Neljännesvuosiraportti loka-joulukuu 2021

Uutiset

Lehdistötiedote

15.2.2022

LAKISÄÄTEINEN LEHDISTÖTIEDOTE
 

Neljännesvuosiraportti loka-joulukuu 2021

Vuosineljänneksellä orgaanista kasvua ja vahva tilauskertymä
 

• Nettoliikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 6 218 (5 614) miljoonaa kruunua

• Tilauskanta kasvoi 20 prosenttia ja oli 16 519 (13 791) miljoonaa kruunua

• EBITA kasvoi 31 prosenttia ja oli 625 (478) miljoonaa kruunua

• EBITA-marginaali oli 10,1 (8,5) prosenttia

• Nettotulos oli 468 (351) miljoonaa kruunua

• Liiketoiminnan kassavirta oli 1 115 (873) miljoonaa kruunua

• Nettovelka oli -1 003 (-1 124) miljoonaa kruunua

• Vuosineljänneksen aikana on toteutettu kahdeksan yritysostoa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 360 miljoonaa kruunua

• Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,32 (1,73) ja 2,31 (1,73) kruunua

• Ruotsissa AGS-sairausvakuutusyhtiön kertakorvauksena takaisin maksaman ylijäämän vaikutus EBITAan oli 96 miljoonaa kruunua
 

Toimitusjohtajan kommentti
Orgaaninen kasvu oli kuusi prosenttia ja saatujen tilausten määrä kasvoi 41 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä. Kaikki maat ovat osaltaan vaikuttaneet kokonaiskasvuun, joka perustuu sekä service- että urakointiliiketoimintaan. EBITA-marginaali parani viime vuoteen verrattuna. Ennätyksellisen suuren tilauskannan sekä service-palveluiden kasvaneen kysynnän ansiosta Bravidan lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille ovat hyvät.

 

Liikevaihto ja EBITA

Olen erittäin tyytyväinen kehitykseen vuosineljänneksen aikana. Arvioimme aiemmin, että orgaaninen kasvu palautuisi vuoden loppuun mennessä, ja on ilahduttavaa nähdä arviomme toteutuneen. Neljännen vuosineljänneksen orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia ja kasvu oli positiivista kaikissa maissa Norjaa lukuun ottamatta. Tosin sielläkin oli havaittavissa selvää parannusta vuosineljänneksen aikana.
 

Kokonaiskasvu oli myös hyvä, 11 prosenttia vuosineljänneksen aikana. Voimakas kehitys selittyy urakointiliiketoiminnan kasvulla ja service-palvelujen lisääntyneellä kysynnällä kaikissa maissa. Tilauskanta kasvoi vuosineljänneksen aikana 1 251 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tärkeimpänä tekijänä tässä oli erittäin voimakas tilauskertymä Norjassa, jossa voitimme useita suuria sairaalahankkeita. Monet hankkeista ovat yhteistyöhankkeita, joiden kehittämisessä olemme olleet mukana jo niiden varhaisissa vaiheissa.

Vuosineljänneksen EBITA oli 625 miljoonaa Ruotsin kruunua ja EBITA-marginaali 10,1 prosenttia. Tulokseen sisältyy 96 miljoonan Ruotsin kruunun suuruinen sairausvakuutusylijäämän palautus AGS:lta. Tätä kertakorvausta lukuun ottamatta EBITA-marginaali pysyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan 8,5 prosentissa siitä huolimatta, että investointeja liiketoiminnan digitalisointiin jatkettiin. EBITA-marginaali parani Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Ennätyksellisen alhainen velkaantumisaste ja ehdotus osingonjaosta

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna pääasiassa urakointiliiketoiminnan vilkastumisen ansiosta. Velkaantumisaste oli ennätyksellisen alhainen, 0,5 kertaa EBITDA. Hallitus ehdottaa, että osingonjakoa nostetaan 20 prosentilla kolmeen Ruotsin kruunuun osakkeelta vuodelle 2021, mikä vastaa 53 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että pystymme kasvattamaan osingonjakoa pandemiavuonna. Se on osoitus vahvasta taseestamme ja vakaasta tuloskehityksestä.

Yritysostot

Yritysostojamme on tehostettu viimeisten kuuden kuukauden aikana, kun olemme siirtymässä eteenpäin pandemian aiheuttamista haasteista, jotka vaikeuttivat tapaamisten järjestämistä potentiaalisten yritysten kanssa. Vuonna 2021 toteutimme 20 yritysostoa, joiden vuotuinen liikevaihto on yhteensä noin 1 052 miljoonaa kruunua, ja vuonna 2022 olemme toteuttaneet tähän mennessä kuusi yritysostoa, joiden vuotuinen liikevaihto on noin 197 miljoonaa kruunua. Meillä on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet lisätä yritysostojen tahtia, sillä meillä on paljon potentiaalisia yrityskauppakohteita ja vakaa hintataso lisäyrityskaupoille.

Kestävä kehitys

Ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi Bravida Sverige on tehnyt vuosineljänneksen aikana päätöksen tarjota työsuhdeautoina ainoastaan sähköautoja. Bravidalla on yhteensä noin 1 200 työsuhdeautoa, joista 75 prosenttia on Ruotsissa. Olemme tyytyväisiä, että voimme tarjota sekä nykyisille että uusille työntekijöillemme mahdollisuuden ajaa täysin fossiilittomasti.

Tulevaisuudennäkymät

Sekä service- että urakointiliiketoiminnan elpyminen näkyy selvästi, ja markkinanäkymät ovat parantuneet vähitellen vuoden aikana. Lyhyemmällä aikavälillä varaudumme pandemian jatkumisen luomaan epävarmuuteen. Sairauspoissaolojen määrä oli normaalia suurempi vuoden 2021 lopussa, ja tilanne on jatkunut samankaltaisena vuoden 2022 alussa. Tämä vaikuttaa omaan tuotantoomme lyhytaikaisesti.

Kuten aiemmin olemme ilmoittaneet, raaka-aineiden voimakas hinnannousu jatkuu ja joillakin osa-alueilla on vaarana materiaalipula. Seuraamme kehitystä tiiviisti, ja meillä on selkeät prosessit tilanteen hoitamiseksi. Toistaiseksi vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Lisäksi aiomme kasvattaa suoraa tuontia hintojen nousun vaikutusten torjumiseksi.

Arvioimme, että korkeat energiahinnat ja asiakkaidemme tarve suojata kiinteistöjään ilmastovaikutuksilta lisäävät energiatehokkaiden ratkaisujen ja energiaoptimoinnin kysyntää tulevaisuudessa. Meillä on erinomaiset valmiudet vastata tähän kysyntään. Investoinnit esimerkiksi rakennusautomaatioon ja tekniseen kiinteistöhuoltoon vahvistavat tarjontaamme entisestään ja luovat lisää mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun.

Suhtaudun optimistisesti tuleviin vuosineljänneksiin. Vahva tilauskantamme ja service-palveluiden hyvä kysyntä luovat vankan pohjan vilkkaalle liiketoiminnalle.

Mattias Johansson
Tukholmassa helmikuussa 2022

Lisätietoja antaa pyydettäessä:

Peter Norström, sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin: +46 8 695 20 07

peter.norstrom@bravida.se
 

Toimitusjohtaja Mattias Johansson ja CFO Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden klo 9:30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki suoraan verkkolähetykseen

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2021

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin

+46850558352

UK: +443333009264

US: +16467224956

Bravida Holding AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainittu yhteyshenkilö on toimittanut tiedot julkaistaviksi 15.2.2022 klo 7.30 CET.