Neljännesvuosiraportti heinä-syyskuu 2022

Uutiset

Vahvaa orgaanista kasvua, tilauskertymä edelleen hyvä

• Liikevaihto kasvoi 26 % ja oli 6 097 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 854)

• Tilauskanta kasvoi 17 % ja oli 17 895 miljoonaa Ruotsin kruunua (15 269)

• EBITA kasvoi 22 % ja oli 357 miljoonaa Ruotsin kruunua (294)

• EBITA-marginaali oli 5,9 % (6,1)

• Tulos verojen jälkeen oli 270 miljoonaa Ruotsin kruunua (221)

• Liiketoiminnan kassavirta oli 78 miljoonaa Ruotsin kruunua (–139)

• Nettovelka oli –2 144 miljoonaa Ruotsin kruunua (–1 906)

• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin viisi yrityskauppaa, jotka kasvattivat liikevaihtoa vuositasolla noin 724 miljoonaa Ruotsin kruunua

• Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,29 Ruotsin kruunua (1,09)


Konsernijohtajan kommentit
Kokonaisliikevaihto kasvoi 26 prosenttia, josta 13 prosenttia oli orgaanista kasvua. Osakekohtainen tulos kasvoi 19 prosenttia huolimatta suurista liiketoimintainvestoinneista. Service-palvelujen suuren osuuden ja ennätyksellisen tilauskannan ansiosta Bravidan lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille ovat arvioni mukaan hyvät.


Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Olen tyytyväinen vuosineljänneksen aikana saavutettuihin hyviin kasvulukuihin ja etenkin korkeaan 13 prosentin orgaaniseen kasvuun. Tilanne jatkui hyvänä sekä service-liiketoiminnassa, joka kasvoi 30 prosenttia, että urakoinnissa, joka kasvoi 22 prosenttia. EBITA kasvoi 63 miljoonaa Ruotsin kruunua 357 miljoonaan kruunuun, mikä kasvatti osakekohtaista tulosta 19 prosenttia. Tilauskanta on jälleen ennätystasolla.

Ruotsin liiketoiminnassa kasvu on hyvää ja marginaali on pysynyt vakaana. Norjan ja Tanskan liiketoiminnoissa sekä orgaaninen että yritysostojen kautta tapahtuva kasvu on ollut vahvaa etenkin urakoinnissa, mutta myös service-palveluissa. Norjassa ja Tanskassa liikevaihto painottuu aiempaa enemmän urakointiin, mikä rasittaa marginaalia, sillä urakointiliiketoiminnan kannattavuus on heikompi kuin service-liiketoiminnan. Suomessa kasvamme yritysostojen kautta, ja marginaalia parantaa hyvä kannattavuus kaikissa alueorganisaatioissa.

EBITA-marginaali pieneni 0,2 prosenttiyksikköä 5,9 prosenttiin. Heikentyminen johtuu marginaalin pienenemisestä Norjassa ja Tanskassa sekä kustannusten kasvusta. Pääasiallisena syynä marginaalin pienenemiseen Norjassa ja Tanskassa on paitsi liikevaihdon painottuminen enemmän urakointiin myös kannattavuuden heikkeneminen osassa projektiliiketoimintaa. Hallinnollisten kustannusten lisääntyminen liittyy toteutettuihin yritysostoihin sekä panostuksiin, joita on tehty muun muassa uusiin automaatio- ja Technical ​Facility Management​ -liiketoiminta-alueisiin, IT-alustan modernisointiin ja uusiin digitaalisiin työkaluihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2022 kasvua on ollut 17 prosenttia, olemme voineet investoida tulevaisuuteen ja samalla marginaali on pysynyt vakaana.


Parantunut kassavirta, turvattu rahoitus
Operatiivinen kassavirta ja kassakonversio paranivat vuosineljänneksen aikana. Kassakonversio parani 80 prosentista 88 prosenttiin. Bravida uusi Svensk Exportkreditin myöntämän 500 miljoonan Ruotsin kruunun lainan kolmeksi vuodeksi. Velkaantumisaste on edelleen alhainen.


Yritysostot
Tänä vuonna on tähän mennessä toteutettu 21 yritysostoa, jotka ovat tuoneet liikevaihtoa noin 1 565 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuosineljänneksen aikana olemme toteuttaneet viisi yritysostoa. On luonnollista, että yritysostojen tahti hiljenee vuoden loppupuoliskolla vilkkaan alkupuoliskon jälkeen. Jatkamme työtä potentiaalisten yrityskauppakohteiden parissa ja täydennämme jo muutenkin hyvällä tasolla olevaa sopivien yrityskauppakohteiden listaamme. Alhaisen velkaantumisasteen ja monien potentiaalisten yrityskauppakohteiden ansiosta meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet yritysostoihin, joita toteutamme pääosin ensi vuonna.


Kestävä kehitys
On hyvin ilahduttavaa nähdä, että toimintamme työtapaturmien vähentämiseksi on tuottanut tulosta ja työtapaturmat ovat vähentyneet 20 prosenttia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Autokantamme muuttaminen jatkuu nopeaan tahtiin. Tänä vuonna olemme tilanneet 947 sähköautoa, mikä on yli 60 prosenttia tilaamistamme autoista. Jatkamme kestävien ratkaisujen kehittämistä asiakkaillemme. Esimerkiksi automaatioliiketoiminnassamme kehitetään standardoituja ratkaisuja asiakkaidemme rakennusten energiankulutuksen etäohjaukseen ja optimointiin.


Tulevaisuudennäkymät
Markkinoiden kehitys lähimpien vuosineljännesten aikana on arvioni mukaan epävarmaa, mutta kysyntä näyttää juuri nyt suhteellisen vakaalta. Markkinoiden tulevaa kehitystä on ulkoisten tekijöiden vuoksi tavanomaista vaikeampi arvioida. Service-palvelujen kysyntä tulee arviomme mukaan jatkumaan hyvänä, mutta urakoinnin kysyntää on vaikeampi arvioida, sillä jotkin segmentit ovat herkempiä makrotaloudellisille vaikutuksille.

Aiomme vauhdittaa panostusta uuteen asiakastarjontaan kokoamalla Technical Facility Management​-, automaatio- ja Energy Management -liiketoiminnat uuteen konsernitason Growth Segment -divisioonaan. Konsernin johtoryhmän jäsen Magnus Hamerslag ottaa vastuun näistä kasvualoista. Markkinasuhdanteista riippumatta pidämme näitä aloja erittäin keskeisinä, kun yhteiskunta muuttuu ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja energiakustannusten pienentämiseksi.

Bravidan hajautettu liiketoimintamalli tuo huomattavaa joustavuutta kustannusten mukauttamiseen ja resurssien suunnitteluun. On todennäköistä, että kysyntä tulee vähenemään ja myös marginaaliin tulee kohdistumaan jonkin verran painetta. Nykyisen hyvän kysynnän, vahvan tilauskantamme ja monipuolisen tarjontamme ansiosta edellytykset kannattavuuden pysymiseen vakaana ovat kuitenkin hyvät, ja siksi olen luottavainen tulevien vuosineljännesten suhteen. Korkeat energiahinnat tulevat todennäköisesti myös hyödyttämään meitä, sillä ne jouduttavat vihreää siirtymää ja päätöksiä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta.

Mattias Johansson
Tukholmassa lokakuussa 2022

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9.30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki verkkolähetykseen
https://ir.financialhearings.com/bravida-q3-2022/register

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin
SE: +46 850516386
UK: +44 2031984884
US: +1 4123176300
PIN: 3110500#

Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa www.bravida.se/en/investors

Lisätietoja antaa: 
Peter Norström, Head of Investor Relations 
peter.norstrom@bravida.se, puh. +46 86952007

Bravida Holding AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
mukaisesti. Edellä mainittu yhteyshenkilö on toimittanut tiedot julkaistaviksi 26.10.2022 klo 7.30 CET. 


Hyvällä kiinteistöllä on merkitystä. Siksi Bravida. Olemme Pohjoismaiden johtava kestävien kokonaisratkaisujen toimittaja service- ja urakointipalveluissa. Autamme asiakkaitamme luomaan toimivia ja kestäviä kiinteistöjä.

Bravidan pitkän aikavälin tavoitteena on ilmastoneutraali toiminta koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä. Meillä on 12 000 työntekijää ja toimintaa yli 170 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Bravidan osake on noteerattu Tukholman Nasdaq-pörssissä. www.bravida.fi