Neljännesvuosiraportti huhti-kesäkuu 2022

Uutiset

LAKISÄÄTEINEN LEHDISTÖTIEDOTE

Neljännesvuosiraportti huhti-kesäkuu 2022

Vahvaa orgaanista kasvua, ennätyksellisen monta yrityskauppaa

  • Liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 6 434 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 570)
  • Tilauskanta kasvoi 17 % ja oli 17 436 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 908)
  • EBITA kasvoi 15 % ja oli 376 miljoonaa Ruotsin kruunua (327)
  • EBITA-marginaali oli 5,9 % (5,9)
  • Tulos verojen jälkeen oli 286 miljoonaa Ruotsin kruunua (246)
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 62 miljoonaa Ruotsin kruunua (317)
  • Nettovelka oli –1 760 miljoonaa Ruotsin kruunua (–1 600)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kymmenen yrityskauppaa, jotka kasvattivat liikevaihtoa vuositasolla noin 624 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,39 Ruotsin kruunua (1,23) ja 1,38 Ruotsin kruunua (1,23)

Konsernijohtajan kommentit
Vuosineljänneksen aikana kokonaisliikevaihto kasvoi 16 prosenttia, josta kahdeksan prosenttia oli orgaanista kasvua. Tilauskertymä kasvoi yhdeksän prosenttia, ja tilauskanta on nyt suurempi kuin koskaan. Vakaan kysynnän ja ennätyksellisen suuren tilauskannan ansiosta Bravidan lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille ovat edelleen hyvät.

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Olen tyytyväinen vuosineljänneksen aikana tapahtuneeseen kehitykseen ja etenkin suureen kahdeksan prosentin orgaaniseen kasvuun. Jälleen kerran voimme julkaista vakaudesta kertovan raportin. Kysyntä on jatkunut hyvänä ja tilauskanta on jälleen ennätystasolla. EBITA-marginaali pysyi ennallaan 5,9 prosentissa. Olemme vahvistaneet hankintayhteistyötä joidenkin toimittajiemme kanssa ja auttaneet toisiamme eri tavoin hintojen nousun hillitsemiseksi ja materiaalien saannin turvaamiseksi. Työ konsernin tulevan kannattavuuden ja kasvun turvaamiseen tähtäävien kehityshankkeiden parissa jatkuu täyttä vauhtia, ja vuosineljänneksen aikana tästä aiheutui kustannuksia 22 miljoonaa Ruotsin kruunua. On ilahduttavaa nähdä, että työ Suomen-liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi tuottaa edelleen marginaalin kannalta hyvää tulosta. Norjan liiketoiminnan kasvu on ollut vahvaa, mutta marginaali on heikentynyt, mikä johtuu osittain myynnin suuntaamisesta enemmän urakointiin. Olemme käynnistäneet useita toimia marginaalin parantamiseksi. Marginaaliin ovat vaikuttaneet myös sairauspoissaolojen kustannukset, jotka olivat Norjassa vuosineljänneksen aikana edelleen suhteellisen suuria.

Vakaa kassavirta, velkaantumisaste edelleen alhainen
Operatiivinen kassavirta heikkeni vuosineljänneksen aikana, mikä johtuu pääasiassa maksettujen ostovelkojen jaksottamisesta, materiaalihankintojen aikaistamisesta, joka vaikuttaa varaston arvoon, sekä maksettujen verojen kasvusta. Velkaantumisaste on edelleen alhainen.

Yritysostot
Bravidan yritysostot ovat ennätystasolla. Tänä vuonna on tähän mennessä toteutettu 21 yritysostoa, joista viisi heinäkuussa. Niiden arvioidaan tuovan liikevaihtoa noin 1 565 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuosineljänneksen aikana toteutimme kymmenen yritysostoa, joiden tuoma liikevaihto on arviolta noin 624 miljoonaa Ruotsin kruunua. Olemme keränneet viime vuosina huomattavan määrän potentiaalisia yrityskauppakohteita, ja käymme nyt läpi sitä. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet jatkaa yritysostoja, vaikkakaan ei samaan tahtiin kuin vuoden 2022 alkupuoliskolla. Oletamme yleisen talouskehityksen johtavan tulevien ostokohteiden alhaisempaan hintatasoon.

Kestävä kehitys
Bravida johtaa ja vie eteenpäin alan kehitystä. Olen ylpeä siitä, että meillä on uskallusta toimia uranuurtajina. Jo vuonna 2019 otimme käyttöön ympäristöä säästävän työsuhdeautopolitiikan, ja vajaa vuosi sitten lanseerasimme Bravida GreenHub -konseptin - kestäviä service-palveluja kaupunkien keskustoissa. Palvelujemme kysyntä on kasvanut viime vuosineljänneksellä, mikä osoittaa, että markkinat alkavat olla kypsät fossiilittomille service-palveluille. Olemme nyt tehneet service-palvelusopimuksia useiden suurten kaupunkien keskustoissatoimivien yritysten kanssa, ja olemme tyytyväisiä, kun voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdä työtä päästöjen vähentämiseksi.

Tulevaisuudennäkymät
Markkinoiden kehitys lähimpien vuosineljännesten aikana on arvioni mukaan vakaata, joskin sen arvioiminen on ulkoisten tekijöiden vuoksi tavanomaista vaikeampaa. Vallitseva maailmantilanne ei ole tähän mennessä vaikuttanut merkittävästi Bravidan palvelujen kysyntään. Service-palvelujen kysyntä tulee jatkumaan hyvänä, mutta urakoinnin kysyntää on vaikeampi arvioida, sillä jotkut segmentit ovat herkempiä makrotaloudellisten tekijöiden vaikutuksille. Yleisesti ottaen on odotettavissa, että materiaalien hinnat laskevat raaka-aineiden hintojen laskiessa. Tämä on ollut ja on edelleen haastavaa aikaa, ja juuri tällaisina aikoina kumppanuudet joutuvat testiin ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä tulee entistäkin tärkeämpää. Asiakkaamme arvostavat Bravidaa ja pitävät meitä vakaana toimittajana. Samalla tavoin mekin arvostamme vakautta toimittajasuhteissamme, ja sen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Yli 300 yksikkömme tilauskanta on epävarmoilla markkinoilla edelleen keskeisellä sijalla meille.

Bravidan hajautettu liiketoimintamalli tuo huomattavaa joustavuutta kustannusten mukauttamiseen ja resurssien suunnitteluun. Korkeat energiahinnat tulevat todennäköisesti jouduttamaan vihreää siirtymää ja päätöksiä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta. Vakaan kysyntämme ja vahvan tilauskantamme ansiosta olen luottavainen tulevien vuosineljännesten suhteen.

Mattias Johansson
Tukholmassa heinäkuussa 2022

Lisätietoja antaa:                      
Peter Norström, Head of Investor Relations
Puhelin: +46 8 695 20 07
Sähköposti: peter.norstrom@bravida.se

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9:30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2022

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin

SE: +46 850516386
UK: +44 2031984884
US: +1 4123176300
PIN: 8385828#

Raportti ja esitys
Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa: www.bravida.se/en/investors

Bravida Holding AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
mukaisesti. Edellä mainittu yhteyshenkilö on toimittanut tiedot julkaistaviksi 15.7.2022 klo 7.30 CET.