Luotettava sähkökunnossapito on aaltopahvitehtaalle elinehto – Adara Pakkaus valitsi Bravidan

Bravida huolehtii Adara Pakkauksen sähkö- ja automaatiokunnossapidosta. Kolmessa vuorossa toimivan tehtaan tuotantolinjat on pidettävä käynnissä ja häiriöt minimoitava. Kunnossapidon ammattilaiset varmistavat, että vikatilanteet ennakoidaan ja ongelmiin puututaan ennen niiden syntymistä.

Uutiset Tampere Sähkö

Adara Pakkaus valmistaa aaltopahvia ja aaltopahvipakkauksia Valkeakosken-tehtaallaan. Vuodesta 1933 toimineen yrityksen päätuotteet ovat pahvilaatikot, joita se valmistaa erityisesti elintarvike- ja paperiteollisuuden käyttöön, sekä erilaiset myymälä- ja kampanjamateriaalit.

Adara Pakkaus on viime vuosina tehnyt laajoja investointeja tehtaaseensa, tavoitteenaan nostaa automaation tasoa. Erityisesti materiaalien käsittelyä on automatisoitu. Tehtaalla on toteutettu myös muita uudistuksia, jotka ovat tehostaneet tuotantoprosesseja.

Vaativa toimintaympäristö edellyttää syväosaamista

Adara Pakkauksen tehdas Valkeakoskella pyörii kolmessa vuorossa. Kahden jalkapallokentän kokoisen tehdashallin koneet ja pakkauslinjat on pidettävä käynnissä, jotta tuotanto ei hidastu tai seisahdu kokonaan. Vikatilanteet on korjattava mahdollisimman nopeasti, jotta koneiden käyttöaste pysyy korkeana eivätkä toimitukset asiakkaille viivästy.

Adara Pakkaus päätti ulkoistaa tehtaansa sähkökunnossapidon vuonna 2013. Sähköalan osaamisen lisäksi kumppanilta edellytettiin kunnossapidon syväosaamista: pelkkä koneiden ylläpito, korjaukset ja huolto eivät riitä, vaan kumppanilla on oltava kykyä diagnosoida viat, löytää niiden juurisyyt – ja korjata ongelmat niin, etteivät viat toistu. Toimintaympäristön vaativuutta lisää se, että koneissa on usean aikakauden tekniikkaa ja komponentteja.

Ongelmanratkaisukyky avainasemassa

Bravidan sähkökunnossapidon ammattilaiset huolehtivat siitä, että Adaran tehtaalla sekä tuotannon että tehdaskiinteistön sähköt ja automaatiojärjestelmät toimivat moitteetta. Korjaavan kunnossapidon lisäksi kumppanuus käsittää ennakoivan kunnossapidon muutostöineen ja modernisointeineen. Bravidalla on sähkökunnossapidon henkilöstöä paikalla aamu- ja iltavuoroissa. Lisäksi Bravidalla on Adaralle päivystyspalvelu, joka varmistaa tehtaan ylläpidon myös öisin ja viikonloppuisin.

Haastava toimintaympäristö edellyttää, että sähkökunnossapidon asiantuntijat ovat moniosaajia. Heidän on hallittava niin ohjelmoitavat logiikat, elektroniikka kuin mekaniikkakin sekä ymmärrettävä, miten teollisuuslaitoksen prosessit ja linjat toimivat.

Bravidan ammattilaiset ovat kokeneita ongelmanratkaisijoita. He seuraavat koneiden tuottamaa informaatiota ja keskustelevat koneiden operaattoreiden kanssa. Usein juuri operaattoreilla on tietoa koneiden oireista, jotka voivat johtaa laajempaan vikaantumiseen. Adaralla ja Bravidalla on ollut käytössään säännölliset linjapalaverit, joissa operaattoreiden kanssa käydään läpi mahdollisia oireita, ennakoidaan ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja.

Kunnossapidossa huomioidaan myös koneiden ja niiden komponenttien energiankulutus. Kun koneita ja laitteita modernisoidaan, Bravidan asiantuntijat suosittelevat sellaisia hankintoja, jotka ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Kommunikaatio on toimivan yhteistyön edellytys

Adara Pakkauksen ja Bravidan välinen yhteistyö perustuu jatkuvaan seurantaan, kommunikaatioon ja yhdessä kehittämiseen. Adaralaiset kirjaavat vikailmoitukset kunnossapidon tietojärjestelmään, josta Bravidan asiantuntijat käyvät ne kuittaamassa ja raportoivat tehdyt toimenpiteet. Kunnossapidon tietojärjestelmään kirjatun datan perusteella voidaan muun muassa paikantaa toistuvien vikojen juurisyitä, hyödyntää laitteen vikahistoriaan kertynyttä tietoa vianetsinnässä sekä seurata kunnossapidon kehittymistä kunnossapidon tunnuslukujen kautta.

Säännöllisesti pidettävät seurantapalaverit takaavat, että eteen tulleista vikatilanteista opitaan ja tieto kulkee tehtaan työntekijöiltä Bravidalle ja Bravidalta takaisin asiakkaalle. Molemminpuolinen palaute ja luottamuksellinen suhde on tehtaan tehokkaan toiminnan edellytys.

”Yhteistyö on ollut joustavaa ja tehokasta. Bravidalla on kyky sekä reagoida erilaisiin haasteisiin sovitussa aikataulussa että toimia ennakoivasti huolto-ohjelman mukaan. Meille on iso etu siitä, että sähkö- ja automaatiokunnossapitoa hoitaa yksi ja sama toimija riippumatta siitä, onko kyse päivittäisestä vikakorjauksesta vai suunnitellusta projektista. Myös henkilökemiat toimivat ja bravidalaiset sopivat hyvin porukkaan”, sanoo Adara Pakkauksen tuotantojohtaja Petteri Rekimies.

”On mahdollista, että laajennamme yhteistyötä tulevaisuudessa.”

Sähkö- ja automaatiokunnossapito

Asiakas: Adara Pakkaus Oy

Kohde: Valkeakosken tehdas, n. 20 000 m2

Toimenpiteet:

  • Korjaava kunnossapito
  • Ennakoiva kunnossapito
  • Koneiden modernisoinnit ja käyttöönotot
  • Tehdaskiinteistön sähkökunnossapito

Sopimusaika: Jatkuva yhteistyö