Tätä mieltä minä olen: Menestyvä yritys hurraa monimuotoisuudelle

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Sarjan seitsemännessä osassa myyntipäällikkö Juha Sjöstedt pohtii kestävää kehitystä ja nostaa sosiaalisen kestävyyden keskiöön.

Uutiset

”TEEMME joka päivä pieniä valintoja, joilla on merkitystä ympäristölle. Kun pieniä muutoksia tekee riittävän moni, sillä on iso vaikutus. Sama pätee rakennuksiin: pienet parannukset esimerkiksi talotekniikan järjestelmissä voivat tuoda isot säästöt niin energiankulutuksessa kuin euroissakin.

Vielä viitisen vuotta sitten ympäristöasioista oli paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Nyt usealla yrityksellä on kunnianhimoiset tavoitteet oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi, ja myös rakennusala on heräillyt ruususenunestaan.

Tiedämme, että valtaosa rakennusten päästöistä syntyy niiden käytön aikana ja rakennuksen koko elinkaari ratkaisee. Tiedämme myös, että kestävä rakentaminen on sitä, että rakennukset suunnitellaan energiatehokkaiksi, pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi – kestämään vähintään sen 100 vuotta. Silti eurot ratkaisevat edelleen usein ja rakentamisessa näkymä on liian lyhyt. Investointia ei tehdä, jos se ei tuota tulosta heti.

KUN JUTTELEN pohjoismaisten Bravida-kollegoideni kanssa, olen huomannut, että meillä Suomessa on hankalampaa iskostaa ympäristöajattelua osaksi päätöksiä. Ruotsi, Tanska ja Norjakin ovat meitä paljon edellä.

Syy voi olla sekä tottumuksessa että tietynlaisessa varmistelussa: on helpompaa peesailla kuin tuhlata suuria summia asioihin, joiden tuloksia ei ehkä itse ole edes näkemässä.

Mutta kaikkea ei tarvitse tehdä heti ja isosti. Väitän, että joka ikiseen kiinteistöön löytyy yksinkertaisia ratkaisuja, joilla niiden energiankulutusta ja päästöjä saadaan painettua alas. Pienet laitteiden modernisoinnit tai vaikkapa valaisinten vaihtaminen ledeihin voivat vähentää päästöjä merkittävästi. Ja kun asiantuntija käy laitteistot läpi ja tarkistaa asennukset, loppu hoituu automaatiolla ja etävalvonnalla.

KUN PUHUMME kestävyydestä, ajattelemme usein ensimmäisenä ympäristöä. Minulle kestävä kehitys tarkoittaa ennen kaikkea sosiaalista kestävyyttä: suvaitsevaisuutta, tasavertaisuutta ja moninaisuutta, toisten hyväksymistä ja erilaisuuden kunnioittamista.

Monimuotoisuudesta on selvää hyötyä yritykselle. On tutkimuksia siitä, että monimuotoinen työyhteisö on tehokkaampi kuin sellainen, jossa työntekijät ovat keskenään samankaltaisia. Nykyään moninaisuuden arvo ymmärretään jo paremmin ja muutosta on näkyvissä. Rakennusalalla ”äijäkulttuurin” leima istuu silti sitkeästi, ja muutos on tullut hitaan tuntuisesti.

Bravidalla olemme kirjanneet eettisiin toimintaperiaatteisiimme, että edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta ja kunnioitamme kaikkia työntekijöitä sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai iästä riippumatta. Tavoitteet ovat hyvät, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että ne myös muuttuvat todeksi.

JOTTA KESTÄVÄ kehitys siirtyy sanoista tekoihin, sen pitää tulla osaksi arkea. Käytännössä se tarkoittaa vaikkapa sitä, että kestävyyden näkökulma otetaan esiin jokaisessa palaverissa. Kun kestävyydestä tulee luonteva osa puhetta ja tekemisen arviointia, tietoisuus kasvaa ja asia arkipäiväistyy.

Hyvä esimerkki on GreenHub-mallimme, jossa kiinteistön huoltopalvelut ja ylläpito toimitetaan täysin fossiilittomasti ja kestävä kehitys huomioidaan koko hankintaketjussa. Aluksi sille hymähdeltiin sisäisesti – ”eihän kukaan tällaista osta!” – mutta kun asiaan vähän perehtyi, palaute kääntyikin päälaelleen – ”tämähän on todella hieno juttu!”. Myös asiakkaiden kiinnostus ja palaute on ollut todella positiivista.

Erilaisia näkökulmia ja monimuotoisuutta edistävä työpaikka on paikka, jossa viihdytään ja voidaan hyvin. Loppupeleissä yritys kuin yritys menestyy todennäköisemmin, kun sen työntekijät kokevat tulevansa hyväksytyiksi itsenään ja saavat keskittyä tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen.”