja, esimerkiksi 11 leikkaussalia. Sairaalassa tehdään suuri määrä talotekniikan palvelupyyntöjä, ja haastaviakin tilanteita tulee eteen jatkuvasti.

Leikkaussaleissa toimiminen edellyttää aina sitä, että toimenpiteistä on sovittu ennakkoon tilojen käyttäjien kanssa. Tampereen Tilapalveluiden Helpdesk seuraa Hatanpään sairaalasta tulevia talotekniikan vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä.

Sairaalatilojen käyttäjät voivat tehdä talotekniikan palvelupyyntöjä digitaalisen ohjelmiston kautta. Huoltojärjestelmästä löytyy myös asennusohjeita. Kiireellisissä tilanteissa käyttäjä voi kutsua asentajan paikalle soittamalla suoraan palvelunumeroon.

Asentaja paikalle 24/7

Bravida toimii Hatanpään sairaalan huolto- ja ylläpitokumppanina ja hoitaa tilojen lämmitykseen, ilmastointiin ja ilmanvaihtoon, putkitöihin, jäähdytykseen sekä sähkölaitteisiin liittyvät huolto- ja ylläpitotyöt.

Bravidan talotekniikan ammattilaiset toimivat kolmen eri kiireellisyystason mukaisesti. Kriittisen tärkeiden kylmälaitteiden osalta asentaja voidaan hälyttää paikalle jopa 24/7. Tiloissa toimivien asentajien osaamiskartoitukset on tehty huolellisesti, ja kohteessa operoivat henkilöt tuntevat kiinteistön hyvin. Erityistilanteissa voidaan hyödyntää myös Bravidan työnjohtajien tietotaitoa, jotta huoltotoimenpiteet eivät vaaranna potilasturvallisuutta.

Asentaja kirjaa työsuorituksen tehdyksi oman mobiililaitteensa kautta. Asentajat kuittaavat toiminnanohjausjärjestelmään suoritetut huoltotoimenpiteet, työhön käytetyn ajan ja mahdolliset lisähavainnot. Asentajille voi lähettää työtilauksia ja toimeksiantoja sähköisesti.

Hyvä suunnittelu takaa tilojen häiriöttömän käytön

Bravidan palvelumalli, palvelutaso ja monipuolinen talotekniikan osaaminen on havaittu hyväksi Hatanpään sairaalaympäristössä. Sairaalan tilojen häiriötön käyttö varmistetaan huoltotöiden hyvällä suunnittelulla. Erityistiloissa, kuten leikkaussaleissa, talotekniikan huoltotyöt tehdään aina erityistä huolellisuutta noudattaen.

Sairaalassa suoritetut yllättävätkin toimenpiteet ovat hoituneet asiakaspalveluhenkisesti tilojen käyttäjät huomioiden. Yhteistyö on sujuvaa, ja Tampereen Tilapalvelut tarjoaa Bravidalle tarvittavaa perehdytystä tiloissa operointiin. Tiedottamiseen panostetaan, ja koronaohjeita noudattavat myös kiinteistöissä toimivat Bravidan asentajat ja työnjohtajat.

”Sairaalarakennuksissa on valtavasti talotekniikkaa, kuten kriittisen tärkeitä kylmälaitteita. Bravidan ammattilaiset ovat hoitaneet Hatanpään sairaalan talotekniikan huoltotehtävät ammattimaisesti ja hyvällä palveluasenteella tilojen loppukäyttäjät sekä sairaalan erityisvaatimukset huomioiden”, tiivistää Tampereen Tilapalveluiden huoltopäällikkö Artti Elonen.

Faktat:

  • LVISK-talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelu
  • Asiakas: Tampereen Tilapalvelut Oy
  • Kohde: Hatanpään sairaala: 15 rakennusta, 11 leikkaussalia
  • Palvelut ja toimenpiteet: lämmitykseen, ilmastointiin ja ilmanvaihtoon, putkitöihin, jäähdytykseen sekä sähkölaitteisiin liittyvät huoltotyöt palveluna.
 

Lisätietoja:
Jan Pelttari
myyntijohtaja, Pirkanmaa
Bravida Finland Oy
puh. 050 4684 543

 

Kuvat: Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy