Bravidan työsuojelun teemaviikko 2022 käynnistyi

Miltä tuntuisi tehdä töitä joka päivä, jopa 16 tuntia vuorokaudessa, ympäri vuoden, ilman vapaapäiviä ja lomia? Raskasta työtä ilman minkäänlaisia suojavarusteita, eikä työterveyshuollosta olisi kuultukaan. Vakavat loukkaantumiset ja kuolemantapaukset olisivat arkipäivää.

Uutiset

Tämä oli tilanne, myös Pohjoismaissa, 100 vuotta sitten, mutta onneksi nyt on toisin. Bravida on tänä vuonna toiminut 100 vuotta, ja kaikkina näinä vuosina Bravidassa on myös tehty työtä työturvallisuuden parantamiseksi.

”Bravida on työsuojelun edelläkävijä monilla mittareilla. Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä pääsee joka päivä terveenä kotiin läheistensä luokse”, sanoo Bravidan työsuojelupäällikkö Markus Kamila.

Tänään, maanantaina 12. syyskuuta, alkoi Bravidan perinteinen työsuojelun teemaviikko. Tänä vuonna teemanamme on työturvallisuuskulttuuri. Avainsanoinamme ovat identiteetti ja edellytykset, joiden kautta keskitymme siihen, miten yksilöt toimivat, miten havainnoimme tilanteita, kuinka päteviä olemme työssämme, miten käytämme aikaamme ja mitä työkaluja tehtävissämme valitsemme. Teemaviikkoon kuuluu vahvasti myös työterveyttä ja hyvinvointia käsitteleviä teemoja.

Työsuojelun teemaviikolla Bravida järjestää koulutuksia, työturvallisuuteen keskittyviä työmaakierroksia sekä aiheeseen liittyviä kokouksia. Viikon aikana palkitaan myös yksiköitä ja yksittäisiä henkilöitä hyvästä turvallisuustyöstä. Bravidan työsuojelun roadshow kiertää kuudella paikkakunnalla, ja jokainen Bravidan työntekijä saa neljä tuntia työsuojeluun liittyvää koulutusta.

Turvallisuus on meidän kaikkien asia! Toivotamme turvallista työviikkoa kaikille!

Katso video miten työturvallisuus ja -ympäristö ovat muuttuneet 100 vuoden aikana!

Nähdäksesi tämän materiaalin sinun tulee hyväksyä evästeiden käyttö.

Klikkaa tästä muuttaaksesi evästeasetuksia

Huolehdimme toisistamme

Työsuojelun teemaviikon toisena päivänä keskitymme turvallisuuskulttuuriin. Bravidan visio on, että yksikään työntekijä ei loukkaannu tai sairastu fyysisesti tai henkisesti työssään.

Tähän pääsemme kehittämällä työsuojelukulttuuria. Hyvä turvallisuuskulttuuri on paras tapa ehkäistä tapaturmia ja sairastumisia – ja se vaatii kaikkien työntekijöiden panosta. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa huolehdimme toisistamme, ja jokaisen velvollisuus on puuttua tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa tapaturman.

Suomessa Bravidan turvallisuuskulttuuria kartoitettiin alkuvuonna työntekijöille tehdyllä kyselyllä. Kyselyn tulosten mukaan työntekijät pitävät Bravidan turvallisuuskulttuuria hyvänä. Suomi pärjäsi erinomaisesti vertaillussa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Työterveyshuollon tilaston mukaan Bravidassa tapahtuu vähemmän tapaturmia kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Tapaturmien määrä onkin kolmen viime vuoden aikana puolittunut.

Hyvistä tuloksista huolimatta jatkamme kehitystä, sillä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

STOPP – pysähdy hetkeksi!

Bravidan Työsuojelun teemaviikon kolmannen päivän teemana on identiteetti, jolloin keskitymme siihen, miten yksilöt toimivat. Kaikkia Bravidan työntekijöitä kannustetaan ottamaan vastuuta turvallisuudesta, ja johdon tulee uskoa, että kaikki tapaturmat ovat ennalta ehkäistävissä.

Bravidalla pysähdymme hetkeksi miettimään aina ennen työvaiheen aloittamista. Käytämme tähän kehitettyä STOPP-menetelmää:

STOPP
S
low down (Pysähdy hetkeksi)
Think (Mieti)
Observe (Havainnoi työvaiheeseen liittyvät riskit)
Plan (Suunnittele työsi)
Proceed (Aloita kun tiedät voivasi työskennellä turvallisesti) 

Jos työskentely ei tunnu turvalliselta, mistä tahansa syystä, työntekijän on lopetettava työ ja ilmoitettava asiasta esihenkilölle. Esihenkilöiden on ryhdyttävä toimiin ja tarvittaessa keskusteltava asiakkaan kanssa tilanteen korjaamiseksi. Mikään määräaika ei ole tärkeämpi kuin työntekijöidemme turvallisuus.

Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu välittäminen paitsi omasta, myös toisten turvallisuudesta. Jokaisen työntekijän on esihenkilön kanssa huolehdittava siitä, että käytössä on asianmukaiset suojavarusteet – sekä itsellä että työkaverilla.

Teemaviikon aikana bravidalaiset kokoontuvat yksiköittäin keskustelemaan turvallisuuskulttuurista ja tekemään ryhmätöitä. Kaikilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia työkulttuurin kehittämiseksi.

Kiire on vihollinen

Torstaina työsuojelun teemaviikon aiheena ovat turvallisuuskulttuurin edellytykset. Edellytykset ovat: ymmärrys, pätevyys, aika ja työkalut.

Ymmärrys on riskien havainnointikykyä; työntekijä ymmärtää, mitä on tekemässä ja osaa varautua työvaiheeseen liittyviin riskeihin. Hänellä on myös oltava pätevyys kyseiseen työhön, riittävästi aikaa ja sopivat työkalut.

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että edellytykset täyttyvät ja työpaikka on turvallinen. Aikataulu on tärkeä, sillä kiire ja siitä joskus johtuva työturvallisuudesta tinkiminen aiheuttavat helposti vaaratilanteita ja tapaturmia.

Henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella edellytykset ovat Bravidalla Suomessa hyvässä kunnossa. Vain neljä prosenttia vastaajista oli tästä eri mieltä.

Ennalta ehkäisevää huolenpitoa

Bravidan työsuojelun teemaviikon viimeisen päivän teemana on työhyvinvointi. Varsinaisen työturvallisuuden lisäksi tärkeää on myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen yhdessä työterveyshuollon ja työfysioterapian kanssa.

Me Bravidassa uskomme, että hyvä työturvallisuus luo hyvinvointia, ja hyvinvointi taas tuottaa energiaa turvalliseen työhön.

Rakennusalalla työn rasittavuus on joskus suurta ja kohdistuu etenkin raajoihin. Kun raskasta työtä vaativissa työasennoissa tehdään vuosia, on vaarana työkyvyn aleneminen. Bravidalla pyrimmekin siihen, että yhä useampi käynti työterveydestämme olisi ennalta ehkäisevä, sen sijaan, että siellä käydään vain, kun jotain ikävää sattuu.

Bravidalla on erittäin laajat työterveyspalvelut, ja esimerkiksi työfysioterapeutin vastaanotolle pääsee ilman lääkärin lähetettä.

Koulutuskiertueen aikana teoriaosuuksien ohella on myös työfysioterapeutin valmennusta, jossa henkilökunta saa vinkkejä taukojumppaan ja muuhun työkunnon ylläpitämiseen.