Bravida Finland kasvoi kaikilla mittareilla

Uutiset Osavuosikatsaus

Yrityskaupat vauhdittivat talotekniikan yhtiö Bravida Finlandin kasvua vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto koheni viime vuoteen verrattuna 15 prosentilla 38,4 miljoonaan euroon. Bravida Finlandin kasvu eteni kaikilla mittareilla, sillä myös kannattavuus ja tilauskanta olivat nousussa. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kohosi 52 prosenttia 1,92 miljoonaan euroon, mikä vastaa viittä prosenttia liikevaihdosta. Uusia tilauksia Bravida Finland kirjasi 50,3 miljoonan euron arvosta, ja tilauskanta kasvoi 97 miljoonaan euroon.

”Olemme edenneet yrityskaupoissa suunnitelmien mukaisesti, ja katsauskaudelle ajoittui Polar 2000 Oy:n hankinta. Huoltopalvelujen merkitys talotekniikassa on kasvanut, ja se näkyy luvuissa. Myös urakointiliiketoiminta eteni tarkastelujaksolla suotuisasti. Energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvien taloteknisten ratkaisujen kysyntä on selkeästi kasvanut”, Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen kertoo.

Epävakaa markkinaympäristö hämärtää tulevaisuudennäkymiä. Materiaalien saatavuuteen liittyvät ongelmat, hintojen nousu sekä energiakriisi luovat paineita, mutta toistaiseksi Bravida on välttänyt karikot.

”Olemme onnistuneet hyvin toiminnan tehostamisessa sekä kulujen ja projektien hallinnassa, ja kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilöstöllemme. Vahva tilauskanta antaa uskoa tulevaisuuteen, vaikka geopoliittinen tilanne jatkuisi vaikeana. Samaan aikaan energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen kysyntä on kasvanut selvästi”, Holopainen kuvaa markkinatilannetta.

Bravida-konsernin liikevaihto oli heinä–syyskuussa 560 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta kertyi 26 prosenttia. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 22 prosenttia ja oli 32,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta nousi ennätystasolle 1,64 miljardiin euroon.

Lue konsernin tulosraportti täältä https://www.bravida.fi/investors/

Lisätietoja:
Marko Holopainen
toimitusjohtaja, Bravida Finland Oy
p. 0400 458 158
marko.holopainen@bravida.fi


Hyvällä kiinteistöllä on merkitystä. Siksi Bravida. Olemme Pohjoismaiden johtava kestävien kokonaisratkaisujen toimittaja service- ja urakointipalveluissa. Autamme asiakkaitamme luomaan toimivia ja kestäviä kiinteistöjä.

Bravidan pitkän aikavälin tavoitteena on ilmastoneutraali toiminta koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä. Meillä on 12 000 työntekijää ja toimintaa yli 170 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Bravidan osake on noteerattu Tukholman Nasdaq-pörssissä. www.bravida.fi